Titel

HR Business Partner med base i Aarhus


Virksomhed

Rambøll Danmark


Frist

Lukket


Indhold

- Forretningsorienteret profil med selvstændigt HR ansvar i videnintensiv virksomhed

 

Rambøll Gruppen er en førende videnvirksomhed indenfor engineering, design og rådgivning. Virksomheden beskæftiger mere end 9.000 medarbejdere, der medvirker i projekter over hele verden og havde i 2009 en omsætning på over 5,5 mia. DKK og EBITA på 320 mio. DKK. Rambøll har forretningsenheder i Nordeuropa, Indien, Rusland og Mellemøsten. For yderligere information, se www.ramboll.com.

 

Rambøll Danmark indgår i Rambøll Gruppen og leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for byggeri og design, trafik og infrastruktur, miljø og vand, energi og klima og industri. Rambøll Danmark sætter derfor dagligt et væsentligt aftryk på den verden vi lever i med udgangspunkt i en global videnbase og lokal tilstedeværelse på en række kontorer rundt omkring i landet tæt på kunderne. Der er tale om en videnintensiv organisation med specialister og ledere, som er førende på deres felt. HR er et nøgleområde i den fortsatte vækst og udvikling af Rambøll Danmark. Derfor søger man en HR Business Partner, som får ansvar for HR leverancerne i Jylland på tværs af organisationens forretningsområder.

 

Virksomheden har en decentraliseret værdibaseret ledelsesfilosofi, som betyder et stort uddelegeret råderum og frihed under ansvar. Ledelsesformen sætter holdninger og mål over regler og hierarki, og virksomheden har en stor diversitet med mange nationaliteter, hvilket har en stor betydning for HR indsatsen i Rambøll.

 

Ansvar og opgaver
Som HR Business Partner kommer du til at indgå i et team af 3 HR Business Partnere, som sammen dækker alle forretningsenheder i Rambøll Danmark. Sammen med dem får du ansvar for at implementere fælles HR politiker, værktøjer og øvrige tiltag, etablere effektive processer lokalt samt udveksle best practices. Der er klart fokus på, hvordan HR kan videreudvikle Rambølls forretning, og derigennem skal du være med til at sætte HR på agendaen.

 

Du refererer til HR Director i København og bliver en del af en HR funktion på ca. 20 medarbejdere, som kan støtte dig inden for bl.a. com & ben, HR jura, intern mobilitet, rekruttering, lederudvikling og øvrige HR udviklingsaktiviteter.  Du vil arbejde med at eksekvere HR strategien for Rambøll Danmark og sikre værdiskabende leverancer til organisationens ledere indenfor en bred vifte af HR områder. Ligeledes skal du synliggøre HR ydelser, højne HR fagligheden samt evne at udfordre forretningen. Det er vigtigt, at du både er opsøgende og trives med et selvstændigt ansvarsområde. Primære opgaver i jobbet vil være:

 

·           Etablere et tæt samarbejde med de lokale ledelser og den lokale administration om HR support og leverancer

·           Levere højt kvalificeret HR rådgivning og support på områder som:

o   Ressource planning og rekrutteringer som du gennemfører selv eller via eksterne samarbejdspartnere

o   Kompetenceudvikling og HR værktøjer

o   Leder-, medarbejder- og karriereudvikling

o   Løn og performance management

o   MUS, Engagement & Employee Satisfaction Survey

·           Være back-up for de 2 øvrige HR Business Partnere samt sikre videndeling på HR området

 

Din base vil være Rambøll Danmarks kontor på Olof Palmes Allé i Aarhus, hvor der er 450 medarbejdere, men du skal også supporte de øvrige jyske kontorer. Udover at arbejde tæt på den lokale ledelse vil du også indgå i Rambølls HR forum. Der vil være ca. 10-15 årlige rejsedage i jobbet uden for Jylland.

 

Din profil

For at lykkes i jobbet har du:

 

·         En relevant videregående uddannelse, fx Cand.merc., Cand.psyk, Cand.mag, Cand.polit, HD eller lignende. Har du den helt rette erfaring, kan en kortere uddannelsesmæssig baggrund også være relevant

·         4-8 års HR erfaring (gerne mere), hvor du i en rolle som fx HR Konsulent, HR Partner eller HR Manager har leveret en bred vifte af HR leverancer indenfor fx rekruttering, udvikling, com & ben, processer, etc.

·         Demonstreret god indsigt i HR politikker, systemer, processer og værktøjer – gerne i en videnintensiv, omskiftelig og teknisk orienteret virksomhed

·         Ekspertise i at rådgive ledere samt formået at synliggøre værdi og resultater af HR indsatsen

·         Gode engelskkundskaber i både skrift og tale

 

Som person er du generalisten, der har det bedst med den brede vifte af HR leverancer samt de opgaver og projekter, der viser sig i et omskifteligt miljø, hvor du både selv skaber og trives i forandringen. Du er udadvendt, tillidsvækkende, kommunikerer klart og god til at formidle din viden og rådgivning til såvel ledelsen som den enkelte medarbejder. En struktureret arbejdsstil, hvor du tager styringen og kører projekterne helt i mål er ligeledes vigtigt. Du har handlekraft og gennemslagskraft uden at du går på kompromis med at have en fleksibel og empatisk indstilling. Endelig er du god til at facilitere samarbejde og udvikling og er selv i besiddelse af gode evner til at lede og skabe resultater gennem andre.

 

Rambøll tilbyder

En HR Business Partner stilling med et markant selvstændigt ansvar, hvor du spiller en afgørende rolle for, gennem værdiskabende HR support, at realisere potentialet i en videnintensiv organisation i stærk vækst. Du får muligheden for i høj grad selv at skabe rammerne og arbejde med HR på et både strategisk og mere udførende niveau med fokus på implementering.  Videndeling og samarbejde på tværs af fagområder og geografi i en uformel omgangstone er i fokus. Rambøll sætter mange ressourcer ind på at udvikle medarbejderne, især faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Lønpakken indeholder bl.a. bonusordning og sundhedsforsikring, ligesom man har indført ”fuld flex”.

 

Hvis du har spørgsmål omkring jobbet er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 / sma@focus-recruitment.dk .


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk