Titel

HR Business Consultant


Virksomhed

Deloitte


Frist

Lukket


Indhold

       

- Tung Business Partner rolle til at arbejde med forretningsorienteret HR med reference til Koncern HR Direktør

 

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er en del af Deloitte Touche Tohmatsu, som i 2010 havde kontorer i 140 lande, 170.000 ansatte og en global omsætning på 27 mia. USD. Med en omsætning på 2.255 mio. kr. og 2.343 medarbejdere ved udgangen af regnskabsåret 2010/11 er Deloitte Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Deloitte som dækker en bred vifte af kompetencer, og står generelt stærkt på de markeder virksomheden opererer indenfor. Deloitte i Danmark er ejet af de danske partnere, og betjener de ca. 13.000 kunder i landet fra 18 kontorer landet over. Ca. 1.400 af de danske ansatte er baseret på hovedkontoret på Weidekampsgade. Læs mere på www.deloitte.dk.

 

Koncern HR består af 18 medarbejdere, som alle har udvikling, kundeorientering og resultater som nøgleord. Afdelingen består af Teams indenfor Rekruttering & Employer Branding, HR Legal & Policy, HR Operations, Com & Ben samt Performance Management & HR Projekter, der supporter hele Deloittes danske organisation. Derudover rummer Koncern HR 3 HR Business Consultants - Deloittes titel for en HR Business Partner - som varetager HR leverancer til hele den sjællandske organisation. Deloittes organisation uden for Sjælland supportes decentralt af deres egne HR funktioner, som dog agerer i tæt samspil med Koncern HR.

 

Med baggrund i en HR Strategi og Forretningsplan, som linker op til Deloittes generelle strategi for 2015, arbejder Koncern HR professionelt og forretningsorienteret med klart definerede indsatsområder, strategiske tiltag samt implementering af tilbagevendende aktiviteter på HR årshjulet. Fælles for alle HR´s aktiviteter er, at de har til formål proaktivt at understøtte og udvikle Deloitte gennem effektive og værdiskabende systemer, processer og rådgivning således at HR medvirker til en klar konkurrencefordel for Deloitte, hvilket er essensen af mission og vision for Koncern HR. Der er tale om en HR funktion med et højt fagligt niveau stærkt præget af at indgå i en videnintensiv virksomhed. For at styrke Koncern HR søges nu en HR Business Consultant til at sikre værdiskabende HR leverancer til organisationen.

 

Ansvar og opgaver
Som HR Business Consultant bliver din primære opgave at understøtte den lokale ledelse i deres personaleledelse og forretningsudvikling på HR området i tæt samarbejde med de bagvedliggende kompetenceteams i Koncern HR.
Du indgår i et team af 3 HR Business Consultants, som sammen dækker Deloittes forretningsområder på Sjælland og Falster; hovedsageligt hovedkontoret på Islands Brygge og i mindre udstrækning de to kontorer i Slagelse og Nykøbing. Du bliver tilknyttet forretningsområdet revision, som består af 800 ansatte, hvor du og en anden Business Consultant hver supporter 2 underområder.

Her er du ansvarlig for dine egne "interne kunder", hvor du skal være opdateret på deres forretningsmæssige udvikling og på den baggrund omsætte din viden til tiltag på HR området.  Du vil fungere som igangsætter, proceskonsulent og samarbejdspartner for lederne i et tæt samarbejde på tværs af HR afdelingen. Sammen med dem implementerer du HR politikker, -værktøjer, -processer og øvrige HR tiltag, og sætter derved HR på agendaen. Stillingen refererer til Deloitte's Direktør for Koncern HR. Stillingen indebærer en særdeles bred kontaktflade. Primære arbejdsopgaver vil være:

·        Levere højt kvalificeret HR ledelsesstøtte på områder som:

o   Organisations-, leder- og talentudvikling

o   Rekruttering og herunder testfeedback (Saville og JTI)

o   Ansættelsesforhold

o   Kompetenceudvikling og HR værktøjer

·        Understøtte facilitering og implementering af generelle HR tiltag på bl.a. HR årshjulet i tæt samarbejde med den lokale ledelse, fx:

o  Performance Management processer, som evalueringer, udnævnelser og lønregulering

o   Holdningsundersøgelsen

·        Indgå i et tæt samarbejde med øvrige teams i Koncern HR omkring udviklingen af HR leverancer

·        Være back-up for andre HR Business Consultants samt sikre videndeling på HR området

 

Din profil

Som den rette kandidat har du en relevant kandidatuddannelse med vægt på HR, fx cand.merc., cand.psych, Cand.mag, Cand.comm eller lignende. med den rette erfaring specificeret nedenfor er en baggrund som HD i Organisation eller lignende også relevant.

 

·        5-10 års HR erfaring (gerne mere), hvor du i en rolle som fx HR Partner, HR Konsulent eller HR Manager har leveret en bred vifte af HR leverancer indenfor fx rekruttering, udvikling, com & ben, processer, etc.

·        Demonstreret solid indsigt i HR politikker, systemer, processer og værktøjer – gerne i en partnerdrevet organisation eller i en større videnintensiv virksomhed

·        Ekspertise i at rådgive og udfordre ledere samt formået at synliggøre værdi af HR indsatsen

·        Gerne certificering i Saville eller JTI test, hvilket er dem Deloitte typisk anvender

·        Gode formidlingsevner på Dansk i skrift og tale, da det er Deloittes virksomhedssprog i Danmark

 

Som person er du generalist har du det bedst med den brede vifte af HR leverancer. Du er selvmotiverende og selvledende og stiller høje krav til egne præstationer. At skabe relationer er blandt dine absolutte forcer ligesom du udviser empati og en høj grad af integritet. Balancen mellem at udfordre og have gennemslagskraft, men også kunne agere politisk og pragmatisk er afgørende i denne stilling. Du formår at prioritere egne arbejdsopgaver og skelne "nice to" fra "need to" samt har strategisk mindset, men motiveres også af mere operationelle HR udfordringer. Endelig er du stærk til at håndtere og drive forandringer, hvilket er understøttet af en robust personlighed og positivt sind.

 

Deloitte tilbyder

En stilling hvor du får mulighed for at arbejde med ægte forretningsorienteret HR op til øverste ledelsesniveau og med direkte reference til HR Direktøren i Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Du kommer til at indgå i et uddannelses- og erfaringsmæssigt meget stærkt HR Business Consultant team og generelt er der et højt HR niveau i Deloitte med et stort selvstændigt ansvar. Lønpakken vil bestå af en god fast løn og bonus på niveau med en månedsløn. Deloitte tilbyder endvidere en række flexible benefits samt et omfattende tryghedsprogram med diverse forsikringer. Stillingen rummer kun meget få rejsedage og giver mulighed for en god work-life balance.

 

Hvis du har spørgsmål til eller interesse i stillingen er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 / sma@focus-recruitment.dk


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk