Titel

Director, Global Wind


Virksomhed

Rambøll Energy


Frist

Lukket


Indhold

- Visionær profil med fokus på forretningsudvikling, integration og stærk vindenergi erfaring

 

Rambøll er en førende videnvirksomhed indenfor engineering, design og rådgivning. Virksomheden beskæftiger mere end 8.000 dedikerede specialister, der medvirker i projekter over hele verden og havde i 2008 en omsætning på over 5,6 mia. DKK. Rambøll har forretningsenheder i Nordeuropa, Indien, Rusland og Mellemøsten. For yderligere information, se www.ramboll.com.

 

Rambøll Energy etableres fra 2010 som en global division i Rambøll Gruppen og vil samlet tælle 240 medarbejdere fordelt på kontorer i Danmark, Sverige, Norge, Finland, England og nye markeder. Energy divisionen leverer førende rådgivning indenfor Waste-to-Energy, Wind og andre energi services til nationale og internationale energi- og forsyningsselskaber og entreprenører. Som led i Rambølls markante ekspansion indenfor vindenergi etableres Wind som et selvstændigt globalt forretningsområde i Rambøll Energy. Til at lede Wind og sikre en fortsat vækst søger man nu en stærk forretningsorienteret profil med en solid teknisk, ledelsesmæssig og gerne kommerciel erfaring inden for vindenergi.

 

Wind består af ca. 60 kompetente og dedikerede medarbejdere på kontorer i Esbjerg, København og London. Forretningsområdet leverer internationalt rådgivningsydelser indenfor vindmølle fundamenter, transformerstationer, grid connections, miljøydelser etc. og man har især stærke kompetencer på offshore området. Markedet har et stort potentiale, som du skal sikre bliver realiseret bl.a. ved at videreudvikle paletten af rådgivningsydelser indenfor eksempelvis vindmølle placering, services og onshore wind.

 

Rambøll har en decentraliseret værdibaseret ledelsesfilosofi med stort uddelegeret råderum og frihed under ansvar i en konsensusbaseret organisation. Ledelsesformen sætter holdninger og mål over regler og hierarki, og LEAN principper er bredt funderet i organisationen. Man arbejder tværfagligt og -organisatorisk på tværs af landegrænser hvorfor integration spiller en stor rolle.

 

Ansvar og opgaver

Som øverste ansvarlige for Wind, får du globalt ansvar for at optimere og udvikle forretningen inden for vindenergi samt yderligere modne rådgivningsydelserne. Vigtige succeskriterier er at fortsætte områdets stærke og profitable vækst samt sikre den interne integration til Rambølls øvrige forretningsområder og discipliner. I jobbet refererer du til Adm. Dir. for Energy. Herudover vil dine primære kontaktflader være Afdelingsdirektører, Landeledelser samt nuværende og potentielle kunder. Primære opgaver i jobbet vil være:

 

·         Bidrage til strategien i Rambøll Energy heraf eksekveringen af denne inden for vindenergi

·         Udvikle go-to-market strategi for vindenergi og omsætte denne til klare planer og prioriteter

·         Forretningsudvikling, opbygge kunderelationer, risikoafdækning og efter behov indgå ifm. salg

·         Udforme business cases for løsninger og ydelser i Wind

·         Opbygge Rambølls kompetencer og rådgivningsydelser inden for vindenergi

·         Synlig, inspirerende og værdibaseret ledelse for medarbejderne i Wind

·         Etablere nye regionale kontorer og akkvisition af virksomheder

 

Arbejdsstedet er Rambølls kontor i Teknikerbyen, Virum, hvor Group Management er placeret. Inden for ca. et år flytter Rambøll til et nyopført domicil i Ørestaden. Alternativt kan stillingen baseres på Rambølls Esbjerg kontor hvilket dog vil medføre en væsentlig rejseaktivitet. I stillingen skal du forvente 30-60 rejsedage om året.

 

Din profil

For at lykkes i jobbet har du:

 

·         En uddannelse som ingeniør gerne suppleret med anden relevant uddannelse, f.eks. HD eller MBA. Du kan også have en kommerciel uddannelse, fx cand.merc. samt en solid teknisk forståelse for vindenergi

·         Mindst 10 års succesfuld erfaring – gerne mere – som leder med personale- og budgetansvar, hvor en væsentlig del af denne erfaring skal være inden for vindenergi på Senior Manger, Director eller VP niveau

·         Erfaring med forretningsudvikling og salg samt et godt internationalt netværk indenfor vindenergi vil være en klar fordel

·         Stærke engelskkundskaber i skrift og tale og international erfaring

 

Du er en visionær leder med en solid forretningsforståelse hvilket sætter dig i stand til at udvikle både markedet og medarbejderne. At delegere, motivere, coache og kommunikere klart er blandt dine forcer således, at du får folk med dig. Du trives med tekniske projekter og du er god til at markedsføre og sælge. Det falder dig naturligt at skabe netværk og relationer både internt i Rambøll og til nuværende og potentielle kunder. Du har stærke analytiske evner, er løsnings- og resultatorienteret og har et højt drive samt vilje til at skabe vækst. Endelig trives du med forandringer og evner at skabe mål og retning i dynamiske omgivelser.

 

Rambøll tilbyder

Et udfordrende toplederjob med et stort forretnings- og ledelsesmæssigt ansvar i et dynamisk, internationalt og fagligt stærkt miljø, hvor du indgår i ledergruppen for Rambøll Energy. Du spiller en vigtig rolle for den fremtidige vækst i Rambøll Energy i en rolle med topledelsens bevågenhed. Rambøll sætter mange ressourcer ind på at videreudvikle medarbejderne og i særdeleshed ledernes forretningsmæssige og ledelsesmæssige kompetencer. Lønpakken er attraktiv og indeholder bl.a. pensions- og bonusordning, firmabil samt sundhedsforsikring.

 

Hvis du har spørgsmål omkring jobbet er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 / sma@focus-recruitment.dk


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk