Titel

Koncern HR Chef


Virksomhed

Landbrug & Fødevarer


Frist

Lukket


Indhold

- Unik mulighed for at fusionere og skabe Koncern HR funktion og opbygge HR strategi

Landbrug & Fødevarer er Danmarks største erhvervsorganisation, som varetager politiske og faglige interesser og opgaver for danske landmænd, fødevarevirksomheder og agroindustrien Organisationen er skabt gennem en fusion i 2009 og har mere end 320 fødevare- og agroindustrielle virksomheder og 30.000 landmænd som medlemmer. De ca. 1.200 ansatte i Landbrug & Fødevarer laver politisk interesse-varetagelse nationalt (København og Skejby) og internationalt (Bruxelles, London, Moskva, Tokyo, Beijing), skaber ny viden med forskning og innovation og rådgiver medlemmerne. Det årlige udgiftsbudget  er på ca. 1,3 mia. kr. og Landbrug & Fødevarer finansieres af bl.a. kontingenter, offentlige  tilskud, salg af viden og rådgivning samt overskud på kommercielle aktiviteter. Læs mere på www.lf.dk samt http://www.lf.dk/Aktuelt/Den_nye_fortaelling.aspx 

Koncern HR har ansvar for alle HR leverancer og processer primært på Videnscenter for Landbrug i Skejby og Axelborg i København, men også på de internationale kontorer. Afdelingen har i den seneste tid været igennem en fusionsproces, hvor HR funktionerne i København og Skejby er lagt sammen til én Koncern HR funktion. Afdelingen er derfor i en forandringsproces, hvor man er nået relativt langt med at etablere fælles systemer, men hvor der stadig ligger en opgave i at definere fælles HR struktur, -strategi, -processer og -politikker samt bringe HR strategisk længere ind i organisationen. Det giver stillingen en unik mulighed for; en rejse som afdelingens dygtige medarbejdere allerede er i gang med. 

Nuværende styrke i HR hos Landbrug & Fødevarer ligger indenfor bl.a. rekruttering, HR vilkår og HR jura, og i nogen grad inden for ledelses- og tværgående medarbejderudvikling. Man arbejder idag ud fra et Business Partner setup, hvor HR Partnere i nogen grad deltager i ledergrupper i forskellige organisatoriske områder. I de nu fusionerede HR funktioner har man bl.a. talentudviklingsprogrammer, MUS, klimamåling etc., hvor der hér skal defineres en fælles tilgang, mens områder som bl.a. HR- og organisationsudvikling, HR Partnering og ledelsessparring kan styrkes yderligere.


Koncern HR afdelingen rummer pt. 11 fagligt engagerede medarbejdere, flere med uddannelser som fx Jurist, Psykolog og Ingeniør. I København er der pt. 2 HR Koordinatorer og 3 HR Partnere, mens der i Skejby er 2 HR Koordinatorer og resten er HR Specialister og Partnere. Med ansættelsen af en ny Koncern HR Chef skal Koncern HR styrkes til i højere grad også at levere forretningsorienteret sparring, som proaktivt understøtter forretningsområderne og ledelsen i Landbrug & Fødevarer.

Koncern HR Chefen refererer til Direktøren for Medlemsforhold & Organisation, som refererer til Adm. Direktør, Søren Gade. Til at sætte den kommende retning og opbygge en integreret Koncern HR afdeling søges nu en forretningsorienteret og nytænkende Koncern HR Chef med en relevant videregående uddannelse bag sig samt solid og bred HR erfaring, herunder også med ledelse i en HR funktion.

Ansvar og opgaver
Som Koncern HR Chef bliver du ansvarlig for at sikre at den fortsatte integration af HR funktionerne bliver en succes ligesom du også bliver garant for, at HR kommer på dagsordenen og at Koncern HR afdelingen leverer værdiskabende HR leverancer, der skaber værdi i forretningen indenfor bl.a. com & ben, løn, HR jura, rekruttering, organisations-, leder- og talentudvikling samt øvrige HR development aktiviteter. Det er vigtigt, at du har lyst til samt evner at drive en HR transformation og få skabt et stærkt fælles HR grundlag forankret i en klar strategi. Primære ansvarsområder og opgaver i jobbet vil være:


·       Definere HR strategi "fra bunden" så den understøtter Landbrug & Fødevarers overordnede koncern strategi, samt eksekvere HR strategien

·       Skabe en klar og velfungerende HR struktur og organisation, som matcher behovet i Landbrug & Fødevarer samt sikrer effektive HR leverancer

·       Drive forandringsprocessen med at skabe én Koncern HR funktion samt modne HR leverancerne

·       Etablere et HR årshjul med klare planer for tilbagevendende HR projekter og initiativer

·       Levere direktionssparring og i den forstand agere HR Partner for topledelse og direktion

·      Deltagelse i Medarbejder- og Samarbejdsudvalg

·       Give input til koncern strategien

·       Drive diverse kultur-, værdi- og udviklingsprojekter

 

Arbejdsstedet er Axelborg i København, men du skal forvente at være et par dage i Skejby om måneden samt muligvis rejseaktivitet på et meget begrænset niveau til Landbrug & Fødevarers udenlandske kontorer.


Din profil
For at lykkes i jobbet har du:


·      En relevant videregående uddannelse formentlig på kandidat niveau, fx Cand.merc.,Cand.jur,  Cand.psych, Cand.mag, Cand.polit, HD eller lignende

·       10+ års HR erfaring (gerne mere), hvor du har fået en god og bred HR erfaring med en væsentlig del af de typiske leverancer i en moderne HR funktion, fx rekruttering, udvikling, com & ben, HR jura, processer

·       HR ledelseserfaring, hvor du idag enten er leder af hele HR funktionen eller også er niveauet lige under med reference til HR direktøren og klar til at tage næste skridt op

·      Demonstreret en høj HR faglighed

·       En væsentlig del af din erfaring fra en videnintensiv organisation

·       Erfaring med at rådgive direktører på HR området vil være en klar fordel


Som person er du først og fremmest visionær samt god til at sætte retningen og bygge op, således at du aktivt formår at præge HR i Landbrug & Fødevarer. Skønt du evner at begå dig på det strategiske plan er det uden at glemme følingen med, at strategi og visioner kun har værdi hvis du formår at omsætte dem til konkrete operationaliserbare HR initiativer, der skaber værdi i organisationen. Du er selvkørende og har gennemslags- og handlekraft, hvilket er vigtigt for at skabe forandringen, men har samtidig også den fornødne grad af politisk flair og tålmodighed, der er nødvendig for at skabe en forandring og få "buy in".

Derfor har du også en forståelse for den rette timing og i øvrigt en pragmatisk og fleksibel indstilling. Derudover er du tillidsvækkende, udstråler integritet og god til at formidle din viden. Dine omgivelser oplever dig som en energisk person med en "can do attitude". Endelig er du god til at facilitere samarbejde, udvikling og forandring og er selv i besiddelse af gode evner til at lede og skabe resultater gennem andre.


Landbrug & Fødevarer tilbyder
En Koncern HR Chef stilling i en ubetinget videnintensiv organisation, hvor du får en unik mulighed for "fra bunden" at sætte dit præg på samt modne en HR afdeling gennem opbygning af HR strategi, -processer, -politikker, -årshjul samt generel udvikling af HR afdelingen og dens struktur. Du kommer til en organisation, der "gerne vil HR", men hvor du også selv skal yde dit bidrag til at gøre HR relevant og få det på kortet. Med de mange forandringer i såvel Landbrug & Fødevarer som i Koncern HR afdelingen vil der være et væld af udfordringer og derigennem også mulighed for at udvikle dine kompetencer. Lønpakken er på et attraktivt niveau og indeholder pension, sundhedsforsikring og 6 ugers ferie. Der er ikke tilknyttet bonus til stillingen.


Ansættelsen gennemføres i samarbejde med Focus Recruitment, som varetager search processen. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Partner, Steffen Marstrand på tlf. 50 51 92 15 / sma@focus-recruitment.dk.


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk