Titel

Senior Controller


Virksomhed

Landbrug & Fødevarer


Frist

Lukket


Indhold

- Bred Controller stilling med fokus på både financial og business controlling samt ledelsessparring

Landbrug & Fødevarer er Danmarks største erhvervsorganisation, som varetager politiske og faglige interesser og opgaver for danske landmænd, fødevarevirksomheder og agroindustrien Organisationen er skabt gennem en fusion i 2009 og har mere end 320 fødevare- og agroindustrielle virksomheder og 30.000 landmænd som medlemmer. De ca. 1.100 ansatte i Landbrug & Fødevarer laver politisk interesse-varetagelse nationalt (København og Skejby) og internationalt (Bruxelles, London, Moskva, Tokyo, Beijing), skaber ny viden med forskning og innovation og rådgiver medlemmerne. Den årlige omsætning er på ca. 1,5 mia. kr. og Landbrug & Fødevarer finansieres af bl.a. kontingenter, tilskud, brancheaftaler,

ejendomsafkast, konsulentopgaver og annoncer. Til gavn for medlemmerne skal Landbrug & Fødevarer sikre størst muligt overskud, som kan omsættes til politisk interessevaretagelse, rådgivning og vidensopbygning. Læs mere på www.lf.dk samt http://www.lf.dk/Aktuelt/Den_nye_fortaelling.aspx

Koncernøkonomi på ca. 40 ansatte håndterer Regnskab, Løn & Systemer, Budget & Controlling, Fonde samt Forretningsanalyse & Compliance. Koncernøkonomifunktionen har de sidste år fået nye kræfter ombord, og er ved at undergå et generationsskift samt transformationsproces. Afdelingen har i dag sin styrke inden for regnskabs- og budgetprocesser, bogholderi, lønadministration og den løbende drift. På systemsiden anvendes bl.a. Microsoft Dynamics Navision og Targit som rapporteringsløsning.

Under CFO består Koncernøkonomifunktionen af en Økonomidirektør for Øst (Axelborg) samt en Økonomidirektør for Vest (Skejby). Herunder findes Økonomi- & Regnskabschefer, Controllere og Bogholdere. Ligeledes med reference til CFO har man et Sekretariat for Compliance, Forretningsanalyse, Risikostyring, Indkøb, Fondsadministration etc.

Koncernøkonomifunktionen betjener en bred vifte af interne og eksterne kunder; alt fra Sektorchefer, Områdedirektører og Direktionen i Landbrug & Fødevarer til de ca. 85 fonde og foreninger med egen bestyrelse under Landbrug & Fødevarer. For dem laver man regnskaber, budgetter, forecast mm.

 

Indenfor den kommende tid skal Koncernøkonomifunktionen styrkes til i højere grad at levere forretningsorienteret sparring, fortolkning, kommunikation og præsentation af økonomiske nøgletal med henblik på at sikre endnu bedre overblik og styring af både interne afdelinger og forretningsområder samt fonde og foreninger. Derudover er fokus også på bedre analyse af forretningsmuligheder samt proaktivt at udfordre forretningsområdernes aktiviteter og drift.

Som led i denne transformationsproces søger man nu en forretningsorienteret Senior Controller, der både har evner og lyst til en stilling, der spænder bredt fra financial controlling til business controlling og ledelsessparring. Den rette kandidat har en god økonomisk og kommerciel forståelse tilegnet gennem en kandidatuddannelse og erfaring som fx Business Analyst, Business Controller, Financial Controller eller Revisor.

Ansvar og opgaver
Som Senior Controller vil du blive en del af KoncernØkonomi ØST og ikke af navn men af gavn fungere som ”Økonomichef” for en række af de mest komplekse områder og profitcentre i Landbrug & Fødevarer. Derudover vil du med høj selvstændighed også varetage økonomistyringen for øvrige områder af organisationen samt fonde og foreninger. Der er derfor tale om en både bred og forretningsorienteret Senior Controller stilling. Du får bl.a. en bred kontaktflade primært til Økonomichefer, direktion og ledelse i forretningsområderne. Primære opgaver i stillingen vil være:


·        Udarbejdelse og controlling af regnskabsrapportering, periodiseringer og afstemninger i forbindelse med måneds-, kvartals- og årsregnskaber

·        Drive økonomistyring herunder budget og forecast på de områder du står for

·      Opfølgning og forklaring på afvigelser i forhold til budgetter og estimater

·       Analyse og rapportering af relevante økonomiske nøgletal

·       Agere finansiel business partner, hvor du leverer ledelsessparring på økonomiområdet til bl.a. Direktører, Sektorchefer og bestyrelser for fonde

·       Økonomiske analyser, beregninger og business cases i forbindelse med optimering af forretningen

·       Bidrage til at optimere økonomirapportering og -processer 


Din profil

Som den ideelle profil har du:

·       En kandidatuddannelse som, cand.merc.FIR / MAC / AEF / FSM, cand.merc.aud, Cand.polit / oecon eller lignende. Med den rette erfaring nedenfor kan du evt. også være HDR

·       Mindst 2-3 års erfaring – også gerne væsentlig mere – indenfor financial eller business controlling ideelt med begge dele. Du kan også have været revisor i nogle år med ønsket om mere ”fremadrettet indflydelse” og ledelsessparring i en stilling som Controller

·       En god regnskabsforståelse samt erfaring med budgetter

·       Gerne erfaring som økonomisk sparringspartner med både evner og lyst til at udfordre en ledelse

·      Stærke evner indenfor Microsoft Office pakken, i særdeleshed Excel

 

Som person er du analytisk minded med blik for detaljen, har en stærk talforståelse og en resultatorienteret arbejdsstil. Du har en drive, vilje og gå-på-mod i forhold til både den løbende tilbagevendende rapportering og forbedring af økonomiprocesserne. En selvstændig arbejdsstil og politisk flair, men også determination og robusthed er vigtigt i forhold til at sparre med og udfordre forretningen. Forandringer oplever du som muligheder frem for modgang. Du ikke blot udfordrer, men er også pragmatisk og løsningsorienteret samt dygtig til at skabe relationer, præsentere og kommunikere økonomi på letforståelig vis til ikke-økonomer.


Landbrug & Fødevarer tilbyder
En Senior Controller stilling, hvor du i praksis i høj grad fungerer som Økonomichef for egne områder, som er blandt de mest komplekse og eksponerede i Landbrug & Fødevarer. Der er en væsentlig bredde i stillingen, hvor du arbejder med både business- og financial controlling opgaver. Derudover vil der også være rig mulighed for at forandre og forbedre økonomirapportering, økonomiprocesser og være med til at højne økonomifagligheden i teamet.

I forbindelse med den igangværende transformation og det kommende generationsskift vil der for den rette kandidat indenfor overskuelig fremtid også være mulighed for ledelsesstillinger i Koncernøkonomifunktionen, eksempelvis Økonomi- eller Regnskabschef etc. Lønpakken er attraktiv og indeholder udover grundløn, 11% arbejdsgiverbetalt pension, sundhedsforsikring og 6 ugers ferie.

Ansættelsen gennemføres i samarbejde med Focus Recruitment. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Partner, Steffen Marstrand på tlf. 50 51 92 15 / sma@focus-recruitment.dk.


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk