Titel

Afdelingsleder for Automation & Processer i Bagageafdelingen


Virksomhed

Forsyningsvirksomhed


Frist

Lukket


Indhold

- Teknisk profil med erfaring indenfor produktionssystemer, styringssystemer, automation og kapacitetsoptimering

 

Københavns Lufthavne A/S (CPH) ejer og driver lufthavnene i København og Roskilde. Målet er at udvikle positionen som Nordeuropas vigtigste trafikknudepunkt. I 2011 havde CPH 22,7 millioner passagerer og en omsætning på 3,3 milliarder kroner. CPH er flere gange kåret som Europas mest effektive og Nordeuropas bedste lufthavn. Vi har en strategi om at blive en endnu mere attraktiv lufthavn for passagerer, flyselskaber, samarbejdspartnere, samfundet, ansatte og ejere, og over den kommende årrække vil vi investere mere end nogensinde før. Københavns Lufthavne er arbejdsplads for 22.000 ansatte fra flyselskaber, handlingselskaber, service, butikker og restauranter. De 2.000 er ansat i CPH og arbejder med en stor bredde af opgaver, der spænder fra projektledelse, it og finansielle og analytiske kernefunktioner til driftsmæssige områder som håndværk, rengøring og security. Læs mere på www.cph.dk

 

Bagageafdelingen i Copenhagen Airports (CPH) spiller en nøglerolle i at sikre en velfungerende og kundeorienteret lufthavn. Afdelingen, som er en væsentlig del af CPH´s ”produktionsapparat”, har ansvaret for at sikre en effektiv proces omkring håndteringen af bagage, og at målene for tid, kvalitet og øvrige KPI´er på dette område opnås gennem en effektiv drift. Bagagedriften kører døgnet rundt og afdelingens mere end 70 ansatte håndterer dagligt 20-35.000 stykker bagage.

 

I de kommende år skal bagageanlægget udvides til at kunne håndtere op imod 30 mio. passagerer årligt. I den forbindelse har man gennem ført et udbud på opgradering af bagagesystemet. Projekterne har et investeringsbudget på et trecifret mio. beløb, og skal gennemføres i samarbejde med en række af branchens internationalt førende leverandører, og i den forbindelse skal bl.a. integreres en ny leverandør på automation. Til at fortsætte og styrke arbejdet med at afvikle store investeringsprojekter samt systemunderstøttelse af det fuldautomatiske bagageanlæg, søger CPH nu en Afdelingsleder for Automation & Processer.

 

Afdelingen har ansvar for at sikre, at PLC, SCADA og SAC (Sorter Allocation Control) systemerne bag bagageanlægget fungerer optimalt samt at automationsdelen af store kapacitetsudbygnings- og opgraderingsprojekter gennemføres som planlagt; fx opgradering af styring på sorteringsanlæg og implementering af ny leverandør på styring, ændring af båndbanesystem, X-ray, selfservice bag drop. Dit team består af 3 Systemspecialister, som arbejder med udvikling og drift af IT og automation på bagageanlæggets systemer, og som medvirker på de mange udbygnings- og opgraderingsprojekter. Ligeledes arbejder de også med teknisk dokumentation på systemerne, fejlretning samt analyserer og optimerer processer. Al systemudvikling, PLC og Scada programmering, udvikling af SAC system ligger hos eksterne leverandører.

 

Ansvar og opgaver

Som Afdelingsleder for Automation & Processer får du ansvar for planlægning af teamets arbejde samt at mål for automationsudviklingsprojekterne nås. Projekterne skal afvikles til rette tid, kvalitet og pris, ligesom du skal sikre en kontinuerlig optimering af systemer og processer. Endemålet er en så gnidningsfri håndtering af bagage som muligt, hvilket er afgørende for rettidige flyafgange og høj kundetilfredshed. Du indgår i Bagageafdelingens ledergruppe og refererer til Afdelingschefen, som refererer til COO i CPH. Din rolle indebærer kontakt med en bred vifte af interessenter som airlines, handling selskaber, myndigheder, leverandører samt andre afdelinger i CPH og Bagageafdelingen. Dine vigtigste opgaver vil være:

Arbejdsstedet er Københavns Lufthavn, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup. Der kan være ca. 5-20 årlige rejsedage i forbindelse med fx besøg og erfaringsudveksling med andre lufthavne.    

 

Din profil

For at lykkes i jobbet har du:

 

Som person har du et analytisk mindset samt forcer indenfor struktur og planlægning, hvilket gør dig i stand til effektivt at styre afdelingens projekter. Du er drevet af at forbedre og forandre, men uden at gå på kompromis med, at målet er en stabil og effektiv drift. Du er praktisk og løsningsorienteret og tager på pragmatisk vis hånd

om de udfordringer, som opstår ligesom du evner at håndtere en bred vifte af stakeholders. Ledelsesmæssigt udviser du empati og formår at inspirere og få det bedste ud af dit team. Endelig er du en robust person, der bevarer overblikket i et dynamisk miljø.

 

CPH tilbyder

En udfordrende stilling i en af Danmarks mest attraktive virksomheder, præget af høj kompleksitet og mange interessenter. Du spiller en vigtig rolle for, at systemerne bag et meget stort produktionsapparat fungerer ligesom du har det overordnede ansvar for automationsdelen af Bagageafdelingens udbygningsprojekter i den store mio. klasse. Du vil derfor komme til at arbejde med state-of-the-art teknologi og de førende spillere i branchen. Du bliver del af en kompetent, engageret ledergruppe og den attraktive lønpakke indeholder udover fast løn, bl.a. pensionsordning, bonus og sundhedsforsikring.


Hvis du har spørgsmål omkring jobbet er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 / sma@focus-recruitment.dk


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk