Titel

Senior Solvens II Aktuar til Risk Management


Virksomhed

PenSam


Frist

Lukket


Indhold

PenSam er kendt for at stille markedets bedste medarbejdere og services til rådighed. Derfor oplever kunderne, at de har handlefrihed, overblik og kontrol over deres økonomisk forhold. Kort fortalt - PenSam er til for kunderne.  PenSam gruppen består af PenSam Liv forsikringsaktieselskab tre pensionskasser, PMF Pension forsikringsaktieselskab, PenSam Bank A/S og PenSam Forsikring A/S. PenSam-gruppen har ca. 340 ansatte, over 300.000 kunder, og modtager årligt præmieindtægter for knap 5 mia. kr. Ultimo 2011 var balancen på knap 85 mia. kr. Læs mere på www.pensam.dk

 

Governance en del af PenSam-gruppens stabsfunktion og består af udover bl.a. Liability Management (Aktuariatet) af afdelingen Quantitative Risk and Models. Afdelingen varetager aktiv risikostyring og -modellering med afsæt i de tre områder Middle Office, Finansiel risikoanalyse og kapitalplanlægning samt Modellering.

 

·        Middle Office har ansvaret for de traditionelle Middele Office opgaver og vragetager væsentlige dele af fondsadministrationen, hvor performance measurement, overvågning af lines og limits og finansiel rapportering er i højsædet

 

·        Finansiel Risikoanalyse og kapitalplanlægning har ansvar for den finansielle risikoanalyse og kapitalplanlægning, og måler og rapporterer på risikoforbruget indenfor både liv, bank og forsikring. Der udarbejdes risikorapporter med hyppig frekvens og laver risk measurement på detaljeret og aggregeret niveau

 

·        Modellering har ansvaret for den finansielle risikmodellering, herunder udvikling og vedligeholdelse af koncernens Asset Liability Management (ALM)- og Value-at-Risk (VAR)- modeller. Her arbejdes ud fra et overordnet risikobudgetterings-setup, hvor der allokeres budget til de væsentligste risici, hvor risikoforbruget måles og styres indenfor disse rammer. Setup´et knytter sig tæt til de kommende Solvens II regler i forhold til liv, pension og skade samt de kommende Basel III regler for bank

 

Afdelingen tæller pt. 7 højt kvalificerede, visionære og proaktive medarbejdere samt en sekretærfunktion tilknyttet afdelingen. Foruden Head of Risk Management omfatter afdelingen en Cand.Act, tre Cand.scient.Oecon og en Cand.polit. Herudover er ansat to studerende. Aldersfordelingen i afdelingen er fra slutningen af 20´erne til starten af 40´erne. Den aktuelle stilling er en genbesættelse af en aktuar stilling til at varetage afdelingens overordnede ansvar for Finansiel Risikoanalyse og Modellering - såfremt man har den faglige tyngde og erfaring.

 

Der er generelt tale om en udviklingstung afdeling, hvor der bl.a. udvikles og vedligeholdes finansielle modeller og værktøjer, som anvendes til analyser og rapportering. Afdelingens faglige tyngde er medvirkende til, at en lang række af koncernens risikoanalyser foretages her.

 

Ansvar og opgaver

Som Senior Solvens II Aktuar får du ansvar for modellering af risiko på såvel aktiv som passiv siden, og du bliver en helt central person i den videre opbygning af den finansielle risikostyring og i varetagelsen af afdelingens drifts- og udviklingsopgaver. I stillingen refererer du til Head of Quantitative Risk and Models og du vil få en bred kontaktflade til bl.a. Aktuariatet, koncern- og forretningsledelsen. Dine primære ansvarsområder og arbejdsopgaver vil være:

 

·        Drift, udvikling og vedligeholdelse af  risikostyringsmodeller (ALM og VaR modeller)

·        Solvency Capital Requirement (SCR) modellering med afsæt i Solvens II

·        Overvågning af solvenssituationen

·        Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)

·        Rapportering om finansielle risici på daglig basis til både koncern- og forretningsledelsen

·        Medvirke til at sikre et velfungerende samarbejde i særdeleshed med Aktuariatet, Investeringsafdelingen og Økonomiafdelingen

 

Arbejdsstedet er PenSam's domicil på Jørgen Knudsens Vej 2 i Farum.

 

Din profil

For at lykkes i jobbet har du:

 

·        En uddannelse som cand.act. eller cand.scient.oecon

·        Mindst 4-10+ års erfaring som aktuar, hvor du har arbejdet med modellering af risiko og samspillet mellem aktiv- og passivsiden samt Solvens II beregninger

·        En solid erfaring med at kode i SQL og .Net

 

Som person er du analytisk og resultatorienteret og trives med den mulighed, der er i PenSam for at søge indflydelse og tage ansvar. Du arbejder selvstændigt, systematisk og grundigt, men evner samtidig at tænke utraditionelt for kontinuerligt at udvikle modelleringen af risiko - opgaven følger du fra idé til virkelighed. Du lægger vægt på effektiv og professionel løsning af dine arbejdsopgaver og har fokus på at skabe forretningsorienterede løsninger. Endelig er du samarbejdsorienteret, og kan lide at kommunikere og sparre med afdelingens interessenter, ligesom du som Senior Aktuar skal være klar til at lære fra dig indenfor dit fagområde.

 

PenSam tilbyder

En udfordrende stilling, hvor du arbejder med finansiel risk management på såvel aktiv- som passiv siden i et højt fagligt miljø, der vil arbejde med state of the art løsninger indenfor risk management ligesom du er tæt på beslutningsprocessen. Der bliver set positivt på deltagelse i relevante kurser og seminarer, ligesom der også er mulighed for mere formaliserede uddannelsestilbud. Løbende udvikling og work-life balance er i centrum i PenSam; ikke blot i ord, men også i handling. Samtidig får du en både dygtig, udadvendt og uddelegerende leder, som har markant fokus på at skabe de rette rammer for afdelingens arbejde. Lønpakken er attraktiv og indeholder bl.a. pensionsordning, ferietillæg og fordelagtig bankordning.

 

Hvis du har spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 / sma@focus-recruitment.dk


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk