Titel

IT-Arkitektur- og Metodechef


Virksomhed

Forca A/S


Frist

Lukket


Indhold

- Ansvar for arkitektur og governance i komplekst og kundefokuseret IT miljø

Forca A/S er en pensionsadministrationsvirksomhed ejet af kunderne Lærernes Pension, PKA samt Pædagogernes Pensionskasse og har i dag også AP Pension som kunde. Forca er specialiseret inden for medlemsservice, aktuarservice, fondsservice samt økonomi- og regnskabsservice, og servicerer omkring 500.000 medlemmer med betjening og rådgivning. Virksomheden tæller mere end 300 dygtige og engagerede medarbejdere, bl.a. forsikringsteknikere, pensionsrådgivere, IT-udviklere og projektledere, der gennem partnerskab med kunderne arbejder målrettet på at identificere og udvikle nye forretningsmodeller, processer og ydelser tilpasset kundernes individuelle behov. Ambitionen er at skabe en af landets mest spændende arbejdspladser præget af talent, nyskabelse, entusiasme og faglig indsigt. Til gavn for Forcas kunder og deres medlemmer.

IT-funktionen i Forca tæller godt 70 ansatte, næsten ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder, der sammen sørger for drift og udvikling - Alle med det til fælles at trives med udfordringer i et komplekst IT miljø, som bl.a. tæller over 600 servere og med Microsoft som dominerende teknologier. IT-funktionen er organiseret i 4 afdelinger - to udviklingsafdelinger, en driftsafdeling og en afdeling for arkitektur og metode. Organiseringen af IT-området sætter de eksterne og interne kunder i centrum ved at etablere en klar kontaktflade mellem kunder og IT-organisationen.

Afdelingen IT-Arkitektur og Metode stabiliserer og videreudvikler arkitekturen, Forcas udviklingsmodel og deltager i tværgående, komplekse udviklingsprojekter. Derudover har afdelingen ansvaret for Forcas IT-sikkerhed og -beredskab. IT-Drift overvåger, vedligeholder og supporterer alle driftssystemer, herunder medlemssystemet, der er et dialogværktøj til servicering og administration af kundernes medlemmer. Derudover navnesystem, økonomisystem, fondssystem, boligsøgersystem, datawarehouse, portaler og flere andre. Afdelingen er desuden ansvarlig for monitorering og kontrol af services, forebyggende vedligehold samt systemadministration. Endelig er driftscentret ansvarligt for backup og opbevaring af data.

IT-Udvikling består af de to afdelinger IT-Medlem og IT-Forretning. IT-Forretning leverer systemer til forretningsområderne hos Forcas kunder og Forcas egne forretningsområder, mens IT-Medlem er leverandør til de systemer, der vedrører medlemmerne direkte. På den måde har kunderne en entydig indgang til en it-organisation, som samtidig kan være en konstruktiv sparringspartner og idegenerator i samarbejdet.

Ansvar og opgaver
Til at sikre en effektiv IT-governance, -arkitektur og -sikkerhedsstyring, som efterleves og skaber værdi, søger Forca nu en IT-Arkitektur- og Metodechef til afdelingen IT-Arkitektur og Metode. I stillingen bliver du leder for 6 dedikerede profiler med et højt fagligt niveau: 1 Applikationsarkitekt, 1 Infrastrukturarkitekt, 1 Procesarkitekt, 2 metode specialister og 1 IT-Sikkerhedsspecialist. Centrale teknologier og systemer i Forca er bl.a. Biztalk, .net og SharePoint, Windows Server, Exchange, Storage og SQL , Datawarehouse og Edlunds pensionssystemer.

Understøttelse af f orretningsorienterede løsninger, procesforbedringer, agil udvikling samt nye og mere effektive måder at gøre tingene på spiller en væsentlig rolle i dagligdagen. Stillingen, som refererer til Forcas Områdechef for IT rummer en bred kontaktflade til bl.a. øvrige IT-afdelinger samt stort set alle interne funktioner i Forca. Primære ansvarsområder i jobbet vil være:

·        Sik re en stabil og kundeorienteret IT-governance

·        Videreudvikling af EA-arkitektur og udviklingsmodel med fokus på agilitet, krav og test

·        Ledelse og coaching af afdelingens medarbejdere gennem synlig, værdibaseret ledelse

·        Allokere ressourcer til IT udviklingsprojekter

·         Sikre planer for samt effektiv varetagelse af IT-beredskab, IT-revision, IT-risikostyring og IT-sikkerhed

·        Fungere som IT-funktionens spydspids på tværgående eller særligt komplekse tiltag 

·        Løbende optimering af værktøjer, metoder standarder og processer, der understøtter IT drift og udvikling


Dit arbejdssted bliver Forcas domicil på Tuborg Boulevard 3 i Hellerup. 


Din profil

For at blive en succes IT-Arkitektur- og Metodechef hos Forca har du:

·        Formentlig en relevant akademisk uddannelse, fx. Ingeniør, Datalog, Økonom eller lignende

·        Solid erfaring indenfor et eller flere af områderne IT-arkitektur, IT-governance, IT-udviklingsmodel og IT-processer

·        Erfaring med eller kendskab til IT-beredskab, IT-revision, IT-risiko og sikkerhedsstyring er en fordel, men ikke et krav

·        Minimum 3-5 års erfaring - gerne mere - med linjeledelse i en større IT funktion


Som person arbejder du analytisk, struktureret og resultatorienteret og med en stærk procesforståelse, hvilket hjælper dig til at styre porteføljen af IT-udviklingsprojekter effektivt. Du er opgaveorienteret og har fokus på forretningens behov, og er derfor pragmatisk og løsningsorienteret. At skabe relationer, sikre samarbejde og begå dig effektivt både internt og eksternt samt håndtere og navigere i forandringer er blandt dine forcer ligesom du også er en robust person. Endelig kommunikerer du klart i skrift og tale og formår som leder at gå foran samt inspirere og give værdifuld coaching.

Forca tilbyder
Muligheden for at arbejde med ledelse af IT-governance, -arkitektur og -sikkerhed i et komplekst og fagligt udfordrende IT miljø, hvor du bliver en del af IT-funktionens ledergruppe. Kulturen er uformel og uhøjtidelig med en god faglighed, og der er gode udviklingsmuligheder. Lønpakken indeholder bl.a. en særdeles attraktiv pensionsordning, sundhedsforsikring og 7 ugers ferie. Derudover er der mange sociale arrangementer og kantineordning med 'take away'.

Hvis du har spørgsmål omkring jobbet er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 /sma@focus-recruitment.dk


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk