Titel

Aktuar til produktudvikling


Virksomhed

Forca A/S


Frist

Lukket


Indhold

Forca A/S er en pensionsadministrationsvirksomhed ejet af kunderne Lærernes Pension, PKA samt Pædagogernes Pensionskasse og har i dag også AP Pension som kunde. Forca er specialiseret inden for medlemsservice, aktuarservice, fondsservice samt økonomi- og regnskabsservice, og servicerer omkring 500.000 medlemmer med betjening og rådgivning. Virksomheden tæller mere end 300 dygtige og engagerede medarbejdere, bl.a. forsikringsteknikere, pensionsrådgivere, IT-udviklere og projektledere, der gennem partnerskab med kunderne arbejder målrettet på at identificere og udvikle nye forretningsmodeller, processer og ydelser tilpasset kundernes individuelle behov. Ambitionen er at skabe en af landets mest spændende arbejdspladser præget af talent, nyskabelse, entusiasme og faglig indsigt. Til gavn for Forca´s kunder og deres medlemmer.

Aktuariatet i Forca tæller små 30 ansatte næsten ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder. Under ledelse af Matematisk Direktør, Claes Vestergaard består Aktuariatet af 3 afdelinger; Aktuar Udvikling, Aktuar Service og Aktuar Drift. Kort fortalt arbejder Aktuar Udvikling med udvikling og implementering af produkter for Forca´s pensionskunder; Aktuar Service er ansvarlig for relevante beregninger, rapportering og regnskabsaflæggelse, mens Aktuar Drift leverer beregninger til de medlemsrettede processer, der sikrer, at Forca lever op til de aftalte standarder for medlemsbetjening. Edlund anvendes som beregningskerne på Forca´s produkter og Forca´s Aktuariat er blandt de førende indenfor Algorithm Financial Model (AFM), hvor man anvender ”7 tilstandsmodellen”.

Som led i Forca´s fortsatte transformation i retning af at udvikle en konsulentorienteret virksomhed, der kan sælge aktuarmæssige produkter, søger man til afdelingen Aktuar Udvikling nu en erfaren og nytænkende Aktuar, som formår at afdække kundernes behov og udfordre dem. I jobbet arbejder man projektorienteret med afsæt i ”agil udvikling” på forskellige udviklingsprojekter for Forca´s kunder, hvilket giver en spændende afveksling i opgaverne, og du refererer til Chef for Aktuar Udvikling.

Aktuar Udvikling tæller ca. 10 fagligt kompetente Aktuarer og øvrige specialister, som arbejder med udvikling af nye produkter samt vedligeholdelse af eksisterende produkter, og er ansvarlig for, at kundernes produkter er i overensstemmelse med det tekniske grundlag, der er anmeldt til Finanstilsynet. Afdelingen er med til at sikre konsistensen i og kvaliteten af data i forsikrings- og administrationssystemet, så der kan laves analyser og rapporter til beslutningstagere, ansvarshavende aktuarer m.v. Aktuar Udvikling bidrager fx med høj faglig kompetence i projekter af forsikringsmatematisk karakter hos kunder, foretager diverse analyser, assisterer med forsikringsteknisk kompetence med henblik på at sælge og levere aktuarrelaterede services.

Ansvar og opgaver
Som Aktuar i Aktuar Udvikling indgår du som Aktuariatets repræsentant på forskellige udviklingsprojekter og får derfor et stort selvstændigt ansvar og mulighed for at sætte dit præg på produktudviklingen. Forca´s kunder ønsker at blive udfordret, så det er vigtigt at levere nytænkning og overblik for at levere fleksible løsninger. Stillingen rummer en stor kontaktflade til kunderne, medlemsrådgivere, økonomiafdelingen, Forca´s egne IT udviklere samt afdelinger i både kundernes og Forca´s Aktuariat. Primære ansvarsområder i jobbet vil være:

Foreslå og bidrage til design af nye pensionsprodukter og -løsninger samt drive beslutninger igennem
Afklare forretningskrav, forstå kundernes behov og i den forstand agere som forretningsanalytiker og bindeled til kunden
Lave kravspecifikation til IT
Testcases og afvikling af disse
Håndtere fejl og ændringsønsker
Være med til at indføre ”agil udvikling” som er et pilotprojekt i Forca i 2014 med henblik på at udarbejde krav og efterfølgende produktudvikling på kortere tid
Udføre bestandsanalyser i Excel og SQL

Den egentlige software udvikling foregår typisk af Forca´s egne interne .NET udviklere, og derfor er der i stillingen ikke krav om, at du skal kunne kode, men derimod snarere, at du kan lide at specificere udvikling. Dit arbejdssted bliver Forca´s domicil på Tuborg Boulevard 3 i Hellerup. 

Din profil
Som den ideelle kandidat til stillingen som Aktuar i Aktuar Udvikling har du:

En uddannelse som cand.act, cand.scient.oecon, cand.mat eller lignende
Formentlig mindst 6-10 års erfaring – gerne mere – som Aktuar indenfor pensionsvirksomhed eller rådgivningsvirksomhed / IT leverandør indenfor pensionsområdet
Solid erfaring med produktudvikling, afdækning af kundebehov og kravspecifikation
Har pondus til at have et fagligt ansvar og drive beslutninger igennem via ”uformel ledelse”
Gerne erfaring med Edlund som beregningskerne, men ikke et krav
Stærke evner indenfor Excel og SQL

Som person arbejder du naturligvis analytisk og struktureret. Samtidig formår du også at tænke nyt, kan opbygge relationer til kunder samt både afdække og udfordre deres behov. Forca er på en rejse, og derfor er det vigtigt, at du godt kan lide forandringer og muligheden for at være med til at bygge op og sætte dit eget præg på tingene samt har en vis robusthed. Som de øvrige i Aktuariatet har du en imødekommende, uformel indstilling og drive, et godt humør og lysten til at dele viden med dine kolleger og sammen levere stærke pensionsprodukter.

Forca tilbyder 
Muligheden for at arbejde med udvikling af produkter for ikke blot én, men flere kunder, hvilket giver en unik afveksling i dine arbejdsopgaver og mulighed for at arbejde meget kunde- og forretningsorienteret. Med den rejse Forca er på, er der i særdeles mulighed for at arbejde udviklingsorienteret og sætte dit præg på tingene. Kulturen er uformel og uhøjtidelig med en god faglighed, og der er gode udviklingsmuligheder. Lønpakken indeholder bl.a. en særdeles attraktiv pensionsordning, ekstra ferietillæg, sundhedsforsikring og 7 ugers ferie. Derudover er der mange sociale arrangementer og kantineordning med ”take away”. 

Focus Recruitment bistår Forca i forbindelse med denne proces. Hvis du har spørgsmål omkring jobbet er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på sma@focus-recruitment.dk / 5051 9215


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk