Titel

Sr. Director, Head of Strategy & Business Development


Virksomhed

TDC


Frist

Lukket


Indhold

TDC Group binder mennesker og verden sammen. Koncernens mere end 8.000 kompetente kolleger arbejder dagligt for at skabe produkter, oplevelser og infrastruktur i verdensklasse indenfor telefoni-, internet- og tv-ydelser gennem fast fiber og kobbernetværk i Danmark, og tilbyder desuden integrerede telekommunikationsydelser til erhvervssegmentet i Finland, Norge og Sverige. I 2017 var TDC’s omsætning 20,3 mia. kr., mens resultatet før afskrivninger mv. (EBITDA) var 8,2 mia. kr. TDC er blandt teleselskaberne med højest indtjeningsmargin i Europa, og er anset som et af de mest veldrevne teleselskaber.

TDC Group er markedsleder i Danmark og arbejder ud fra en multi-brand strategi, hvor porteføljen af brands omfatter alle kundesegmenter, kanaler og produktkategorier på privat- og erhvervsmarkederne. TDC Group er samtidig den førende udbyder af teknologiplatforme og infrastruktur inden for alle de store accessteknologier som kobber, koaksialkabler, fiber og mobilnet.

I maj 2018 blev TDC overtaget af en ny ejerkreds, et konsortium bestående af pensionskasserne ATP, PFA og PKA samt den australske investeringsbank Macquarie & Real Assets Europe Limited. I den forbindelse tiltræder nu også ny CEO. Strategien for TDC Group har som aktuelle fokusområder Better Offerings og Better Customer Experience. Bl.a. derfor har TDC i de seneste år foretaget store CAPEX investeringer for bl.a. at kunne tilbyde 1000 megabit bredbånd.

I forbindelse med overtagelsen af TDC satte koncernens nye ejerkreds en ny strategisk retning med etableringen af to nye forretningsenheder. En forretningsenhed, der skal udbygge den digitale infrastruktur i Danmark og understøtte en øget digitalisering, samt en kundevendt forretningsenhed, der skal fokusere på udviklingen af innovative, digitale services og stærke kundeoplevelser. TDC’s ambition er blandt andet at investere massivt i udbygningen af fibernetværket og være ledende i udrulningen af 5G-teknologien.

TDC Group består aktuelt af 2 enheder, der over tid vil blive til 2 selvstændige virksomheder: NetCo med ansvaret for udvikling og investering i infrastruktur og OpCo med de kommercielle ansvar for koncernens brands. I OpCo har man følgende forretningsenheder: YouSee, Business, Online Brands, Digital og Content. I Online Brands divisionen ligger TDC’s B2C brands, TELMORE, Blockbuster, Fullrate, CubeIO og det i oktober 2018 købte Hiper. Brands knyttet til øvrige forretningsområder er TDC Erhverv, Dansk Kabel TV, NetDesign, Cloudeon, CC Factory mv. Læs mere om TDC på 
http://om.tdc.dk/

Omsætningen i Online Brands vokser og er i høj grad gennemsyret af en vækst agenda. Som et af TDC Group´s ”vækstlokomotiver” er der høj dynamik og agilitet samt korte beslutningsveje i Online Brands. 
  Strategy & Business Development afdelingen i TDC Online Brands tæller 3 dygtige medarbejdere; to Strategikonsulenter og en Studentermedarbejder, og med ansvar for forretningsstrategi, digital strategi, brand management, vækst-cases mm. på tværs af Online Brands. Derudover support af EVP, Online Brands. Afdelingen arbejder tæt sammen med EVP, SVP´er & VP´er i Online Brands, hvorfor der er stor eksponering og business impact. Der vil være mulighed for i væsentlig grad at ”sætte sit eget hold”.

Teamet fungerer i høj grad som et "internt konsulenthus” med et åbent arbejdsmiljø, hvor sparring og samarbejde i teamet er essentielt for succesrig eksekvering. Opgaverne er varierende og udfordrende, og der kan forventes et vist arbejdspres op til deadlines, dog stadig med klart bedre work-life balance end førende konsulenthuse. Teamet arbejder også tæt sammen med TDC's Group Strategy funktion.

For yderligere at styrke strategiarbejde og forretningsudvikling søger TDC nu en Head of Strategy & Business Development til Online Brands, som skal sætte retning for afdelingens arbejde samt understøtte den fortsatte vækst gennem fokuseret strategi og forretningsudvikling.

Ansvarsområde & arbejdsopgaver
Som Sr. Director, Head of Strategy & Business Development har du ledelsesansvar for afdelingens 3 dygtige medarbejdere. Selv refererer du til Executive Vice President for Online Brands og CEO for Telmore. Der er tale om en spændende tid i TDC, hvor der bliver mulighed for at være med til at præge strategien for Online Brands ”fra starten” i ”det nye TDC”.

Med andre ord er det en meget centralt placeret stilling og med topledelsens bevågenhed, hvilket understreges af, at stillingen bliver en del af TDC Group Top 60 øverste ledelsesteam. Udover at coache og udvikle teamets medarbejdere driver du også selv udvalgte forretningskritiske projekter samt sparrer med topledelsen. Teamets ansvarsområder og opgaver, hvor du som ”spillende træner” selv driver en del af disse, vil blandt andet bestå af følgende:

Stillingen som Head of Strategy & Business Development er en karrierestilling, som giver dig et solidt fundament for en fremtidig karriere i TDC. Er du ikke allerede leder idag vil denne stilling være ideel for en ny leder. Du bliver eksponeret for en række spændende strategiske projekter i en dynamisk industri.

Du vil få bred eksponering i Online Brands topledelse for hvem du skal agere sparringspartner, ligesom du vil få dig et stærkt netværk blandt TDC´s topledere. I din dagligdag vil du have løbende, tæt og direkte sparring med EVP’en og CFO’en for Online Brands, ligesom du har en vigtig rolle at spille i at sikre et godt tværgående samarbejde i Online Brands ledelsesteamet.

Du vil skulle lære hurtigt, og for den succesfulde kandidat er rollen en stærk indgang til en karriere i TDC Group, hvor man indenfor ca. 2-3 år vil have en naturlig progressionsvej ud i linjen med et større P&L / ledelsesansvar. Du skal således være forandringsparat og villig til at løse projekter med både korte deadlines og høj kvalitet. 

Arbejdsstedet er TDC’s hovedkontor på Teglholmsgade i København, og der vil kun være meget begrænset rejseaktivitet.

Resultatforventninger & value proposition
Dit team spiller en nøglerolle i at arbejde strategisk og taktisk med de forskellige Online Brands, bl.a. business plans, strategier, synergier mm. Samtidig driver og faciliterer teamet større strategiske projekter i Online Brands, som i væsentlig grad er med til at generere vækst, omsætning og EBITDA samt påvirke den fremtidige retning for TDC. Stillingen giver mulighed for at følge strategiprojekterne til dørs, og ikke blot aflevere konsulentrapporten samt også indgående at præge forretningen i Online Brands.

Væsentlige resultatforventninger er vel-performende Online Brands, og at der er en høj tilfredshed blandt topledelsen i Online Brands og TDC Group med det strategiarbejde, som udføres - det gælder både kvaliteten af analyserne, anbefalingerne samt måden det præsenteres på. Arbejdet med strategi- og business development vil i høj grad have fokus på at identificere vækstområder.

Kulturen i Online Brands er præget af agilitet, korte beslutningsveje, høj faglighed, dog stadig uformel, samt den dynamik, som et arbejde tæt på topledelsen i en markedsledende virksomhed i telebranchen giver. Stillingen byder naturligt på høje faglige udfordringer og muligheder for personlig udvikling.

Kandidatprofil
Den rette kandidat har en relevant uddannelse på kandidatniveau, fx cand. merc., cand. polit./oecon., cand. scient. eller civilingeniør afsluttet med et højt gennemsnit.

Der er flere indgangsvinkler til stillingen, men det vigtigste er, at du har en dokumenteret historik af stærke resultater både uddannelses- og karrieremæssigt, samt har din strategi værktøjskasse i orden.

Ideelt har du både 1½-4 års erfaring fra et ledende strategikonsulentfirma og efterfølgende 1½-3 år indenfor strategi- og business development i en større virksomhed. Med den helt rette baggrund kan din erfaring dog også være:

    Vigtige kvalifikationer for kandidater til denne stilling omfatter endvidere: 

Interesseret i stillingen
Hvis du har spørgsmål omkring jobbet eller ønsker at komme i betragtning, er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 / sma@focus-recruitment.dk


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk