Titel

Head of Compensation & Benefits


Virksomhed

Copenhagen Airports A/S


Frist

Lukket


Indhold

- Arbejd strategisk med Compensation & Benefits med topledelsens bevågenhed og reference til HR Direktør

Københavns Lufthavne A/S (CPH) ejer og driver lufthavnene i København og Roskilde. Målet er at udvikle positionen som Nordeuropas vigtigste trafikknudepunkt. I 2017 havde CPH en omsætning på over 4,44 milliarder kroner og rundede i 2018 for første gang 30 millioner passagerer. CPH er flere gange kåret som Europas mest effektive og Nordeuropas bedste lufthavn. Vi har en strategi om at blive en endnu mere attraktiv lufthavn for passagerer, flyselskaber, samarbejdspartnere, samfundet, ansatte og ejere, og over den kommende årrække vil vi investere mere end nogensinde før. Københavns Lufthavne er arbejdsplads for 22.000 ansatte fra flyselskaber, handlingselskaber, service, butikker og restauranter. De ca. 2.400 er ansat i CPH og arbejder med en stor bredde af opgaver, der spænder fra projektledelse, it og finansielle og analytiske kernefunktioner til driftsmæssige områder som håndværk, rengøring og security. Læs mere på www.cph.dk

Højt investeringsniveau skaber plads til mere vækst
Københavns Lufthavne A/S (CPH) er i vækst målt på både passagertal, omsætning samt kunders og passagerers oplevelse. CPH fortsætter over de kommende år rejsen mod at skabe en lufthavn i dobbelt størrelse. Væksten i antallet af ruter og passagerer stiller store krav, og derfor udvides og forbedres lufthavnen løbende gennem massive investeringer i mia. klassen. De seneste 10 år har CPH investeret mere end 9,5 mia. kr. i at udvide og udvikle lufthavnen. Københavns Lufthavn vil i fremtiden byde på mere plads til ekstraordinære oplevelser, større terminaler, ny ankomstoplevelse, station til højhastighedstog, flere tilbud til forretningslivet og plads til både meget store fly og lavpristrafik. Udbygningen vil ske i dialog med både flyselskaber, passagerer, forretningsdrivende og myndigheder. Med en virksomhed i rivende udvikling er der ”højt til loftet” og masser af mulighed for at sætte sit præg.

HR-funktionen tæller 26 engagerede medarbejdere og ledere fordelt i tre teams: HR Udvikling, HR Service og Arbejdsmiljø, der alle arbejder efter samme mål; at skabe værdi for forretningen og gøre en forskel. Compensation & Benefits har den største bevågenhed fra både bestyrelse og direktion set i lyset af ny strategi samt den demografiske udvikling i samfundet. Derfor søger CPH til en nyoprettet stilling en fagligt stærk Head of Compensation & Benefits til at udvikle og drive dette område samt sætte et solidt aftryk på CPH´s fremtidige performance management proces. Compensation & Benefits er nyt som selvstændigt stillingsområde, hvilket giver masser af rum til at udvikle, strukturere og løfte området via bl.a. nye processer, insights og rapporter. Stillingen har ikke personaleansvar, men er ”big on impact” med fuldt fagligt ansvar for Compensation & Benefits området.

Central rolle med afsæt i strategien og stor indflydelse på fremtidens Compensation & Benefits
CPH arbejder fremadrettet endnu mere strategisk og målrettet med Compensation & Benefits for at sikre, at virksomheden både nu og i fremtiden kan tiltrække og fastholde gode og loyale medarbejdere. Som Head of Compensation & Benefits, får du en central rolle som medskaber af en model til at sikre engagerede og motiverede medarbejdere og garantere, at CPH er konkurrencedygtig i forhold til virksomhedens totale employer value proposition. Stillingen omfatter også bistand til Compensation & Benefits for topledelsen. Ca. 1/3 af de ansatte i CPH er på individuelle vilkår og ca. 2/3 på kollektive overenskomster. HR-data håndteres i systemet SAP SuccessFactors.

Dit primære ansvar bliver at udvikle, drifte og vedligeholde CPH’s mange strategiske aktiviteter på Compensation & Benefits området og at arbejde tæt sammen med forretningen for at sikre, at CPH har en konkurrencedygtig strategi for Compensation & Benefits, herunder rammebetingelserne for ansættelser og niveau for kompensationspakker. Stillingen refererer direkte til HR-Direktøren, og du sidder sammen med alle dine kommende kolleger i HR i et kontorlandskab præget af en god stemning og inspirerende samarbejde. Din rolle indebærer kontakt med en bred vifte af interessenter som topledelsen, Afdelingschefer og kolleger i HR. Vigtigste ansvarsområder og opgaver er:

·       Drive strategi, politikker, vilkår og aktiviteter indenfor Compensation & Benefits

·       Ansvar for den strukturelle udvikling af CPH’s performance management tilgang

·       Sikre overblik over lønudviklingen og et velfunderet datagrundlag til at understøtte dette

·       Ansvar for intelligence på kompensationspakker til specifikke medarbejdergrupper

·       Udarbejde benchmark-analyser og kompensationsstrategier for kritiske medarbejdergrupper

·       Drive CPH’s processer vedr. lønregulering, bonus og promotions som performance baserede og effektive processer i samarbejde med HR Business Partners

·       Medvirke til design af employer value proposition

·       Bistå HR Business Partners med review og validering af jobevalueringer som basis for lønstrukturer

·       Drive, vedligeholde og udvikle SAP SuccessFactors systemet inden for stillingens områder således at HR-data kan anvendes til at understøtte det strategiske Compensation & Benefits arbejde nemt og smidigt


Arbejdsstedet er Københavns Lufthavn, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup.

Erfaren og forretningsorienteret Compensation & Benefits profil til at drive området
Du er den rette kandidat til jobbet, hvis du både er fagligt stærk med stor erfaring inden for området og har en vindende personlighed. For at få succes i jobbet har du:

·       Formentlig en relevant HR- eller Økonomiorienteret kandidatuddannelse, men det er din faglighed og personlighed, som er afgørende

·       Mindst 6-8 års erfaring – gerne klart mere – en væsentlig del af tiden med Compensation & Benefits enten fra en dedikeret Com & Ben rolle eller fx som HR Manager / -Partner med Com & Ben som ansvarsområde

·       Solid erfaring med den strukturelle del af performance management

·       Arbejdet med og gennemført lønreguleringsprocesser

·       Erfaring med mål- og bonusopgørelser, fx LTI / STI

·       Analyse og rapportering indenfor Compensation & Benefits også gerne med at designe rapporter og KPI´er

·       God erfaring med at udarbejde præsentationer og præsentere for større forsamlinger og topledelse

·       Gerne erfaring med SAP SuccessFactors, hvilket er en fordel men ikke et krav

 

Som person har du en analytisk og struktureret til gang til Compensation & Benefits, hvor du sikrer et godt overblik, effektive processer, værdiskabende analyser og styrer de mange aktiviteter med afsæt i en dyb forretningsforståelse. Du kan selvstændigt drive processer og opgaver af høj kompleksitet og trives samtidig i rollen som sparringspartner for hele organisationen. Derfor evner du at agere på flere niveauer i organisationen, har gode samarbejdsevner og er en stærk kommunikatør med gennemslagskraft – både i den daglige dialog og ved præsentationer for topledelsen. Rapportering til direktion og bestyrelse er på Engelsk, hvorfor gode kommunikationsevner på Engelsk er vigtigt.


I forhold til sikkerhed i lufthavnen er ren straffeattest mm. nødvendig.

CPH tilbyder
En udfordrende stilling i en af Danmarks mest attraktive virksomheder, hvor du har en vigtig rolle i at understøtte CPH´s vækststrategi ved at garantere, at CPH er konkurrencedygtig i forhold til den samlede employer value proposition og dermed bidrage til at sikre engagerede og motiverede medarbejdere. Compensation & Benefits området, som du får det faglige ansvar for at drive, har den største bevågenhed fra bestyrelse og direktion. Der vil være masser af mulighed for at sætte et markant præg på området og ligeså et solidt aftryk på CPH’s fremtidige performance management proces.

 

Stillingens vigtighed understreges af den direkte reference til HR-Direktøren, og med den nyoprettede stilling er der masser af spændende muligheder for at udvikle, strukturere, træffe en masse spændende valg og løfte Compensation & Benefits området, som du driver og har fagligt ansvar for. Kulturen i CPH er behagelig, uformel og pulserende og virksomheden har en størrelse, som gør, at HR både kan komme helt tæt på – og arbejde strategisk med – forretningen. Udover grundløn indeholder lønpakken bl.a. pensionsordning, bonus og sundhedsforsikring.

Som virksomhed med fokus på et sundt arbejdsmiljø er CPH en totalt røgfri arbejdsplads.

Stig ombord på din nye karriere
Hvis du har spørgsmål til eller ønsker at være i spil til stillingen er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 /
sma@focus-recruitment.dk


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk