Titel

Head of Digital Sales & Product Development på VP / SVP niveau


Virksomhed

Alka


Frist

Lukket


Indhold


- Opbygning og ledelse af funktion til at drive digital salg og -produktudvikling med økonomisk ansvar for digitale produkter og -kanaler samt reference til Executive Vice President

Alka har mere end 100 års historie bag sig og baggrund i en sammenlægning af Arbejdernes Livsforsikringsselskab (AL) og Kooperativ Assurance (KA). Alka tilbyder forsikring indenfor bl.a. Bil, Bolig, Indbo, Ulykke Rejse mm. Alka er ejet af en række organisationer og virksomheder i Danmark, Sverige og Norge, der alle har tilknytning til fagbevægelsen, samt Alkas medarbejdere. Vi er godt 500 mennesker, hvoraf de fleste arbejder i vores hovedkontor i Høje Taastrup. Med en score på 79,8 point i den årlige måling af kundetilfredshed foretaget af EPSI Danmark, fik Alka igen i år en flot placering. For 2016 blev årets resultat efter skat 235 mio. kr. Læs mere på www.alka.dk

Digital Salg & Digital Produktudvikling er en nyoprettet business unit efter reorganisering start oktober 2017 og placeret i Alka´s division IT & Forretningsudvikling med ca. 100 ansatte, som består af områderne:  


·       Digital Salg & Digital Produktudvikling 

·       Digital Skade & Digital Selvbetjening 

·       Operationel Excellence 

·       Strategy & Digital Excellence, herunder Innovation Lab 

·       IT Services

 

Digital Salg & Digital Produktudvikling består af 4 teams – Digital Salg, Digital Produkt & Pris, Digitale Partnerskaber samt Produkt & Digitale Koncepter – som skal drive og vækste det digitale salg samt sikre innovativ produktudvikling til de digitale kanaler, der bl.a. tæller Alka.dk, apps, og partnerskaber. Ligeledes vil forretningsenheden fokusere på digital konceptudvikling i tæt samarbejde med Innovation Lab, som vurderer muligheder og forretningsmæssigt potentiale i ny teknologi med henblik på forretningsudvikling. Formålet er at skabe sammenhæng i værdikæden, så der ledelsesmæssigt er end-to-end ansvar fra idé til implementering. Der vil være ledelsesansvar for ca. 30 medarbejdere fordelt på forskellige kompetencer, herunder IT Udviklere, User Experience Eksperter, Produktudviklere og Digitale Koncept Udviklere, der arbejder i et agilt udviklingssetup.


Forretningsenheden skal sikre øget salg via de digitale salgskanaler samt en god integration af nye produkter til anvendelse på tværs af digitale salgskanaler. Funktionen skal endvidere sikre udvikling og vedligeholdelse af forsikringsprodukter og digitale koncepter af høj kvalitet og med høj kundetilfredshed. Det digitale salg udgør et signifikant millionbeløb årligt og med markante vækstrater, som forventes opretholdt i de kommende år. Derfor er digitale kanaler, og produkter til disse, helt centrale for Alka´s fremadrettede vækst. Stillingen som Head of Digital Sales & Product Development har væsentlig business impact, økonomisk ansvar for salg og omkostninger, og er på Vice President eller Senior Vice President niveau.


Ansvar og opgaver


Som Head of Digital Sales & Product Development skal man lede dette nye område og derigennem modne, strukturere og operationalisere aktiviteter, som skaber vækst i digitalt salg og fører til udvikling af markedsrelevante produkter. I stillingen er man del af ledelsesteamet for IT & Forretningsudvikling og refererer til Executive Vice President for det område, og som er en del af koncernledelsen. Med andre ord er det en meget centralt placeret stilling med klar eksponering for topledelsen, herunder også CEO. Udover at rekruttere, coache og udvikle forretningsenhedens medarbejdere, driver man i udtalt grad også selv agendaen i forhold til udarbejdelse af strategien og eksekvering af denne omkring digitalt salg og -produktudvikling. Ansvarsområder og opgaver vil blandt andet bestå af følgende: 

  

·       Økonomisk ansvar samt sikre solid vækst for Alka gennem digitalt salg og markedsrelevante produkter


·       Implementere Alka´s aktuelle 2020 strategi i IT & Forretningsudvikling ved at udarbejde strategi for digitalt salg og -produktudvikling området og eksekvere på denne


·       Drive digital konceptudvikling i tæt samarbejde med Alka´s Innovation Lab


·       Sikre struktur og effektivisering omkring det digitale salg og produktudviklingsproces samt generel optimering af forretningen via digitalisering


·       Agere leadership ”fyrtårn” for funktionen og derved sætte mål, retning og inspiration for medarbejderne


·       Samarbejde med øvrige direktører i IT & Forretningsudvikling med fokus på digitalisering af services 


·       Business cases til at vurdere forretningsmæssigt potentiale


·       Fremme digital transformation og operational excellence i organisationen


·       Analyser og vurdering af salgsfremmende aktiviteter, konkurrence- og markedssituationen i forsikrings- og online industrien særligt med fokus på det digitale område


·       Samarbejde med partnere med henblik på potentielt digitalt samarbejde for at øge salg via den digitale kanal


Arbejdsstedet er på Engelholm Allé 1, 2630 i Taastrup, hvor Alka har sit hovedkontor.

Der forventes ingen eller meget begrænset rejsetid i stillingen og i forhold til stillingens niveau

mulighed for en god work-life balance.


Din profil


Som den ideelle kandidat til stillingen som Head of Digital Sales & Product Development har du: 


·       Relevant kandidatuddannelse, fx cand.merc., cand.polit./oecon., cand.scient.pol eller civilingeniør med et godt resultat


·       Ideelt både 2-6 års erfaring fra et tier 1 strategikonsulenthus og efterfølgende 4-10 år indenfor strategi- og business development i en større virksomhed; totalt mindst 6-10 års erfaring, gerne mere


·       Alternativt – hvis du har den helt rette baggrund – 10-15 års erfaring inden for strategi / forretningsudvikling i forsikringsindustrien eller en større koncern


·       En stærk strategiværktøjskasse og har arbejdet bredt med typiske strategiområder inden for growth, effektivisering og meget gerne med det digitale område


·       Meget gerne erfaring med P&L ansvar, produktudvikling og / eller salgsansvar – eller en stærk lyst til det og forudsætninger for det


·       Erfaring med digital / online området samt transformationer vil være en klar fordel


·       Ledelseserfaring af afdelinger, teams eller projektgrupper med høj kompleksitet


·       Erfaring med eksponering og præsentationer for en topledelse


 

Personlighedsrelaterede kompetencer er også vigtige for succes i stillingen, hvorfor du:


·       Kan lide at bygge op og drive en transformation med den rette balance mellem drive og tålmodighed


·       Går foran som leder, tager ansvar og giver nødvendig sparring og hjælp for at sikre det bedste resultat


·       Kan sætte mål, retning og skabe begejstring i din organisation eller team


·       Har strategisk og forretningsorienteret mindset, er analytisk skarp, idérig og god til at identificere, konkretisere og materialisere nye forretningsmuligheder til konkrete produkter, der skaber vækst


·       Er fokuseret på konkrete løsninger og er pragmatisk ift. at opnå resultater i forhandlinger og samarbejde


·       Er selvstændig, proaktiv og vant til både at løfte alene samt lede flere projekter på én gang


·       Er omgængelig og har evnen til at samarbejde med både direktører, kollegaer, ledere, fageksperter og eksterne forretningspartnere og har din egen holdning


·       Formulerer dig klart og præcist, du leverer struktureret og rettidigt


·       Er ambitiøs og med interesse inden for teknologi, forsikring og medier


 

Alka tilbyder


En stilling som Head of Digital Sales & Product Development, som du skal opbygge samt strukturere og modne arbejdet med bl.a. strategi, forretningsudvikling, digital transformation, udvikling af digitale kanaler og produkter til disse, nye teknologier og samarbejdspartnere. Du vil arbejde med en række udfordrende ansvarsområder og opgaver af strategisk betydning i en spændende industri præget af en digital agenda. Stillingen har people management, økonomisk ansvar, spiller en væsentlig rolle for Alka´s forretning og at salg drives i retning af de digitale kanaler. Derfor har stillingen uomtvisteligt business impact.


Stillingen rummer tæt samarbejde og sparring med EVP og øvrig ledelse i IT & Forretningsudvikling samt eksponering for topledelsen i Alka, hvor du vil få et stærkt netværk. Udover mulighed for grundløn på et attraktivt niveau rummer stillingen også en favorabel pensionsordning og bonus. Samtidig er der tale om en stilling med en unik ratio mellem høj business impact og en virkelig god work life balance samt stort set ingen rejseaktivitet.


Spørgsmål eller interesse i stillingen


Focus Recruitment bistår Alka i forbindelse med denne proces. Hvis du har interesse i stillingen eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på sma@focus-recruitment.dk / 5051 9215.


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk