Titel

Head of Procurement


Virksomhed

Copenhagen Airports A/S


Frist

Lukket


Indhold

- Vær med til at drive vækst og udbygning i CPH i stilling med øverste ansvar for indkøb og reference til CFO

 

Københavns Lufthavne A/S (CPH) ejer og driver lufthavnene i København og Roskilde. Målet er at udvikle positionen som Nordeuropas vigtigste trafikknudepunkt. I 2018 havde CPH en omsætning på ca. 4,37 milliarder kroner og rundede i 2018 for første gang 30 millioner passagerer. CPH er flere gange kåret som Europas mest effektive og Nordeuropas bedste lufthavn. Vi har en strategi om at blive en endnu mere attraktiv lufthavn for passagerer, flyselskaber, samarbejdspartnere, samfundet, ansatte og ejere, og over den kommende årrække vil vi investere mere end nogensinde før. Københavns Lufthavne er arbejdsplads for 25.000 ansatte fra flyselskaber, handlingselskaber, service, butikker og restauranter. De ca. 2.600 er ansat i CPH og arbejder med en stor bredde af opgaver, der spænder fra projektledelse, it og finansielle og analytiske kernefunktioner til driftsmæssige områder som håndværk, rengøring og security. Læs mere på www.cph.dk

Højt investeringsniveau skaber plads til mere vækst  
Københavns Lufthavne A/S (CPH) er i vækst målt på både passagertal, omsætning samt kunders og passagerers oplevelse. CPH fortsætter over de kommende år rejsen mod at skabe en lufthavn i dobbelt størrelse. Væksten i antallet af ruter og passagerer stiller store krav, og derfor udvides og forbedres lufthavnen løbende gennem massive investeringer i mia. klassen. Over en årrække vil CPH investere 20 mia. kr. i udbygninger og forbedringer af lufthavnen, så den er klar til at tage imod op mod 40 mio. passagerer hvert år ud fra vækstplanen Expanding CPH. Københavns Lufthavn vil i fremtiden byde på mere plads til ekstraordinære oplevelser, større terminaler, ny ankomstoplevelse, station til højhastighedstog, flere tilbud til forretningslivet og plads til både meget store fly og lavpristrafik. Udbygningen vil ske i dialog med både flyselskaber, passagerer, forretningsdrivende og myndigheder. Med en virksomhed i rivende udvikling er der ”højt til loftet” og masser af mulighed for at sætte sit præg.

Indkøbsafdelingen er velfungerende og består af Contract- og Category Managers samt et operationelt System Team, der i alt udgør 10 engagerede medarbejdere. Sammen arbejder afdelingen efter at skabe værdi for forretningen og gøre en forskel gennem værdiskabende aftaler til at sikre en effektiv drift og konkurrencedygtigt omkostningsniveau i alle led. Dermed skal man sikre, at CPH får mest muligt ud af sit årlige indkøb indenfor både direkte og indirekte kategorier. Bredden i indkøb er stor og CPH´s årlige spend er i mia. klassen. Indkøb er organiseret efter category management-princippet, understøttet af indkøbsplatformen SmartBuy som aktuelt opdateres, og har indtil 2018 været underlagt Forsyningsvirksomhedsvirksomhedsdirektivet.


Udformning og implementering af ny indkøbsstrategi, der skaber visioner, retning og synlige resultater

Indkøb spiller en nøglerolle i CPH´s vækst og har derfor topledelsens bevågenhed. Som Head of Procurement er du ansvarlig for at sikre en effektiv indkøbsorganisation og er sparringspartner og inspirator for dit team, som du følger tæt, og har et tæt samarbejde med interne og eksterne stakeholders. Især har stillingen kontakt med ledere af CPH´s forretningsenheder, jurister, øvrige afdelinger i Finance samt leverandører. Du skal sikre målbare resultater på hårde såvel som bløde målsætninger, bl.a. besparelser med fokus på total cost of ownership, kvalitet, compliance og process efficiency. Ligeledes er det vigtigt, at Indkøbsafdelingen opleves som en professionel sparringspartner af CPH´s ledelse og brugere af indkøbsaftalerne samt agerer med høj integritet.

 

Indkøbsafdelingen skal udfærdige en ny indkøbsstrategi, som du bliver ejer / driver af og skal gennemføre den i henhold til gældende compliance. Indkøbsstrategien skal naturligt tage udgangspunkt i den opdaterede indkøbsplatform, som snart forventes i luften. Stillingen refererer direkte til CFO og du bliver en del af lederteamet i Finansafdelingen. I stillingen skal man lede afdelingen og være rollemodellen, der går foran som det gode eksempel. Vigtigste ansvarsområder og opgaver er:

  Arbejdsstedet er Københavns Lufthavn, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup.Strategisk og taktisk ekspert som har erfaring med ledelse af kompleks indkøbsorganisation
Som den rette kandidat til jobbet er du både fagligt stærk med stor indkøbserfaring og har en vindende personlighed med stærk forretningsforståelse. For at få succes i jobbet har du:

Som person har du en analytisk, forretningsorienteret og struktureret tilgang til indkøb, som danner en effektiv basis for et godt overblik og udformning af en værdiskabende indkøbsstrategi og effektive indkøbsprocesser. Du fungerer som rollemodel i Procurement, går foran og viser det gode skarpe eksempel via udlevelsen af indkøbsstrategien, indkøbspolitikken og din måde at arbejde på, som kan inspirere, motivere, skabe energi og få folk med. Som strategisk og taktisk ekspert på indkøbsområdet forstår du at tale med hele organisationen og skabe relationer, så Indkøbsafdelingen involveres tidligt i processen samt skaber værdi. 

Du drives af at skabe synlige resultater i tæt samarbejde med stakeholders og kolleger. Med afsæt i en solid gennemslagskraft, at du melder ærligt ud og gode formidlingsevner skaber du win-win situationer, der efterlader både stakeholders og leverandører glade for samarbejdet. Derfor ved du hvornår du skal være pragmatisk og hvornår du skal stå fast. Endelig trives du i en dynamisk og foranderlig virksomhed og afdeling, hvor man hjælper hinanden og to dage sjældent er ens.


Ren straffeattest er en forudsætning.

CPH tilbyder
En udfordrende stilling i en af Danmarks mest spændende virksomheder, hvor du har en vigtig rolle i at understøtte CPH´s vækststrategi ved at sikre, at CPH får mest muligt ud af gennemførte indkøb gennem en effektiv, værdiskabende indkøbsorganisation. Afdelingen er velfungerende, men der vil stadig være masser af muligheder for at sætte dit præg og tage den til næste niveau bl.a. gennem udformning af ny indkøbsstrategi og implementering af den samt kontinuerligt skabe endnu mere værdi for forretningen.

 

Kulturen i CPH er behagelig, uformel og pulserende og virksomheden har en størrelse, som gør, at Indkøb både kan komme helt tæt på – og arbejde strategisk med – forretningen. Udover grundløn indeholder lønpakken bl.a. pensionsordning, bonus på et attraktivt niveau, bil og sundhedsforsikring. 

Som virksomhed med fokus på et sundt arbejdsmiljø er CPH en totalt røgfri arbejdsplads. 

Stig ombord på din nye karriere
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 /sma@focus-recruitment.dk . Ønsker du at søge stillingen skal du sende CV via e-mail til job@focus-recruitment.dk mærket ”Head of Procurement”. Ansøgningsfrist 29. marts 2019 kl. 12.

Samtykke til behandling, opbevaring og videregivelse af personoplysninger i forbindelse med besættelse af stillingen

Ved at søge stillingen giver du Focus Recruitment samtykke til behandling, registrering, opbevaring og evt. videregivelse af dine personoplysninger til CPH i forbindelse med stillingsbesættelsen til den aktuelle stilling. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes, hvorefter dine personoplysninger vil blive slettet, hvis du ønsker det. Indstilles du som kandidat til stillingen, modtager CPH din ansøgning og CV samt evt. supplerende oplysninger om din uddannelse, erfaring, kompetencer, lønniveau, alder, stikord vedr. personlighed - baseret på den information som du har afgivet ifm. evt. tlf. samtale, interview, e-mails og lignende. Dine oplysninger gemmes ikke længere end det har relevans for besættelsen af den aktuelle stilling og slettes senest 6 måneder efter rekrutteringsprocessen er afsluttet.


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk