Titel

Aktuar til teamet for Hensættelser & Kapitalforhold


Virksomhed

PenSam


Frist

Lukket


Indhold

- Bliv en del af PenSams vækst og vær med til at præge Aktuariatets forandringsproces

 

PenSam er en udviklingsorienteret finansiel virksomhed, der blandt andet leverer arbejdsmarkedspension og supplerende forsikrings- og bankprodukter til mere end 380.000 kunder. PenSam er til for kunderne, og det afspejles i dagligdagen, forretningsgrundlag og værdier. Missionen er at skabe tætte relationer med kunderne og levere konkurrencedygtige finansielle produkter og afkast til kunder og ejere. I PenSam gør medarbejderne forskellen, og arbejder ud fra de fælles værdier: nærhed til kunden, værdiskabelse, udvikling, ansvar og anerkendende. PenSam har 330 ansatte og forvalter en formue på ca. 65 mia. kr. Læs mere på www.pensam.dk

 

Aktuariatet i PenSam udfører overordnede forsikringstekniske analyser og opgørelser i forhold til pensions- og skadesforsikringsprodukterne i koncernen. Aktuariatet har ansvaret for fastsættelse af tegnings- og markedsværdigrundlag, og har en central rolle i bestræbelserne på at tilbyde kunderne relevante, målrettede og konkurrencedygtige finansielle produkter. Derudover opgør Aktuariatet de forsikringsmæssige hensættelser, kapitalkrav og individuelt solvensbehov, og fastsætter principper for opgørelse og fordeling af det realiserede resultat samt strategi for bonusdisponering og kapitalforhold.

 

Aktuariatet er i en forandrings – og vækstproces med henblik på at arbejde endnu mere effektivt og forretningsorienteret. Derfor søger PenSam nu Aktuarer, der kan og vil være med til at præge denne proces. Holdet vil bestå af 13 engagerede og kompetente medarbejdere, som arbejder i en nyetableret organisationsstruktur, hvor opgaver og ansvar er delegeret til 3 teams med fokus på henholdsvis "Hensættelser & Kapitalforhold", "Produkter & Bestandsanalyser" samt "Interne modeller & Bestandsdata". Der er 2 ledige Aktuar stillinger; den ene indenfor Produkter & Bestandsanalyser, mens den anden er indenfor Hensættelser & Kapitalforhold.

 

Ansvar og opgaver

Som Aktuar i Hensættelser & Kapitalforhold refererer du til Underdirektør Peter Østergaard, som er leder af Aktuariatet. Væsentligste succeskriterier i jobbet er at sikre effektiv og korrekt opgørelse af hensættelser, følsomheder, kapitalkrav og individuelt solvensbehov samt på den baggrund aktivt vurdere den finansielle og forsikringsmæssige situation. Primære ansvarsområder og arbejdsopgaver vil være:

 

·         Forsikringsmæssige hensættelser på liv- og skadesområdet

·         Følsomhedsanalyser

·         Kapitalallokering

·         Opgørelse af kapitalkrav og individuelt solvensbehov

·         Forsikringsteknisk rapportering

·         Udviklingsopgaver og optimering af processer for området samt tværgående projektarbejde


Arbejdsstedet er PenSams domicil på Jørgen Knudsens Vej 2 i Farum.

 

Din profil

For at lykkes i jobbet har du:

 

·         En uddannelse som cand.act eller,cand.scient.oecon

·         Ideelt set mindst 2-5 års erfaring som Aktuar, gerne mere, fra en finansiel eller rådgivningsmæssig virksomhed

·         Indgående kendskab til opgørelse af hensættelser og solvens eller lysten til hurtigt at sætte dig ind i området

·         Gode evner inden for brug af statistiske IT værktøjer, fx SAS eller lignende, samt Excel

 

Som person er du analytisk og resultatorienteret og trives med den mulighed, der i PenSam er for at søge indflydelse og tage ansvar. Balancen mellem at arbejde selvstændigt og i teams mestrer du ligesom du formår at omsætte teori til praksis og formidle komplekse problemstillinger klart og forståeligt. Som de øvrige i Aktuariatet har du en imødekommende indstilling og drive, et godt humør og modet til at udfordre og dele viden med dine kolleger.

 

PenSam tilbyder

En udfordrende stilling med rig mulighed for at præge egne opgaver og Aktuariatets fremtidige succes i en pensionskasse i vækst, der arbejder med hele paletten af aktuaropgaver. Du bliver del af et engageret team præget af en høj faglighed, et godt uformelt arbejdsmiljø og en inspirerende ledelse. Medarbejderne er det vigtigste aktiv i PenSam, hvor løbende udvikling og work-life balance er i centrum; ikke blot i ord, men også i handling. Lønpakken er attraktiv og indeholder bl.a. pensionsordning, sundhedsforsikring, ferietillæg og fordelagtig bankordning.

 

Hvis du har spørgsmål omkring jobbet er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 / sma@focus-recruitment.dk


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk