Titel

HR Chefkonsulent med fokus på HR Udvikling


Virksomhed

Landbrug & Fødevarer


Frist

Lukket


Indhold

- HRD stilling med mulighed for selvstændigt at præge leder-, team-, medarbejder- og talentudvikling

Landbrug & Fødevarer er Danmarks største erhvervsorganisation, som varetager politiske og faglige interesser og opgaver for danske landmænd, fødevarevirksomheder og agroindustrien Organisationen er skabt gennem en fusion i 2009 og har mere end 320 fødevare- og agroindustrielle virksomheder og 30.000 landmænd som medlemmer. De ca. 1.100 ansatte i Landbrug & Fødevarer laver politisk interesse-varetagelse nationalt (København og Skejby) og internationalt (Bruxelles, London, Moskva, Tokyo, Beijing), skaber ny viden med forskning og innovation og rådgiver medlemmerne. Den årlige omsætning er på ca. 1,5 mia. kr. og Landbrug & Fødevarer finansieres af bl.a. kontingenter, tilskud, brancheaftaler, ejendomsafkast, konsulentopgaver og annoncer. Til gavn for medlemmerne skal Landbrug & Fødevarer sikre størst muligt overskud, som kan omsættes til politisk interessevaretagelse, rådgivning og vidensopbygning. Læs mere på www.lf.dk samt http://www.lf.dk/Aktuelt/Den_nye_fortaelling.aspx

Koncern HR arbejder for at Landbrug & Fødevarers medarbejdere er kompetente, ansvarlige, motiverede og engagerede, så de formår at omsætte organisationens strategiske målsætninger til konkret værdi for medlemmer, kunder og øvrige interessenter. Desuden yder Koncern HR et særligt bidrag til at skabe fælles værdier og kultur i koncernen. Afdelingen har kontinuerligt fokus på at tage et *Step Up* ved at være Strategiunderstøttende, Tilgængelig, Effektiv, Performancefokuseret, Ultrakompetent og Proaktiv. Blandt HR afdelingens strategiske målsætninger er at styrke HR som strategisk rådgiver i forretningen. De overordnede prioriterede indsatser er at understøtte kultur og fælles værdier i L&F, at sikre kompetent ledelse på alle niveauer, samt arbejde hen imod øget kommercialisering eksternt af HR.

Koncern HR afdelingen er med dens ca. 11 medarbejdere i en udpræget videnintensiv organisation ansvarlig for bl.a. rekruttering & employer branding; strategiimplementering, HR målinger og -nøgletal, løn & vilkår, karriereveje, leder- og talentudvikling, uddannelse, videndeling, succession planning mm. Disse HR fagområder håndteres af HR Chefkonsulenter, som har eget ekspertiseområde og fagansvar indenfor 1 af områderne: Rekruttering, Udvikling eller Organisation. Derudover består HR organisationen også af 3 HR Koordinatorer, som håndterer de administrative og koordinerende HR opgaver. HR funktionen er placeret både på Axelborg i København og Skejby ved Aarhus, hvorfor der er fokus på et tæt tværgående samarbejde i afdelingen.

Ansvar og opgaver
Som HR Chefkonsulent for Udvikling har du ansvar for dette fagområde og driver således HRD agendaen i Landbrug & Fødevarer, hvilket du vil gøre sammen med en HR Chefkonsulent med primær fokus på Udvikling i Skejby. Derudover vil du også deltage i udviklings- og / eller implementeringsopgaver udenfor eget fagområde, og indgår desuden i den daglige drift og opgaveløsning i Koncern HR, bl.a. rekruttering og ledersparring. Inden for Udvikling som fagområde skal du holde dig opdateret med den nyeste teori, erfaring og viden, hente input og feedback fra organisationen og stå for kommunikation, formidling og eksekvering.

Dine HR kolleger har en høj faglighed, hovedparten er højtuddannede, og HR funktionen er i gang med en spændende transformation, hvor mange nye kompetente medarbejdere er kommet til og i gang med at implementere forretningsunderstøttende HR initiativer. I stillingen refererer du til Koncern HR Chefen, som er en af landets særdeles inspirerende HR kapaciteter i Danmark, især med stærk faglig tyngde indenfor HRD, organisationsudvikling og rekruttering. Du får en bred kontaktflade primært til kolleger i Koncern HR; Koncernens ledere; Ledelsessekretariatet; Koncern Økonomi; Koncern Kommunikation og Strategifunktionen. Primære ansvarsområder og opgaver i stillingen vil være:


·        Udarbejde  politik, retningslinjer, metoder og værktøjer på området for HR Udvikling,         hvor du sikrer relevant kommunikation om fagområdet til koncernens ledere,                     medarbejdere og HR kolleger

·        Afdække  kompetencebehov og -krav samt kompetencegab hos den enkelte / i teamet

·        Lederudvikling  – Lederkultur / -kodeks, rådgive om medarbejderhåndtering,                     ledermålinger, performanceledelse mm.

·        Medarbejderudvikling  – Karriereveje, uddannelseskatalog, læring på jobbet, facilitere      netværk, senior karriere, fastholdelses- og motivationsinitativer mm.

·        Teamudvikling   – Koncept for teamudvikling, gennemføre teamudviklingsforløb mm.

·        Talentudvikling  – Koncept for talentudvikling og implementere program samt                     opfølgning på det mm.

·       Vurdere  udvælge, evaluere og holde kontakt til eksterne leverandører samt styre               budget på området

·       Rekruttering,  herunder  samtaler, testfeedback og ledersparring

·       Bidrage  ifm. øvrige HR opgaver og løbende HR aktiviteter så der ”løftes i flok”. På sigt       vil hver Chefkonsulent stå for HR supporten for en mindre del af organisationen i en        HR Partner lignende rolle


Arbejdsstedet er Axelborg, Axel Torv 3, 1606 København V, men du skal forvente at være i Skejby i omegnen af et par dage om måneden.


Din profil
For at lykkes i jobbet har du:

·       En relevant videregående uddannelse formentlig på kandidat niveau, fx Cand.merc.,Cand.psych, Cand.jur,  Cand.scient.pol, Cand.soc, Cand.mag, Cand.polit eller lignende

·       5+ års HR erfaring (meget gerne mere), hvor du har fået en solid faglighed indenfor den brede palet af HRD / udvikling så du har prøvet kræfter med leder-, medarbejder- og teamudvikling

·       Erfaring med rekruttering og ligeledes erfaring indenfor øvrige HR områder vil være en fordel

·       En væsentlig del af din erfaring fra en videnintensiv organisation, gerne med et politisk islæt

·       Formentlig certificering i relevante værktøjer til brug for udvikling og rekruttering

·       Indgående erfaring med at rådgive, sparre med og formidle til ledere


Som person brænder dit hjerte for at udvikle medarbejdere og organisation med et formål. Derfor mestrer du balancen mellem at være kreativ og idérig og samtidig formå at skabe struktur og retning i udviklingsaktiviteterne. Således er du både forretningsorienteret og god til at planlægge og eksekvere, så du får omsat dine idéer til konkrete operationaliserbare HR udviklingsinitiativer, der skaber værdi i organisationen.


Du er selvkørende og har handlekraft, men har samtidig også den fornødne grad af politisk flair og tålmodighed, der er nødvendig for at skabe en forandring og få "buy in". Din indstilling er fleksibel og pragmatisk og dine omgivelser oplever dig som en energisk person med en "can do attitude". Derudover er du tillidsvækkende, udstråler integritet og god til at formidle din viden til ledere og medarbejdere. Endelig er du god til at facilitere samarbejde, udvikling og forandring.

Landbrug & Fødevarer tilbyder
En spændende og udfordrende HRD stilling med masser af mulighed for at drive og fordybe sig i området for HR udvikling uden at du mister følingen med den øvrige palet af HR opgaver, som du også vil løse. Du får en Chef og kolleger med høje faglige ambitioner og et stærkt fagligt niveau, der udfolder sig i en videnintensiv politisk organisation med høj kompleksitet, som giver masser af udfordringer. Mange nye er kommet til og fælles er, at de alle brænder for re-iscenesættelsen af HR i organisationen, som der er vide rammer til. Lønpakken indeholder udover grundløn, 11% arbejdsgiverbetalt pension, sundhedsforsikring og 5 ugers ferie samt 5 feriefridage.


Interesse i stillingen

Ansættelsen gennemføres i samarbejde med Focus Recruitment. Har du interesse i eller spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Partner, Steffen Marstrand på tlf. 50 51 92 15 / sma@focus-recruitment.dk.


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk