Titel

Chef til Shared Service Center for regnskab


Virksomhed

Deloitte


Frist

Lukket


Indhold

- Nyoprettet stilling til etablering af central regnskabsfunktion i Danmarks største revisionsfirma

 

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er en del af Deloitte Touche Tohmatsu, som i 2010 havde kontorer i 140 lande, 170.000 ansatte og en global omsætning på 27 mia. USD. Med en omsætning på 2.255 mio. kr. og 2.343 medarbejdere ved udgangen af regnskabsåret 2010/11 er Deloitte Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Deloitte som dækker en bred vifte af kompetencer, og står generelt stærkt på de markeder virksomheden opererer indenfor. Deloitte i Danmark er ejet af de danske partnere, og betjener de ca. 13.000 kunder i landet fra 18 kontorer landet over. Ca. 1.400 af de danske ansatte er baseret på hovedkontoret på Weidekampsgade. Læs mere på www.deloitte.dk.

 

Koncernøkonomi er en af de centrale stabe med reference til Direktionen for Deloitte i Danmark. Koncernøkonomi skal sikre, at informationssystemer, forretningsgange, nøgletal og statistikker mv., der skal anvendes i den økonomiske informationsudveksling og -behandling, virker optimalt og understøtter ledelsen såvel lokalt som på direktionsniveau. Endvidere er Koncernøkonomi ansvarlig for intern og ekstern rapportering og regnskabsaflæggelse.

 

Koncernøkonomi består af en Controlling funktion med mere end 9 ansatte, en Løn afdeling, og dertil oprettes i løbet af 2012 et Shared Servicecenter for regnskab, hvilket bringer det totale antal medarbejdere i Koncernøkonomi op på ca. 35. I dag løses mange regnskabs- og bogholderiopgaver decentralt på Deloitte's kontorer over hele landet. For at realisere synergier og sikre en høj kvalitet og leverancesikkerhed oprettes nu et Shared Service Center for regnskab i København, som vil komme til at bestå af ca. 20 medarbejdere. I den forbindelse søges til den nyoprettede stilling en Chef for Shared Service Center for regnskab.

 

Shared Service Center for regnskab vil få ansvar for debitorstyring, kreditorhåndtering, generelt finansbogholderi og periodelukninger herunder også periodiseringer og hensættelser, udlægsafregning, afregning af moms- og afgifter samt vedligeholdelse af anlægskartotek for biler, kontormateriel etc.. Udarbejdelse af regnskaber og intern rapportering etc. varetages ikke af Shared Service Center, men af Controlling funktionen.

 

Ansvar og opgaver
Som Chef for Shared Service Center får du et stort selvstændigt ansvar for ledelse af både mange medarbejdere og også for, at regnskabsmæssig drift og transaktioner fungerer optimalt. Din vigtigste udfordring bliver at etablere, optimere og udvikle det nyoprettede center, så det kommer op til næste niveau i forhold til servicering af de lokale kontorers forretningsledere. Stillingen refererer direkte til Deloitte's Chief Financial Officer, og de vigtigste kontaktflader vil være ledelsen på lokale Deloitte kontorer, Controlling funktionen, SKAT samt kreditorer og debitorer. Primære arbejdsopgaver omfatter:

·        Dialog med ledelsen på de lokale kontorer om service level indenfor regnskab med fokus på den rette balance mellem standardisering og lokal tilpasning

·        Etablere, udvikle, vedligeholde og effektivisere administrative / tekniske processer indenfor regnskab med baggrund i at kende de enkelte medarbejderes funktioner, nøglesystemer og forretningens behov

·        Overordnet ansvar for den transaktions- og driftsmæssige del af regnskab i form af det generelle finansbogholderi og periodelukninger etc.

·        Nye udviklingsprojekter, hvilket bl.a. omfatter proces for debitorstyring hvilket partnere hidtil har varetaget lokalt, fra manuelt til elektronisk scanningssystem for leverandørfakturaer etc.

·        Ledelse og udvikling af dine medarbejdere gennem synlig, værdibaseret ledelse med henblik på, at centeret har de rette kompetencer og alle arbejder i samme retning

 

Arbejdsstedet er Deloitte's danske hovedkontor på Weidekampsgade i København.

 

Din profil

Som den rette kandidat skal du have en solid erfaringsbase indenfor regnskab, og generelt være mere motiveret af ledelse, procesoptimering og drift end tunge regnskabsfaglige problemstillinger. For at lykkes i jobbet har du:

 

·        En uddannelse som cand.merc.aud eller en anden relevant kandidatuddannelse. Med den rette erfaring specificeret nedenfor er en baggrund som HD i Regnskab ligeledes relevant

·        Erfaring med ledelse af en større regnskabsfunktion, eller et team i denne, hvilket har givet dig erfaring med udvikling og optimering af processer

·        En god ledelseserfaring, hvor du har haft et egentlig personaleansvar

·        Solid regnskabsmæssig forståelse indenfor i særdeleshed finansbogholderi og periodelukninger

·        SAP erfaring vil være en fordel, men ikke et krav, og derudover har du generelt en solid viden om ERP og IT understøttelse af processer

·        Engelsk kundskaber på et rimelig niveau såvel skriftligt som mundtligt

 

Deloitte tilbyder

En stilling som omfatter et betydeligt ledelsesansvar i Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma og med direkte reference til CFO. Typiske regnskabsfunktioner handler om drift, men denne stilling giver en unik mulighed for at etablere, udvikle og implementere en bred vifte af regnskabsmæssige processer og systemer ligeså vel som opbygning af hele Shared Service Center fra bunden. Lønpakken er på et attraktivt niveau og vil bestå af en god fast løn, bonus på niveau med en månedsløn samt mulighed for firmabil via bruttolønsreduktion. Deloitte tilbyder endvidere en række flexible benefits samt et omfattende tryghedsprogram med diverse forsikringer. Stillingen rummer kun meget få rejsedage og giver mulighed for en god work-life balance.

 

Hvis du har spørgsmål til eller interesse i stillingen er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 / sma@focus-recruitment.dk


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk