Titel

Senior Risk Auditor, Compliance


Virksomhed

Forsyningsvirksomhed


Frist

Lukket


Indhold

- risikobaseret intern audit med særlig fokus på compliance

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Forretningen er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte i 2010 for 55 mia. kr. med et EBITDA på 14 mia. kr. For yderligere information, se www.dongenergy.com

 

Group Risk Control er en stabsfunktion i DONG Energy med direkte reference til Bestyrelsens Revisions- og Risikokomite. Afdelingen, som tæller 11 medarbejdere fordelt på mindre teams, har ansvaret for at sikre, at DONG Energy’s finansielle, operationelle, it-, model- og procesmæssige risici bliver identificeret, kontrolleret og rapporteret hensigtsmæssigt. Afdelingen gennemfører større kontrolprojekter/ audits på forretningskritiske områder og følger desuden vigtige projekter og tiltag i organisationen for at sikre fokus på de vigtigste risici. Group Risk Control arbejder ud fra principperne om 'Risk Based Internal Auditing', som adskiller sig fra traditionel intern revision ved at være fokuseret på risiko.

 

Kommende EU lovgivning vil påvirke energibranchen indenfor områder som eksempelvis insider regler og rapporteringsforpligtelse for brugen af visse finansielle instrumenter. Kontrol af efterlevelsen af disse regler og lovgivning er et område, som nu skal opbygges i Group Risk Control. Til at styrke afdelingens kompetencer indenfor regulatorisk compliance, søges derfor en analytisk og ambitiøs Senior Risk Auditor med en god finansiel og juridisk forståelse. Udover compliance vil man også komme til at arbejde med audit indenfor operationel- og finansiel risiko.

 

Ansvar og opgaver

Som Senior Risk Auditor får du ansvaret for at gennemføre risikobaseret kontrol i forhold til efterlevelsen af lovgivning og regulering, hovedsageligt indenfor det finansielle og procesmæssige område. Ansvarsområdet spænder fra egentlig kontrol til en mere rådgivende rolle i forbindelse med nye projekter. Afdelingen arbejder på tværs af DONG Energy´s fem forretningsområder og to gruppefunktioner, hvorfor stillingen vil give dig en bred kontaktflade og solid forretningsforståelse. Arbejdet er projektorienteret og afvekslende. Du refererer i stillingen til Manager for Process & Compliance Audit i Group Risk Control og primære arbejdsopgaver vil være:

 

·        Gennemføre kontrolprojekter ud fra interviews med forretningen, gennemgang af processer og dokumenter samt rapportere anbefalinger. Dette gælder dels for regulatorisk compliance i forhold til relevante regler og lovgivning og dels andre af afdelingens kontrolprojekter under overskrifterne procesrisiko, finansiel risiko, it-risiko og modelrisiko

·        Opbygge auditering af compliance i relation til finansiel lovgivning, hvilket er et område, som afdelingen ikke hidtil har varetaget

·        Medvirke til udviklingen af metoder til registrering og rapportering af operationel risiko

·        Give input til afdelingens audit plan

·        Bidrage til almindelig udvikling af afdelingen og dens engagement

 

Dit arbejde får stor indflydelse gennem anbefalingerne til organisationen og jobbet rummer store muligheder for at arbejde med audit af risk management og compliance på vigtige områder med topledelsens bevågenhed. Du har i høj grad mulighed for selv at præge stillingens indhold.

 

Din profil

 

Indgangsvinklen til jobbet kan være forskellige, men formentlig kendetegnet af :

 

·        Relevant økonomisk, kommerciel eller erhvervsjuridisk uddannelse på kandidatniveau, fx cand.merc.jur, øvrige cand.merc. retninger eller cand.polit / oecon

·        Ca. 5-10 års erfaring indenfor eksempelvis risk management, compliance, intern revision eller anden efterlevelse af finansielle regler

·        GErfaringen kan fx være fra en større virksomhed underlagt mange lovkrav, finansiel virksomhed, konsulenthus eller myndighed, der fører finansielt tilsyn


Som person er du resultatorienteret og vedholdende. Du tager gerne initiativet og formår samtidig at føre planer ud i livet. Du arbejder struktureret og trives med at vurdere efterlevelse af love og regler ud fra en analytisk vinkel. Du er stærk til at forholde dig kritisk og evner at udfordre forretningen. Du kommunikerer klart med en vis gennemslagskraft, men formår samtidig at optræde sympatisk, pragmatisk og løsningsorienteret. Du trives med at bygge et nyt område op fra bunden og har derfor en vis nysgerrighed i forhold til at betræde mere ukendt land. Fleksibilitet er afgørende, idet du vil komme til at arbejde indenfor flere fagområder. Du mestrer balancen mellem at arbejde selvstændigt og bidrage til teamet, ligesom også dine skriftlige formuleringsevner på dansk og engelsk er over gennemsnittet.

 

DONG Energy tilbyder

DONG Energy er en af Danmarks førende virksomheder og der er gode udviklingsmuligheder i organisationen. Dine kolleger er både engagerede og fagligt dygtige og omgangstonen er uformel. Lønpakken er attraktiv og indeholder bl.a. pensionsordning og sundhedsforsikring. Der vil i jobbet også være gode muligheder for relevant videreuddannelse. Arbejdsstedet er DONG Energy´s nye domicil på Nesa Allé i Gentofte.


Ansættelsesprocessen gennemføres i samarbejde med Focus Recruitment. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Partner Steffen Marstrand på tlf. 50 51 92 15 /
sma@focus-recruitment.dk


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk