Titel

Strategisk Indkøber


Virksomhed

Post Danmark


Frist

Lukket


Indhold

Post Danmark er landets største distributør, når det gælder distribution af breve, pakker og kurerservice. Post Danmark har en årlig omsætning på over 10 mia. kr., hvoraf mere end 50 % skabes i konkurrence med andre virksomheder. Post Danmark har ca. 22.000 medarbejdere. De tre største medarbejdergrupper er postbude, salgsassistenter på posthusene og postarbejdere på postcentrene. www.postdanmark.dk

 

Post Danmark køber årligt ind for 3,5 mia. kr. og har i alt mere end 9000 leverandører hvor omsætningen hos ca. 350 af disse er større end 1 mio. kr. årligt. Indkøb styres gennem stærke processer, som i stort omfang understøttes af et velintegreret E-handelssystem. Post Danmarks indkøb foretages i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet baseret på EU udbud med forhandling.

 

Business Excellence og TQM er de overordnede styringsmodeller, hvilket bl.a. indebærer fokus på, at indkøbsfunktionen er værdiskabende for Post Danmark, og at kvaliteten af indkøbsarbejdet er på et højt professionelt niveau. Post Danmark er på vej ind i en fusion med Posten AB i Sverige, hvilket betyder en spændende og aktiv forandringsproces samt behov for at skabe en fælles fremtidig indkøbsproces.

 

Indkøbsfunktionen er organiseret efter de interne kunder der services, og der er to Indkøbschefer, som refererer til Indkøbsdirektøren. Som Strategisk Indkøber refererer man til den ene af Indkøbscheferne. Jobbet er organiseret, så man kan fokusere på værdiskabende indkøb og forhandling både inden for projektindkøb og forskellige kategorier. Samlet består Indkøbsfunktionen af pt. små 40 ansatte.

 

Ansvar og opgaver

Som Strategisk Indkøber får du et stort og alsidigt ansvar for at løse en bred vifte af indkøbsopgaver, som kan spænde fra investeringsindkøb af avancerede sorteringsmaskiner til indkøb af energi og kontorartikler; fra indkøb af konsulentydelser til indkøb inden for transport, logistik og IT. Du følger indkøbsopgaven hele vejen fra opstart til implementering i organisationen. Dine primære opgaver bliver:

 

Du skal forvente 10-20 rejsedage i jobbet pr. år, bl.a. til Sverige og til udenlandske leverandører. Arbejdsstedet er på Oliefabriksvej, København S, hvor Post Danmarks indkøbsfunktion er samlet.

 

Din profil

Udover lysten til at arbejde med bredt funderet komplekst indkøb, hvor du kommer til at arbejde med mange forskellige kategorier, har du for at lykkes i jobbet:

 

Som person har du en udpræget forretningsforståelse, der sætter dig i stand til at identificere og realisere besparelser. Med baggrund i stærke analytiske evner og selvstændigt initiativ formår du at påvirke leverandører og interne samarbejdspartnere, som du er stærk til at skabe relationer til. Du trives inden for komplicerede områder, hvor der arbejdes tæt sammen med forretningen. Endelig har du en struktureret til gang til dit arbejde som sætter dig i stand til at drive og styre projekter og optimere processer.

 

Post Danmark tilbyder

Store krav og udfordringer men samtidig også bredt funderede indkøbsopgaver med høj kompleksitet af afgørende betydning for Post Danmark. Jobbet er organiseret, så du kan fokusere på strategisk indkøb, contract management og udvikling af relationer med leverandører. Du kommer til at arbejde i en forandringsorienteret virksomhed i en indkøbsfunktion med kompetente, engagerede kolleger og attraktive karrieremuligheder inden for indkøb eller andre dele af organisationen. Lønpakken er attraktiv og indeholder bl.a. en konkurrencedygtig løn, attraktiv pensionsordning og betalt frokostpause.


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk