Titel

Sr. Director, Head of Strategy & Business Development, Online Brands


Virksomhed

TDC


Frist

Lukket


Indhold

TDC og koncernens små 9.000 ansatte leverer telefoni-, internet- og tv-ydelser gennem fast fiber og kobbernetværk i Danmark, og tilbyder desuden integrerede telekommunikationsydelser til erhvervssegmentet i Norge hvor TDC også ejer det største kabel-TV selskab GET. I 2015 var TDC’s omsætning 23,4 mia. kr., mens resultatet før afskrivninger mv. (EBITDA) var 9,8 mia. kr. TDC er blandt teleselskaberne med højest indtjeningsmargin i Europa, og er anset som et af de mest veldrevne teleselskaber. Læs  mere om TDC på  http://om.tdc.dk 

 

TDC Group har gennem årene succesfuldt forsvaret eller øget sin position som markedsleder i Danmark. Dette er opnået gennem en række stærke danske brands, der omfatter alle kundesegmenter, kanaler og produktkategorier på privat- og erhvervsmarkederne, og gennem TDC Groups ubestridte position som den førende udbyder af teknologiplatforme og infrastruktur inden for alle de store accessteknologier som kobber, koaksialkabler, fiber og mobilnet.   

 

Uden for Danmark har TDC Group en betydelig tilstedeværelse på det pan-nordiske erhvervsmarked. TDC blev købt af 5 kapitalfonde i 2005 og blev i 2010 genintroduceret på børsen i OMX-C20 indexet. I dag er fondene helt ude af bestyrelsen og ejerkredsen. TDC er ledet af et relativt ungt management team, og der igangsat flere større transformationsprogrammer med fokus på medarbejder- og kundetilfredshed samt innovation og indtjening.

 

TDC består af 5 forretningsområder: YouSee, Business, Online Brands, Operations samt TDC Norway. I Online Brands divisionen ligger TDC’s B2C brands, TELMORE, Blockbuster, Fullrate og det delvist ejede Bet25. Brands knyttet til øvrige forretningsområder er TDC Erhverv, TDC Hosting, Dansk Kabel TV og NetDesign. 

Strategy & Business Development er en afdeling i TDC’s Online Brands, som vokser i omsætning og i høj grad er gennemsyret af en vækst agenda. 
Afdelingen tæller 5 dygtige medarbejdere; to Strategikonsulenter, en Marketing Strategy Manager, en Online Traffic Manager og en Erhvervs-PhD studerende. Afdelingen har ansvar for forretningsstrategi, digital strategi og brand management på tværs af Online Brands og arbejder tæt sammen med ledelsen for hver af disse samt den øvrige topledelse i ”Online Brands".

Teamet 
fungerer i høj grad som et "internt konsulenthus", og har et åbent arbejdsmiljø, hvor sparring og samarbejde inden for gruppen er essentielt for succesrig eksekvering. Opgaverne er varierende og udfordrende, og der kan forventes et vist arbejdspres op til deadlines, dog stadig med markant bedre work-life balance end førende konsulenthuse. Der arbejdes i øvrigt tæt sammen med TDC's Group Strategy funktion.

 

For yderligere at styrke strategiarbejde og forretningsudvikling søger TDC nu en Head of Strategy & Business Development til Online Brands, som skal sætte retning for afdelingens arbejde samt understøtte den fortsatte vækst gennem fokuseret strategi og forretningsudvikling.

Ansvarsområde & arbejdsopgaver
Som Head of Strategy & Business Development har du ledelsesansvar for afdelingens 5 dygtige medarbejdere. Selv refererer du til Koncerndirektøren for Online Brands, SEVP, Michael Moyell Juul, der bl.a. selv har baggrund som tidligere management konsulent, og refererer til CEO for TDC Group.

Med
 andre ord er det en meget centralt placeret stilling og med topledelsens bevågenhed, hvilket understreges af, at stillingen bliver en del af TDC Group Top 60 øverste ledelsesteam. Udover at coache og udvikle teamets medarbejdere driver du også selv udvalgte forretningskritiske projekter samt sparrer med topledelsen. Dine ansvarsområder og opgaver vil blandt andet bestå af følgende:

      ·         Udvikling og styring af den årlige strategiproces for Online Brands i samarbejde med                      direktørerne i Online Brands og Group Strategy, herunder kommercielle strategier,                          digitalisering, kundestrategier og forretningskritiske Must-Win-Battles  

·          Månedlig tracking af strategiprojekter i divisionen og afrapportering til TDC´s                     koncernledelse

·          Udvikling og styring af forretningsudviklingsprojekter på tværs af Online Brands

·          Lede hele eller dele af projekter af større strategisk betydning for Online Brands og         TDC Group

·          Udarbejde analyser, anbefalinger og præsentationer til bl.a. direktions- og                          bestyrelsesmøder i TDC Group og Online Brands

·          Sikre overblik over konkurrent- og markedssituationen samt innovation i telecom- og       online industrien

·          Opbygge relationer på tværs af TDC, herunder indgå i en række tværorganisatoriske       beslutningsfora, hvor du skal supportere og sikre leverancer på Must-Win-Battles for       2017 og 2018 i Online Brands


Stillingen som Head of Strategy & Business Development er en karrierestilling, som giver dig et solidt fundament for en fremtidig karriere i TDC. Er du ikke allerede leder i dag vil denne stilling være ideel for en ny leder. Du bliver eksponeret for en række spændende strategiske projekter i en dynamisk industri.

Du vi
l få bred eksponering i Online Brands topledelse for hvem du skal agere sparringspartner, ligesom du vil få dig et stærkt netværk blandt TDC´s topledere. I din dagligdag vil du have løbende og direkte sparring med SEVP’en og CFO’en for Online Brands, ligesom du har en vigtig rolle at spille i at sikre et godt tværgående samarbejde i ledelsesteamet.

Du vil
 skulle lære hurtigt, og for den succesfulde kandidat er rollen en stærk indgang til en karriere i TDC Group, hvor man indenfor ca. 2 år vil have en naturlig progressionsvej ud i linjen med et større P&L / ledelsesansvar. Du skal således være forandringsparat og villig til at løse styringsopgaver med både korte deadlines og høj kvalitet.

Arbejdstedet er TDC’s hovedkontor på Teglholmsgade i København, og der vil kun være meget begrænset rejseaktivitet.

Resultatforventninger & value proposition
Dit team spiller en nøglerolle i forhold til at drive og facilitere større strategiske projekter i Online Brands, som i væsentlig grad er med til at drive en del af omsætning og EBITDA samt påvirke den fremtidige retning for TDC. Stillingen giver mulighed for at følge strategiprojekterne til dørs, og ikke blot at aflevere konsulentrapporten.

Væsenttlige resultatforventninger er, at der er en høj tilfredshed blandt topledelsen i  Online Brands og Group med det strategiarbejde, som udføres - det gælder både kvaliteten af analyserne, anbefalingerne samt måden det præsenteres på. Arbejdet med strategi- og business development vil også have fokus på at identificere vækstområder.

Kulturen i såvel TDC som Online Brands er præget af høj faglighed, dog stadig uformel, samt den dynamik, som et arbejde tæt på topledelsen i en markedsledende virksomhed i telebranchen giver. Stillingen byder naturligt på høje faglige udfordringer og muligheder for personlig udvikling.

Kandidatprofil
Den rette kandidat har en relevant uddannelse på kandidatniveau, fx cand. merc., cand. polit./oecon., cand. scient. eller civilingeniør afsluttet med et højt gennemsnit.

Der   er flere indgangsvinkler til stillingen, men det vigtigste er, at du har en dokumenteret historik af stærke resultater både uddannelses- og karrieremæssigt, samt har din strategi værktøjskasse i orden.

Ideelt har du både 1½-4 års erfaring fra et ledende strategikonsulentfirma og efterfølgende 1-4 år indenfor strategi- og business development i en større virksomhed. Med den helt rette baggrund kan din erfaring dog også være:

 

·      3½-6 års erfaring fra et ledende strategikonsulentfirma

·       6-10 års erfaring, gerne mere, inden for strategi / forretningsudvikling i en større dansk koncern eller telecom

 

Vigtige kvalifikationer for kandidater til denne stilling omfatter endvidere:

 

·         Har arbejdet bredt med de typiske strategiområder

·         Erfaring med at håndtere og lede flere projekter på én gang

·         Erfaring med præsentationer på topleder niveau

·         Er typen, der går foran og er klar til en stilling med ledelse

·       Super bruger af Microsoft Office pakken


Interesseret i stillingen
Hvis du har spørgsmål omkring jobbet eller ønsker at komme i betragtning, er du velkommen til at kontakte Partner i Focus  Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 / sma@focus-recruitment.dk


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk