Titel

Senior Group Business Controller til Corporate Reporting & Forecasting


Virksomhed

Forsyningsvirksomhed


Frist

Lukket


Indhold

- High level controlling med fokus på koncernens konsoliderede økonomirapportering

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Forretningen er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte i 2011 for 56,8 mia. kr. med et EBITDA på 13,8 mia. kr. For yderligere information, se www.dongenergy.com

 

Dong Energy´s strategi, Delivering 2015, er i stor udstrækning drevet af investeringer og visionen om at producere vedvarende grøn energi. Virksomheden har en høj kompleksitet, en stor handel med finansielle instrumenter og er blandt de absolut mest investeringstunge og indtjenende virksomheder i Danmark. Graden af kompleksitet og de mange forandringer giver dig spændende udfordringer og udviklingsmuligheder.

Corporate Reporting & Forecasting, som består af 6 kompetente og dedikerede medarbejdere, er en del af Corporate Finance. Afdelingen er ansvarlig for koncernens samlede forecasting, budget- og økonomirapportering og centrale dele af eksterne delårsrapporter og årsrapporten, som DONG Energy aflægger efter IFRS. Hyperion, HFM anvendes som det konsolideringsværktøj, som forretningsområdernes controllere rapporterer ind i. For at skærpe fokus på området yderligere søger DONG Energy nu en fagligt dygtig Senior Business Controller til at arbejde med controlling, rapportering, modeludvikling og -vedligeholdelse på corporate niveau samt ansvar for flere egne forretningsområder.

Controller stilling placeret tæt på CFO
Økonomi- og risikofunktionerne har generelt meget fokus i DONG Energy. Afdelingen er tæt placeret på CFO, der ofte kommer forbi og spørger om forskellige tal eller seneste uformelle opdatering på, hvordan regnskaber og forecasts ser ud - også før de er helt færdiggjort. Sammen med dine kolleger får du ansvar for at indsamle, analysere og videreformidle data på en lettilgængelig måde samt lave en værdiskabende økonomirapportering til koncernledelsen, bestyrelsen og til markedet. Du følger EBITDA udviklingen for de enkelte forretningsområder og analyserer udviklingen hele vejen igennem fra P&L til balance, pengestrømme og performance management. Stillingen har en bred kontaktflade til bl.a. forretningsområderne, HR, øvrige Corporate Finance afdelinger og markedet. Du refererer til Director for Corporate Reporting & Forecasting, der refererer til SVP for Corporate Finance. Primære opgaver vil være:

·         Udarbejde DONG Energy´s samlede budget- og økonomirapportering på bl.a. P&L, balance, cash flow, kapitalstrukturnøgletal og investeringerne på baggrund af rapportering fra de enkelte forretningsområder

·         Udføre controlling af koncernens forretningsområder, kapacitetsomkostninger og FTE’er

·         Opfølgning på performance management nøgletal defineret i samarbejde med forretningsområderne

·         Analysere og rapportere udviklingen i hoved- og nøgletal

·         Medvirke til de dele af arbejdet med årsrapporten og delårsrapporter, som varetages i afdelingen

·         Udvikle og vedligeholde templates til rapportering, typisk i Excel og PowerPoint

 

Generelt får du derfor med både store og komplekse opgaver at gøre samt deltager i opgaver og projekter, der udvikler dig. Fælles er, at du kan præge opgavernes prioritering og løsning. Stillingen er placeret i DONG Energy´s nyopførte domicil på Nesa Allé i Gentofte. Der forventes kun få rejsedage, max 5-10 pr. år.

 

Udadvendt talekspert, der ser interne strukturer i tallene og kan kommunikere dem

Som den rette kandidat har du en uddannelse på kandidatniveau som fx cand.merc.aud, øvrig finansielt orienteret cand.merc., cand.oecon, cand.polit, eller lignende. Derudover har du:

 

·          3-8 års erfaring – gerne mere – som Financial Analyst eller Business Controller i en større virksomhed. Du kan også være Financial Controller idag med ønsket om din første stilling som Business Controller

·          Solid erfaring med løbende økonomiske analyser, budgettering, og forecasting, modeludvikling og rapportering. Har du en solid forståelse for regnskabsmæssige problemstillinger er det en fordel

·          Superbruger niveau af MS Office-pakken og gerne kendskab til Hyperion, HFM

·          Stærke dansk- og engelskkundskaber hvilket du taler og skriver flydende til arbejdsmæssigt brug

 

Som person har du stærke analytiske evner, som sætter dig i stand til at dykke ned i og forstå indre sammenhænge i tallene. Din arbejdsstil er grundig og kvalitetsfokuseret, og du trives når du skal anvende dine gode skriftlige formuleringsevner til at rapportere dine konklusioner. I en dagligdag med mange deadlines leverer du stabilt, til tiden og til den aftalte kvalitet. Du er stærk til at forholde dig kritisk og kan udfordre forretningen. Da du har en tæt dialog med forretningen er det nødvendigt, at dine samarbejdsevner er gode og du skal balancere mellem at kunne udfordre forretningen og samtidig være pragmatisk og løsningsorienteret. Endelig er du naturligvis en god teamplayer.

 

DONG Energy tilbyder

En udfordrende high level controller stilling i en af landets førende virksomheder i stærk vækst. Dit arbejde med den konsoliderede økonomirapportering spiller en afgørende rolle for virksomhedens ledelse, og sendes direkte til koncernledelse, bestyrelse og markedet. Det giver dig en hverdag med høj kompleksitet samt tempo og mange forandringer, hvilket vil bidrage til din fortsatte faglige udvikling. DONG Energy tilbyder en høj grad af frihed og gode muligheder for personlig udvikling ligesom stillingen på sigt giver karrieremuligheder indenfor mange retninger. Lønpakken indeholder bl.a. pension, sundhedsforsikring og 7 ugers ferie (heraf 10 feriefridage).

 

Proces og yderligere information

Search processen gennemføres af Focus Recruitment. Hvis du har spørgsmål omkring jobbet er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 / sma@focus-recruitment.dk


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk