Titel

Afdelingsleder for Operation & Planlægning til bagagedrift


Virksomhed

Copenhagen Airports


Frist

Lukket


Indhold

- Teknisk profil med flair for procesoptimering og erfaring med at sikre en stabil drift

 

Københavns Lufthavne A/S ejer og driver lufthavnene i København og Roskilde, og stiller infrastruktur, bygninger og servicefaciliteter til rådighed for de mange virksomheder, som driver deres forretning i lufthavnen. Vi er 2000 engagerede medarbejdere til at tage ansvar for alt lige fra planlægning af fremtidens lufthavn og servicetilbud til den daglige rengøring og vedligeholdelse af lufthavnen. Macquarie Airports Copenhagen ApS ejer 53,7 procent af aktiekapitalen i Københavns Lufthavne A/S og Den Danske Stat 39,2 procent af aktiekapitalen. Der var i 2009 19,7 mio. passagerer, som benyttede Københavns Lufthavn. Læs mere på www.cph.dk

 

Bagageafdelingen i Copenhagen Airports (CPH) spiller en nøglerolle i at sikre en velfungerende og kundeorienteret lufthavn. Afdelingen, som er en væsentlig del af CPH´s ”produktionsapparat”, har ansvaret for at sikre en effektiv proces omkring håndteringen af bagage, og at målene for tid, kvalitet og øvrige KPI´er på dette område opnås gennem en effektiv drift. Bagagedriften kører døgnet rundt og afdelingens i alt 70 ansatte håndterer dagligt 20-35.000 stykker bagage.

 

Til at fortsætte og styrke arbejdet med at optimere processen for og drift af bagageanlægget i lufthavnen, søger CPH nu en Afdelingsleder for Bagage Operation og Planlægning. Teamet består af 10 Driftsledere og Driftskoordinatorer, der med base i kontrolrummet, arbejder for et sikre en stabil og effektiv drift på det fuldautomatiske bagageanlæg. Ansvarsområdet er både at overvåge bagagedriften, håndtere opståede situationer effektivt samt kontinuerligt at medvirke til udvikle processerne for håndteringen af bagage.

 

Ansvar og opgaver

Som Afdelingsleder for Bagage Operation og Planlægning får du gennem et tæt samarbejde med de øvrige teams i Bagageafdelingen ansvaret for det daglige ansvar for planlægning og ledelse af driften på det fuldautomatiske bagageanlæg i lufthavnen. Målet er en så gnidningsfri håndtering af bagage som muligt, hvilket er afgørende for rettidige flyafgange og høj kundetilfredshed. Du refererer til Afdelingschefen for Bagageafdelingen, som refererer til COO i CPH. De vigtigste opgaver vil være:

Som person har du et analytisk mindset, der gør dig i stand til at optimere processer og drift. Du er drevet af at forbedre og forandre, men uden at gå på kompromis med at målet er en stabil og effektiv drift. Du er praktisk og løsningsorienteret og tager hånd om de udfordringer, som opstår. Ledelsesmæssigt formår du at inspirere og få det bedste ud af dit team. Endelig er du en robust person, der bevarer overblikket i forbindelse med spidsbelastninger.

Arbejdsstedet er Københavns Lufthavn, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup.

 

Din profil

For at lykkes i jobbet har du:

 

  • Formentlig en uddannelse som Ingeniør, Maskinmester eller en proces- og supply chain fokuseret uddannelse bag dig. Har du den rette erfaring kan du dog også have en anden uddannelsesbaggrund
  • Mindst 6-10 års erfaring, gerne mere, med planlægning, procesoptimering og drift af teknisk produktion i fx medicinal-, fødevare- eller øvrige produktions- og proces virksomheder
  • Gerne erfaring med automation eller fuld automatiske anlæg
  • En god erfaring som leder med personaleansvar hvor du måske har været Driftchef, Produktionschef, Teknisk Chef, Operations Manager eller lignende. Alternativt kan din baggrund være som Teknisk Projektleder eller Lean / Proces Konsulent i en produktionsvirksomhed 

CPH tilbyder

En udfordrende stilling i en af Danmarks mest attraktive virksomheder, præget af høj kompleksitet og mange interessenter. Du spiller en vigtig rolle for styring af et meget stort produktionsapparat, som er afgørende for en velfungerende, effektiv og kundeorienteret lufthavn. Du bliver del af en kompetent, engageret ledergruppe og den attraktive lønpakke indeholder udover fast løn, bl.a. pensionsordning og sundhedsforsikring.


Hvis du har spørgsmål omkring jobbet er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 / sma@focus-recruitment.dk


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk