Titel

Forretningsorienteret Aktuar til rapportering og AFM


Virksomhed

Forca A/S


Frist

Lukket


Indhold

Forca A/S er en pensionsadministrationsvirksomhed ejet af kunderne Lærernes Pension, PKA samt Pædagogernes Pensionskasse og har i dag også AP Pension som kunde. Forca er specialiseret inden for medlemsservice, aktuarservice, fondsservice samt økonomi- og regnskabsservice, og servicerer omkring 500.000 medlemmer med betjening og rådgivning. Virksomheden tæller mere end 300 dygtige og engagerede medarbejdere, bl.a. forsikringsteknikere, pensionsrådgivere, IT-udviklere og projektledere, der gennem partnerskab med kunderne arbejder målrettet på at identificere og udvikle nye forretningsmodeller, processer og ydelser tilpasset kundernes individuelle behov. Ambitionen er at skabe en af landets mest spændende arbejdspladser præget af talent, nyskabelse, entusiasme og faglig indsigt. Til gavn for Forca´s kunder og deres medlemmer.


Aktuariatet i Forca tæller små 30 ansatte næsten ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder. Under ledelse af Matematisk Direktør, Claes Vestergaard består Aktuariatet af 3 afdelinger; Aktuar Udvikling, Aktuar Service og Aktuar Drift. Kort fortalt arbejder Aktuar Udvikling med udvikling og implementering af produkter for Forca´s pensionskunder; Aktuar Service er ansvarlig for relevante beregninger, rapportering og regnskabsaflæggelse, mens Aktuar Drift leverer beregninger til de medlemsrettede processer, der sikrer, at Forca lever op til de aftalte standarder for medlemsbetjening. Edlund anvendes som beregningskerne på Forca´s produkter og Forca´s Aktuariat er blandt de førende indenfor Algorithm Financial Model (AFM), hvor man anvender ”7 tilstandsmodellen”.


Som led i Forca´s fortsatte transformation i retning af at udvikle en konsulentorienteret virksomhed, der kan sælge aktuarmæssige produkter, søger man til afdelingen Aktuar Service nu en erfaren og nytænkende Aktuar. Stillingen har bl.a. særlig fokus på AFM, som stadig er i en opstartsfase, men som fremadrettet anvendes som Aktuariatets analyseværktøj. I jobbet arbejder man med en blanding af ”drift” i form af fast månedlig rapportering og projekter. Stillingen refererer til Chef for Aktuar Service.


Aktuar Service tæller ca. 7-8 fagligt kompetente Aktuarer og øvrige specialister, arbejder bl.a. med rapportering til de ansvarshavende aktuarer hos Forca´s kunder; en rapportering, der kontinuerligt skal optimeres og effektiviseres samt være opdateret i forhold til lovændringer og nyudviklede produkter. Endvidere deltager Aktuariatet i mange tværgående projektgrupper i Forca, fx Solvens II.


Ansvar og opgaver

Som Aktuar i Aktuar Service er du sammen med kollegerne i afdelingen ansvarlig for at beregne de nødvendige hensættelser, der skal sikre, at der også i fremtiden kan udbetales pensioner. Afdelingen deltager også i regnskabsaflæggelsen i tæt samarbejde med Økonomiafdelingen. I det hele taget er der en bred kontaktflade til Aktuarer både i og udenfor Forca, Medlemschefer og en bred vifte af Økonomer. Primære ansvarsområder i jobbet vil være:

Beregning af hensættelser, Thiele noter, kontributionskontrol, genforsikringsafregning og solvensopgørelse

Udformning af ny rapportering, så den matcher lovkrav og nye produkter

Analyser og forskellige opgørelser til brug for bl.a. ALM-studier, cash-flow og forventet levetid

Forskellige indberetninger til Finanstilsynet og anmeldelser af teknisk grundlag til Finanstilsynet

”Aktuarens rapport” og ”Aktuarens beretning” i samarbejde med kundernes ansvarshavende aktuarer


Dit arbejdssted bliver Forca´s domicil på Tuborg Boulevard 3 i Hellerup. 


Din profil

Som den ideelle kandidat til stillingen som Aktuar i Aktuar Udvikling har du:


En uddannelse som cand.act, cand.scient.oecon, cand.mat eller lignende

Formentlig mindst 5-8 års erfaring – gerne mere – som Aktuar indenfor pensionsvirksomhed eller rådgivningsvirksomhed / IT leverandør indenfor pensionsområdet

Erfaring med / kendskab til AFM vil være en klar fordel, da det er det fremtidige analyseværktøj i Forca´s Aktuariat – eller som minimum lyst til at anvende den software

Erfaring med beregning af hensættelser mm. samt rapportering – er du Aktuar indenfor produktudvikling kan den baggrund også være relevant

Indsigt i Solvens II og gerne kendskab til datawarehouse


Som person arbejder du naturligvis analytisk og struktureret. Samtidig formår du også at tænke nyt, kan opbygge relationer til de mange interessenter både internt i Forca og hos kunderne. Forca er på en rejse, og derfor er det vigtigt, at du godt kan lide forandringer og muligheden for at være med til at bygge op og sætte dit eget præg på tingene samt har en vis robusthed. Som de øvrige i Aktuariatet har du en imødekommende, uformel indstilling og drive, et godt humør og lysten til at dele viden med dine kolleger og sammen levere stærke pensionsprodukter.


Forca tilbyder 

Muligheden for at arbejde med rapportering for ikke blot én, men flere kunder, hvilket giver en unik afveksling i dine arbejdsopgaver og mulighed for at arbejde meget kunde- og forretningsorienteret. Ligeledes får du en unik mulighed for at arbejde indgående med AFM med afsæt i ”7 tilstandsmodellen”. Med den rejse Forca er på, er der i særdeles mulighed for at arbejde udviklingsorienteret og sætte dit præg på tingene. Kulturen er uformel og uhøjtidelig med en god faglighed, og der er gode udviklingsmuligheder. Lønpakken indeholder bl.a. en særdeles attraktiv pensionsordning, ekstra ferietillæg, sundhedsforsikring og 7 ugers ferie. Derudover er der mange sociale arrangementer og kantineordning med ”take away”. 


Focus Recruitment bistår Forca i forbindelse med denne proces. Hvis du har spørgsmål omkring jobbet er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på sma@focus-recruitment.dk / 5051 9215


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk