Titel

Change Management Konsulent på Manager eller Senior Manager niveau


Virksomhed

Deloitte Business Consulting


Frist

Lukket


Indhold

- Profil med solid erfaring indenfor change management, HR transformation og organisationsudvikling

Deloitte Business Consulting er en selvstændig del af Deloitte Denmark og et af Danmarks førende konsulenthuse med mere end 200 konsulenter, som hjælper kunderne med at realisere deres strategiske mål gennem rådgivning baseret på dyb faglig indsigt og indgående kendskab til en bred vifte af brancher. Vi leder og gennemfører projekter for en række af Danmarks største virksomheder i den private sektor og offentlige sektor.

Human Capital er et af 8 forretningsområder i Deloitte Business Consulting. Human Capital bistår med change management på større strategiske konsulentprojekter indenfor blandt andet strategi, procesoptimering, organisation og meget andet. Endvidere beskæftiger servicelinjen sig med HR Transformation – udvikling og optimering af HR strategi og koncepter samt HR organisationer i primært større virksomheder. Afdelingen oplever en markant og stigende interesse for sine services.

 

Totalt set består Human Capital servicelinjen i København af små 20 fagligt stærke og dedikerede medarbejdere hvoraf ca. halvdelen beskæftiger sig primært med HR Transformation og Talent & Performance Management mens de øvrige arbejder med forandringsledelse på konsulentprojekter bredt set. Afdelingen har et tæt fagligt – og ofte opgavemæssigt – samarbejde med de øvrige 3800 Human Capital konsulenter i Deloitte Business Consulting på verdensplan. 

Opgaver, der forandrer og forbedrer organiseringen i landets førende virksomheder
Projekterne i Human Capital omfatter fx: forandringsledelse på organisationsudviklingsprojekter, review af HR strategi og optimering af HR organiseringen, kortlægning og prioritering af kerneprocesser fx i HR eller finance funktioner, implementering af HR eller ERP systemer, etablering af Shared Service Centres til fx håndtering af løn, bogholderi, finance, rekruttering el.lign, benchmark og udvikling af talent- og performance management strategi og processer.

Som Manager i Human Capital, Change Management får du selvstændigt ansvar for at lede og levere på kundeprojekter. Ansvaret strækker sig gennem alle faser – fra tilbud og salg til levering og opfølgning. Som projektleder vil Manageren ofte få ansvaret for 1-4 konsulenter og projekterne strækker sig typisk fra et par måneders varighed til over et år. Som Senior Manager er man typisk projektleder for flere projekter ad gangen.

Der vil overvejende være tale om større strategiske projekter for C20 virksomheder eller andre større virksomheder. Der vil dog også forekomme lidt mindre projekter. Som Manager bruger du ca. 1/3 af tiden på forretningsudvikling og salg og den resterende tid på kundeprojekter som debiterbare timer.
Som Senior Manager vil en lidt større del af tiden blive anvendt på forretningsudvikling og salg med lidt højere salgsmål.

Nogle af de primære konkrete arbejdsopgaver omfatter:

Relevant kandidatuddannelse og erfaring indenfor change management og HR Transformation
Som den ideelle profil har du:

Som person har du stærke analytiske evner vist gennem både dit studie og erfaring, hvilket sætter dig i stand til at strukturere en problemstilling og identificere årsag og virkning. Som konsulent er det afgørende, at du formår at kommunikere klart og formidler din stærke faglighed på enkel og forståelig vis på både dansk og engelsk. Du har en udpræget kommerciel orientering.

 

Ligesom dine kommende kolleger er du også kendetegnet af et højt engagement samt en empati, som gør, at du kan sætte dig i kunders og kollegers sted. Din arbejdsstil er resultatorienteret og du mestrer balancen mellem at arbejde selvstændigt og bidrage til teamet. Endelig har du en professionel udstråling, høj selvsikkerhed og en robust personlighed


Ansættelsen gennemføres i samarbejde med Focus Recruitment. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Partner, Steffen Marstrand på tlf. 50 51 92 15 /
sma@focus-recruitment.dk


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk