Titel

Leder af IT Arkitektur & -Strategi


Virksomhed

PFA


Frist

Lukket


Indhold

- Drivende rolle for PFA´s fremtidige IT succes i komplekst forandringsorienteret IT miljø

PFA Pension er Danmarks største kommercielle pensionsselskab og en af de største finansielle virksomheder i Danmark. Vi forvalter en pensionsformue på over 370 milliarder kroner. PFA er grundlagt af arbejdsmarkedets parter, og vores mål er at skabe mest mulig værdi til kunder. Vi skaber værdi, ved at veksle den viden vi har til pensions- og forsikringsprodukter, rådgivning og kvalificerede anbefalinger, der passer til den enkeltes behov og muligheder. Derfor er høj faglighed, stærke kompetencer og god ledelse helt afgørende for vores godt 1.200 medarbejdere. Du kan møde os på  www.pfa.dk  

IT organisationen i PFA tæller godt 250 ansatte, der arbejder indenfor et spændende og udfordrende IT miljø med en høj grad af kompleksitet og med bl.a. Microsoft, Oracle, Edlund og SAP som nøglekomponenter i IT landskabet. IT området IT Arkitektur & Metode består af de 4 afdelinger IT Arkitektur & Strategi, Process Excellence, Sikkerhed og Integration. Til at styrke PFA´s fremtidige IT succes søger man nu en stærk og teknisk minded Leder af IT Arkitektur & Strategi. Stillingen omfatter løsningsarkitektur baseret på SOA. 

Ansvar og opgaver

Som Leder for IT Arkitektur & Strategi bliver du ansvarlig for teamet, som har ansvar for at udarbejde, kommunikere og implementere rammerne for PFA´s IT arkitektur og som derfor spiller en nøglerolle i PFA´s mange spændende IT projekter. Derudover har teamet ansvar for at udarbejde PFA´s IT strategi samt at levere overblik og sikre compliance på IT området. Ligeledes er det teamets opgave at drive de faglige arkitekturnetværk og yde konsulentbistand omkring IT arkitekturen til resten af organisationen.

 

Du leder 9 dedikerede specialister indenfor løsnings-, informations- og infrastruktur arkitektur, som alle er kendetegnet ved høj faglighed, stor selvstændighed og selvkørende. Pt. er alle i teamet mænd og spænder aldersmæssigt fra midt i 30´erne til midt i 50´erne. Arkitekterne i teamet er tilknyttet alle centrale IT projekter i PFA´s områder. Stillingen, som refererer til PFA´s Chef for IT Arkitektur & -Metode, rummer en bred kontaktflade til bl.a. Forretningsarkitekter, direktør kredsen, øvrige teams i IT Arkitektur & Metode samt den resterende IT organisation, herunder også Application management og projektledelse.

 

Af vigtige resultater skal du bl.a. sikre: At reimplementeringen af SOA kommer succesfuldt i mål; en høj medarbejdertilfredshed samt tilfredshed med leverancer hos interne kunder; en tættere sparring med forretningen på IT området herunder at sælge de rette løsninger ind og endelig sikre en endnu bedre videndeling i teamet. Med andre ord vil du stå foran en spændende transformationsopgave og have et forandringsparat team bag dig. Primære ansvarsområder i jobbet vil være:

·      Lede afdelingens 9 medarbejdere med fokus på at skabe et high performance team med effektive, professionelle og efterspurgte medarbejdere

·      Coache, udfordre og udvikle medarbejderne - også på det tekniske område - samt sikre videndeling og samhørighed i teamet  

·      Stå i spidsen for udvikling, udarbejdelse, kommunikation og implementering af PFA’s IT arkitektur

·      Udforme PFA´s IT strategi til godkendelse af øverste ledelse

·      Sikre en løbende og god dialog med de interne kunder i PFA samt med leder- og specialist kolleger

·      Leverandørstyring og hjemtagning af opgaver fra leverandører

·      Hente nye trends og metodikker ind i PFA´s IT univers


Dit arbejdssted bliver PFA´s domicil på Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø. Der forventes ingen eller meget begrænset rejseaktivitet i stillingen, som tillader en god work-life balance. Siden januar 2013 har PFA været en røgfri arbejdsplads.

Din profil
For at blive en succes som Leder af IT Arkitektur & -Strategi hos PFA har du: 

·      Formentlig en relevant uddannelse, fx. Ingeniør, Datalog, Økonom eller lignende. Uddannelse er dog ikke afgørende, men derimod erfaringen skitseret nedenfor

·      Minimum 10 års solid IT erfaring heraf en væsentlig del indenfor IT arkitektur og det er afgørende, at din erfaring er indenfor arkitektur på applikationsområdet

·      En baggrund fra enten en større offentlig eller privat virksomhed, alternativt har du fået din erfaring som konsulent i et af de større IT fokuserede konsulenthuse

·      Erfaring med SOA

·      Gerne erfaring med ledelse af særdeles kompetente specialister. Er du Erfaren Lead Arkitekt eller lignende idag og klar til at tage næste skridt med ledelse kan denne stilling også være den rette

·      Generelt en stærk IT-mæssig forståelse, så du også kan levere sparring af teknisk karakter

 

Som person er du struktureret, sætter klare mål, har overblik over de store linjer, forvalter tiden effektivt og har fokus på overholdelse af tidsfrister. Du fokuserer altid på kundernes tilfredshed, og din standard for kvalitet og produktivitet er meget høj. Din strukturerede tilgang til verden betyder også, at du brænder for at skabe orden, hvis du møder kaos på en pragmatisk og løsningsorienteret vis.


At skabe relationer, sikre samarbejde og begå dig effektivt både internt og eksternt samt håndtere og navigere i forandringer er blandt dine forcer ligesom du også er en robust person. Du har stor forståelse og interesse for andre, og som leder er du involverende, coachende og lyttende, samt opmærksom på, hvad der skal til, for at den enkelte kan udnytte sine potentialer optimalt. Du kommunikerer klart og har gennemslagskraft, som du både kan anvende til "at sælge en idé" i organisationen, men også sige fra.

PFA tilbyder
Muligheden for at arbejde med ledelse af IT arkitektur og -strategi i en forandringsorienteret organisation med et komplekst IT miljø, hvor man er i gang med noget af det mest spændende på arkitekturfronten i Danmark lige nu. Du vil få rig mulighed for at bygge op, forandre og forbedre hele tiden med målet for øje at skabe mere effektive IT løsninger til gavn for kunderne. Lønpakken indeholder bl.a. en særdeles attraktiv pensionsordning, sundhedsforsikringer og bonus.

Hvis du har spørgsmål omkring jobbet er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 /
 sma@focus-recruitment.dk


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk