Titel

Business Development Director, København


Virksomhed

Rambøll Oil & Gas


Frist

Lukket


Indhold

- Kommerciel og kundeorienteret profil til at realisere stort markedspotentiale

 

Rambøll Gruppen er en førende videnvirksomhed indenfor engineering, design og rådgivning. Virksomheden beskæftiger omkring 10.000 medarbejdere, der medvirker i projekter over hele verden og havde i 2011 en omsætning på næsten 7 mia. DKK og EBITA på 356 mio. DKK. Rambøll har forretningsenheder i Nordeuropa, Indien, Rusland og Mellemøsten - omkring 200 kontorer i 23 lande. For yderligere information, se www.ramboll.com.

 

Rambøll Oil & Gas tæller samlet 750 medarbejdere fordelt på kontorer i Danmark, Norge, England, Qatar, Abu Dhabi og Indien, og er en internationalt førende rådgiver inden for olie og gas med danske og internationale olie-, gas- og energiselskaber blandt kunderne samt ministerier, udviklingsbanker etc.. Se www.ramboll-oilgas.com for yderligere information.

 

Rambøll Oil & Gas løser en bred vifte af multidisciplinære rådgivnings- og designopgaver. Projekterne handler både om design af nye samt modifikation af eksisterende olie- og gas-installationer samt idriftsættelse og vedligehold. For kontoret i København er de primære service områder pipelines and subsea, onshore gas facilities, environmental services, economic consultancy og risk and safety. 80% af Københavnskontorets omsætning er på kunder uden for Danmark.

 

Kundefokus og salg er et nøgleområde i strategien for Rambøll Oil & Gas. Derfor søges en Business Development Director til en nyoprettet stilling, hvor du i et tæt tværorganisatorisk samarbejde på tværs af ingeniørdiscipliner skal positionere og sælge Rambølls rådgivningsløsninger samt varetage key account management. Målet er at systematisere, fokusere og prioritere salgsindsatsen og derigennem sikre fortsat profitabel vækst i et marked med et meget stort potentiale.

 

Rambøll har en decentraliseret værdibaseret ledelsesfilosofi, som betyder et stort uddelegeret råderum og frihed under ansvar. Ledelsesformen sætter holdninger og mål over regler og hierarki, og LEAN principper er bredt funderet i organisationen.

 

Ansvar og opgaver
Som Business Development Director får du i samarbejde med et dedikeret ledelsesteam og nøglespecialister ansvar for at drive tværorganisatoriske salgsprojekter igennem fra identificering af nye forretningsmuligheder og forhandling indtil ordren er sikret. Du vil få afgørende indflydelse på fremtidige salgsstrategier, som udarbejdes i tæt samarbejde med resten af Chef Gruppen for Rambøll Oil & Gas København. Blandt dine primære mål bliver at understøtte væksten, sikre en høj succesrate med tilbud og at bid management processen fungerer internt. I jobbet refererer du til Regional Director for København kontoret. Primære opgaver i jobbet vil være:

 

·        Udvikle go-to-market strategi, salgskanaler og identificere forretningsmuligheder

·        Eksekvere salgsstrategien i et tæt tværorganisatorisk samarbejde med relevante ingeniørdiscipliner på København og Esbjerg kontoret samt andre Rambøll Oil & Gas selskaber i udlandet

·        Drive processen for afgivelse af tilbud, herunder koordinering af input til disse

·        Gennemføre forhandlinger og indgå kontrakter

·        Key account management, herunder have indsigt i kunders agenda og prioriteter samt udbygge og vedligeholde kunderelationer

·        Sparring og koordinering af tilgang til markedet med Business Development Directors i andre regioner af Rambøll Oil & Gas

 

Arbejdsstedet er Rambølls hovedkontor nybyggede domicil i Ørestaden. Der vil være nogen rejseaktivitet i jobbet formentlig omkring 30-40 rejsedage om året til Rambølls øvrige lokationer eller nuværende og potentielle kunder primært i Europa. Mange rejser kan klares med ud- og hjemrejse samme dag.

 

Din profil

For at lykkes i jobbet har du:

 

·        En uddannelse som Ingeniør eller lignende med et godt kommercielt mindset eller en kommerciel uddannelse som fx HD eller cand.merc. med en god teknisk forståelse

·        5-10 års erfaring (gerne mere), heraf en del af disse indenfor salg af komplekse projekter eller løsningsbaserede ydelser, fra offshore-, oil & gas-, energi-, medicinal- eller procesindustri. Har du erfaring med salg af rådgivningsydelser er det en fordel

·        Demonstreret succesfuldt tilbuds- og salgsarbejde

·        Kan drive en salgsproces fra ende til anden og klart synliggøre værdi for kunden

·        Gode dansk og engelskkundskaber i skrift og tale så du kan begå dig i et internationalt miljø

 

Som person arbejder du struktureret med salg, men formår alligevel at have en kreativ og løsningsorienteret tilgang til salgsprocessen. Din evne til at skabe relationer og netværk samt kommunikere klart og overbevisende er blandt dine klare forcer. Du er udadvendt, har en positiv attitude samt fleksibel indstilling da tilbud ofte har korte deadlines. At skabe gejst og være vedholdende i dit arbejde og samtidig demonstrere en høj troværdighed og integritet i dit arbejde er ligeledes afgørende. Endelig er det naturligt for dig at arbejde på tværs af faglige områder, dele viden og involvere relevante dele af organisationen for at skabe den bedst mulige løsning for kunden.

 

Rambøll tilbyder

En Business Development Director stilling tæt på topledelsen, hvor du selv er med til at skabe rammerne i et dynamisk, internationalt og innovativt miljø præget af et stort markedspotentiale, vækst og høj faglighed samt variation i opgaverne. Videndeling og samarbejde på tværs af fagområder og geografi i en uformel omgangstone er i fokus. Rambøll sætter mange ressourcer ind på at videreudvikle medarbejderne, i særdeleshed de ledelsesmæssige kompetencer. Lønpakken indeholder udover fast løn bl.a. bonusordning og sundhedsforsikring.

 

Hvis du har spørgsmål omkring jobbet er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 / sma@focus-recruitment.dk .


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk