Titel

Manager for Employer Branding og Rekruttering


Virksomhed

Deloitte


Frist

Lukket


Indhold

- Employer branding og rekruttering på strategisk niveau for at bevare branchens nr. 1 employer brand

 

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er en del af Deloitte Touche Tohmatsu, som i 2010 havde kontorer i 140 lande, 170.000 ansatte og en global omsætning på 27 mia. USD. Med en omsætning på 2.255 mio. kr. og 2.343 medarbejdere ved udgangen af regnskabsåret 2010/11 er Deloitte Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Deloitte som dækker en bred vifte af kompetencer, og står generelt stærkt på de markeder virksomheden opererer indenfor. Deloitte i Danmark er ejet af de danske partnere, og betjener de ca. 13.000 kunder i landet fra 18 kontorer landet over. Ca. 1.400 af de danske ansatte er baseret på hovedkontoret på Weidekampsgade. Læs mere på www.deloitte.dk.

 

Koncern HR består af 18 medarbejdere, som alle har udvikling, kundeorientering og resultater som nøgleord. Afdelingen består af Teams indenfor Rekruttering & Employer Branding, HR Legal & Policy, HR Operations, Com & Ben samt Performance Management & HR Projekter, der supporter hele Deloittes danske organisation. Derudover rummer Koncern HR 3 HR Business Consultants - Deloittes titel for en HR Business Partner - som varetager HR leverancer til hele den sjællandske organisation. Deloittes organisation uden for Sjælland supportes decentralt af deres egne HR funktioner, som dog agerer i tæt samspil med Koncern HR.

 

Med baggrund i en HR Strategi og Forretningsplan, som linker op til Deloittes generelle strategi for 2015, arbejder Koncern HR professionelt og forretningsorienteret med klart definerede indsatsområder, strategiske tiltag samt implementering af tilbagevendende aktiviteter på HR årshjulet. Fælles for alle HR´s aktiviteter er, at de har til formål proaktivt at understøtte og udvikle Deloitte gennem effektive og værdiskabende systemer, processer og rådgivning således at HR medvirker til en klar konkurrencefordel for Deloitte, hvilket er essensen af mission og vision for Koncern HR. Der er tale om en HR funktion med et højt fagligt niveau stærkt præget af at indgå i en videnintensiv virksomhed. Deloittes employer brand er idag nr. 1 i Danmark indenfor branchen revision og rådgivning, i top 10 blandt studerende og i top 20 blandt erfarne medarbejdere. For at bibeholde dette stærke niveau søges nu en Manager for Employer Branding og Rekruttering.

 

Ansvar og opgaver
Deloitte har en ambitiøs plan for de kommende år, som betyder, at der kommer endnu mere fokus på evnen til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, og optimere rekrutterings- og onboardingprocesser. Til organisationen gennemføres årligt et stort trecifret antal rekrutteringer. Som HR Manager for Rekruttering og Employer Branding får du ansvar for et team på to medarbejdere, som har employer branding og rekruttering som specialistområde. I tæt samarbejde med forretningen planlægger og eksekverer teamet Deloittes employer branding og rekrutteringsaktiviteter. Den ene af teamets medarbejderne arbejder dedikeret med eksekvering af employer branding mens den anden har ansvar for rekrutteringsadministration med basis i Easycruit og bistår med testfeedback med afsæt i Saville testværktøjer.

Jobbet indeholder en kombination af strategiske og mere operationelle opgaver. Da rekruttering grundlæggende gennemføres decentralt af rekrutteringsteams i forretningen, samt i visse situationer også af HR Business Consultants, vil jobbet kun i mindre grad rumme gennemførelsen af konkrete rekrutteringer. Det vil i langt højere grad være at etablere og implementere strategier, politikker, processer og tiltag indenfor rekruttering og employer branding. Stillingen, som indebærer en særdeles bred kontaktflade både i og uden for Deloitte, refererer til Senior Manager i Deloitte Koncern HR. Primære opgaver vil være:

·        Definere og implementere Deloittes employer branding- og rekrutteringsstrategi

·        Fastlægge indsatsområder på employer branding- og rekrutteringsområdet og eksekvere på dem i tæt samspil med forretningen

·        Overordnet ansvar for employer branding tiltag og drift som man selv medvirker til at eksekvere, fx deltagelse på messer, virksomhedspræsentationer etc.

·        Videreudvikle og implementere rekrutterings- og onboardingprocesser samt øvrige rekrutteringsinitiativer

·        I mindre grad gennemføre rekrutteringer, typisk på lederniveau, herunder jobanalyse, jobprofil og test

·        Forhandle med samt håndtere leverandører indenfor employer branding og rekruttering, fx universiteter, messer, jobmedier, search- og testleverandører

·        Coaching af teamet samt dokumentere resultater og opfølgning på employer branding og rekruttering

Din profil

Som den rette kandidat har du en relevant kandidatuddannelse med vægt på HR, fx cand.merc., cand.psych, Cand.mag, Cand.comm eller lignende. med den rette erfaring specificeret nedenfor er en baggrund som HD i Organisation eller lignende også relevant.

·        5-7 års HR erfaring (gerne mere), hvor du i en rolle som fx Rekrutteringschef eller HR Konsulent har fået erfaring med både rekruttering og employer branding fra strategisk til operationelt niveau

·        Erfaring gerne fra en partnerdrevet organisation eller større videnintensiv virksomhed samt et godt netværk i employer branding øjemed

·        Du har konkret erfaring med employer branding og tiltrækning af unge videnmedarbejdere

·        Du har erfaring  med etablering af relationer og partnerskaber med institutioner som universiteter og eksterne partnere som mediebureauer, searchfirmaer etc.

·        Du har gennemført rekrutteringsprocesser fra ende til anden og bruger testværktøjer som fast del af dine rekrutteringer, ideelt Saville

·        Gode formidlingsevner på Dansk i skrift og tale, da det er Deloittes virksomhedssprog i Danmark

Som person trives du med at arbejde i dybden med HR området rekruttering og employer branding som du formår at sætte i større strategisk sammenhæng. Du er selvmotiverende og selvledende og stiller høje krav til egne præstationer. At skabe relationer, både I og uden for Deloitte, er afgørende for at du er en god eksponent for Deloittes employer brand på fx messer og virksomhedspræsentationer. Du er overbevisende og kan præsentere employer value proposition klart og præcist. Endelig har du en motiverende og coachende personlighed, god til at lære fra dig, og formår at prioritere teamets og egne arbejdsopgaver.

 

Deloitte tilbyder

En stilling hvor du får mulighed for at arbejde i dybden med employer branding og rekruttering - primært på strategisk og procesniveau - i Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma, som har branchens bedste employer brand. Jobbet giver en unik mulighed for at lede et mindre team uden, at der gives køb på muligheden for at have tid til og fokus på det faglige indhold. Derudover indgår du i et uddannelses- og erfaringsmæssigt meget stærkt HR team. Lønpakken vil bestå af en god fast løn og bonus på niveau med en månedsløn. Deloitte tilbyder endvidere en række flexible benefits samt et omfattende tryghedsprogram med diverse forsikringer. Stillingen rummer kun meget få rejsedage og giver mulighed for en god work-life balance.

 

Hvis du har spørgsmål til eller interesse i stillingen er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 / sma@focus-recruitment.dk


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk