Titel

Afdelingschef for Kundeanalyse & Kampagnestyring


Virksomhed

Førende televirksomhed


Frist

Lukket


Indhold

- Ansvar for Markedsorganisationens effektive udnyttelse af data fra landets største kundegrundlag

 

TDC og koncernens mere end 10.000 ansatte leverer telefoni-, internet- og tv-ydelser gennem fast fiber og kobbernetværk i Danmark, og tilbyder desuden integrerede telekommunikationsydelser til erhvervssegmentet i Finland, Norge og Sverige. I 2010 var TDC’s omsætning 26,2 mia. kr., mens resultatet før afskrivninger mv. (EBITDA) var 10,8 mia. kr. Visionen er, at TDC i 2012 skal være det stærkeste teleselskab i Europa målt på kundetilfredshed, indtjening, og medarbejderstolthed, hvilket bl.a. skal sikres gennem et strategisk afsæt fra en position som markedsleder i alle segmenter på hjemmemarkedet. Læs mere på tdc.dk

 

TDC Privat er TDC koncernens største forretningsområde målt på antal kunderelationer samt omsætning og varetager produkter og kunderelationer til private kunder. Privat har mere end 4 millioner af koncernens i alt små 9 millioner kunderelationer, heraf ca. 1½ millioner unikke kunder. Produktområderne i Privat dækker bl.a. mobiltelefoner, mobilabonnementer, mobilt bredbånd, bredbånd, fastnet, TV og kombinationspakker som TDC HomeDuo og HomeTrio.

 

Markedsorganisationen i TDC Privat rummer Product Management indenfor forskellige produktområder, Marketing, Salgsstyring samt afdelingen Kundeanalyse & Kampagnestyring. Afdelingen har ansvar for at bearbejde TDC Privat's store mængder kunderelaterede data med henblik på at udlede forretningsmæssig viden til brug for bl.a. segmentering, målgruppeudvælgelser samt effektiv og factbaseret eksekvering af kampagner. Afdelingen fungerer i høj grad som en intern serviceorienteret konsulentfunktion. Det analytiske miljø er bygget op i SAS og kampagnestyringssystemet er Unica.

 

Afdelingen består af 6 Analytikere og 4 Kampagnebyggere samt studentermedarbejdere baseret primært på Teglholmen i København, men også med 2 ansatte i Århus. Analytikerne, som generelt er dygtige SAS programmører med udpræget dataforståelse og kendskab til data mining, arbejder med at identificere og analysere målgrupper samt beskrive karakteristika om kunder til Product Management funktionen. Kampagnebyggerne, som varetager et af Danmarks største BTL kampagneaktivitetsniveauer med fokus på differentiering mellem kunderne, modtager kampagnebriefs og udvælger på den baggrund målgrupper for kampagnerne i tæt samarbejde med Marketing, som har det forretnings- og kommunikationsmæssige ansvar for kampagnerne.

 

Afdelingen spiller en nøglerolle for at Markedsorganisationen kan arbejde effektivt og målrettet gennem en optimal udnyttelse af et meget stort kundedatagrundlag. Til denne vigtige og eksponerede karrierestilling søger man nu en ambitiøs og analytisk stærk Afdelingschef, som har erfaring med kommerciel udnyttelse af kundedata og som evner at lede dedikerede og fagligt stærke specialister.

 

Ansvar og opgaver

Som Afdelingschef har du det overordnede ansvar for at sikre en optimal kvalitet af såvel kundeanalyser som effektiv kampagnestyring samt at afdelingen skaber værdi for Markedsorganisationen i TDC Privat. Du sikrer at specialisternes spidskompetencer finder anvendelse, og at det ud fra et forretningsmæssigt perspektiv er de rigtige opgaver, som løses. I jobbet refererer du til Senior Vice President for Markedsorganisationen og bliver en del af Markedsorganisationens ledergruppe bestående af Marketing, Salgsstyring og Product Management Direktører. Primære ansvarsområder i jobbet vil være:

 

·        Sikre optimal udnyttelse af kundedata med henblik på målgruppeudvælgelse og segmentering

·        Styring af et meget stort kampagneaktivitetsniveau

·        Varetage kontakt med forretningen, primært Marketing og Product Management, vedrørende aktuelle og fremtidige opgaver - herunder også at udfordre deres behov

·        Ledelse og coaching af afdelingens medarbejdere gennem synlig, værdibaseret ledelse

·        Varetage key account rolle overfor Tele-marketing med henblik på målgruppeudvælgelse samt sikre en effektiv anvendelse af Tele-marketing kanalen

·        Deltagelse i forretningsprojekter og i den forbindelse samarbejde med bl.a. management konsulenthuse

·        Indkøbe kvantitative data fra eksterne leverandører

 

Arbejdssted er TDC’s hovedkontor på Teglholmsgade i København, men der kan være rejseaktivitet til fx Århus.

 

Din profil

Som den ideelle profil har du:

 

·        En relevant uddannelse på kandidatniveau, fx cand.merc., cand.polit, cand.scient.pol, cand.scient.oecon, Ingeniør, Statistiker eller lignende

·        Mindst 5-8 års relevant erfaring - gerne mere - med kommerciel udnyttelse af Kundeanalyse fra virksomheder indenfor fx Telecom, Bank, Pension, Forsikring, eller et Analyse- / Mediebureau

·        Erfaring med af lede et team bestående af specialister, hvor man har haft personaleansvar. Alternativt en solid erfaring som Analytiker med et klart ledelsesmæssigt potentiale

·        Erfaring med værktøjer til customer analytics, ideelt SAS, alternativt SPSS eller lignende

·        Kendskab til anvendelse af data mining ligesom det er en klar fordel, at man selv har erfaring med at bearbejde større datamængder eller styre kampagner

 

Som person arbejder du analytisk, struktureret og resultatorienteret og med et stærkt kommercielt mindset, hvilket hjælper dig til at sikre at afdelingen prioriterer og fokuserer på de rette opgaver. Du trives både med at planlægge og organisere, men evner også at være pragmatisk og løsningsorienteret. Du har en stærk erfaring med at præsentere og kommunikere kompleks information på letforståelig vis og har samtidig en solid gennemslagskraft. En udadvendt personlighed, som er stærk til at skabe relationer og bygge bro mellem forretningen og analysefunktionen, er afgørende ligesom din fremtræden og indstilling er optimistisk og serviceminded uden at det er på bekostning med ambitiøsiteten på afdelingens vegne. Endelig formår du som leder at gå foran samt inspirere og give værdifuld coaching til engagerede og fagligt kompetente medarbejdere.

 

TDC tilbyder

En udfordrende lederstilling i en af landets største virksomheder i en meget dynamisk branche, hvor du får store muligheder for selv at præge Afdelingen for Kundeanalyse & Kampagnestyring, hvilket er en selvstændig rolle med stor grad af frihed. Din evne til at lede Kundeanalyse &  Kampagnestyring, har en væsentlig forretningsmæssig betydning for TDC. Din  indsats spiller en direkte rolle for at TDC får en optimal udnyttelse af kampagnebudgettet samt en indsigt i kundebasen, som muliggør opdelingen i de rette målgrupper og giver input til udviklingen af nye målrettede produkter.

 

Med ca. 4 millioner kunderelationer i TDC Privat fås i Danmark formentligt ikke et større og mere komplekst grundlag for analyser. Stillingen er placeret på et højt og centralt sted ligesom referencen direkte til Senior Vice President giver en markant fokus og bevågenhed i organisationen. Lønpakken er særdeles attraktiv og vil bestå af en god fast løn, 15% virksomhedsbetalt pension, 15 % bonus, sundhedsforsikring samt mulighed for bil. Kulturen er præget af høj faglighed, dog stadig uformel, samt den dynamik, som en markedsledende virksomhed i telebranchen giver.


Hvis du har spørgsmål omkring jobbet er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 / sma@focus-recruitment.dk


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk