Titel

Account Manager til public affairs


Virksomhed

Copenhagen Airports


Frist

Lukket


Indhold

- Profil med politisk flair til interessevaretagelse overfor offentlige myndigheder

 

Københavns Lufthavne A/S ejer og driver lufthavnene i København og Roskilde, og stiller infrastruktur, bygninger og servicefaciliteter til rådighed for de mange virksomheder, som driver deres forretning i lufthavnen. Vi er 1900 engagerede medarbejdere til at tage ansvar for alt lige fra planlægning af fremtidens lufthavn og servicetilbud til den daglige rengøring og vedligeholdelse af lufthavnen. Macquarie Airports Copenhagen ApS ejer 53,7 procent af aktiekapitalen i Københavns Lufthavne A/S og Den Danske Stat 39,2 procent af aktiekapitalen. Der var i 2008 21,5 mio. passagerer, som benyttede Københavns Lufthavn. Læs mere på www.cph.dk

 

Copenhagen Airports (CPH) har i slutningen af 2009 oprettet en ny Sales organisation, som rummer tre afdelinger, Airlines Sales, Airport Sales samt Sales Excellence & Public Accounts. En hjørnesten i CPH´s strategi er at arbejde kommercielt og kundeorienteret, hvilket præger alle elementer af Sales funktionen i CPH. Sales Excellence & Public Accounts er en tværgående funktion, som leverer sales support, legal support samt bistand i forbindelse med forhandlinger til de to øvrige salgsafdelinger. Derudover har Sales Excellence & Public Accounts ansvar for at sikre CPH optimale rammebetingelser og kommercielle vilkår gennem en effektiv interessevaretagelse overfor offentlige myndigheder som Statens Luftfartsvæsen, SKAT, Politiet, Naviair og på sigt muligvis flere public accounts.

 

Til at fortsætte arbejdet med at skabe en god dialog med public accounts og sikre effektive rammebetingelser for de områder, som påvirker lufthavnens kommercielle aktiviteter, søger CPH nu en Account Manager. Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor du kommer til at agere i et komplekst landskab med interessenter på tungt specialist og direktør niveau i såvel CPH som hos de offentlige myndigheder. Stillingen involverer ikke salgs- og budgetansvar, men interessevaretagelse over for public accounts.

 

Ansvar og opgaver

Som Account Manager får du ansvar for, gennem en tæt dialog med public accounts, at facilitere at CPH´s kommercielle interesser er i tråd med myndighedernes krav. Derved spiller du en nøglerolle for at sikre endnu bedre vilkår for salg og kommercielle aktiviteter i lufthavnen uden, at der gås på kompromis med sikkerhed og lovkrav. Du refererer til Head of Sales Excellence, og vil få en bred kontaktflade til både myndigheder samt CPH´s organisation, primært direktionen, øvrige salgsområder, Public Affairs og Legal. De vigtigste opgaver vil være:

Arbejdsstedet er Københavns Lufthavn, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup. Der kan være 5-10 rejsedage om året, formentlig i EU regi.

 

Din profil

For at lykkes i jobbet har du:

 

Som person er du analytisk minded og har en udpræget forståelse for, hvad der driver forskellige interessenter. Du er opsøgende, god til at skabe kontakt, kommunikerer klart og præcist og det er et krav, at du er meget stærk til at overbevise og ”sælge en idé”. Din politiske flair er kombineret med en god forretningsforståelse og en løsningsorienteret indstilling. Endelig arbejder du struktureret og i tråd med strategiske fokusområder samt prioriteringer ligesom du har et godt drive til at udføre de opgaver du er i gang med.

 

CPH tilbyder

En udfordrende stilling i en af Danmarks mest attraktive virksomheder, præget af høj kompleksitet og mange interessenter. Du får mulighed for at arbejde med interessevaretagelse og politisk kommunikation og derigennem spiller du en vigtig rolle for CPH´s rammebetingelser og kommercielle vilkår, hvorfor stillingen også har topledelsens bevågenhed. Dine kolleger er kompetente og engagerede, og der er attraktive udviklings- og karrieremuligheder.

Lønpakken indeholder ud over fast løn, bl.a. pensionsordning, sundhedsforsikring, notebook og iphone.


Hvis du har spørgsmål omkring jobbet er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 / sma@focus-recruitment.dk


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk