Titel

Afdelingsleder for Baggage Capacity Expansion Projects


Virksomhed

Copenhagen Airports A/S


Frist

Lukket


Indhold

- Teknisk profil til styring af projekter vedr. udbygning af bagageanlæg til at sikre øget kapacitet

 

Københavns Lufthavne A/S (CPH) ejer og driver lufthavnene i København og Roskilde. Målet er at udvikle positionen som Nordeuropas vigtigste trafikknudepunkt. I 2017 havde CPH 29,2 millioner passagerer og en omsætning på over 4,44 milliarder kroner. CPH er flere gange kåret som Europas mest effektive og Nordeuropas bedste lufthavn. Vi har en strategi om at blive en endnu mere attraktiv lufthavn for passagerer, flyselskaber, samarbejdspartnere, samfundet, ansatte og ejere, og over den kommende årrække vil vi investere mere end nogensinde før. Københavns Lufthavne er arbejdsplads for 22.000 ansatte fra flyselskaber, handlingselskaber, service, butikker og restauranter. De ca. 2.400 er ansat i CPH og arbejder med en stor bredde af opgaver, der spænder fra projektledelse, it og finansielle og analytiske kernefunktioner til driftsmæssige områder som håndværk, rengøring og security. Læs mere på www.cph.dk


Højt investeringsniveau skaber plads til mere vækst – og bagage

Københavns Lufthavne A/S (CPH) er i fortsat vækst målt på både passagertal, omsætning samt kunders og passagerers oplevelse. CPH fortsætter over de kommende år rejsen mod at skabe en lufthavn med 40 mio. passagerer om året. Væksten i antallet af ruter og passagerer stiller store krav til en lufthavn som Københavns Lufthavn, og derfor udvides og forbedres lufthavnen løbende gennem massive investeringer i mia. klassen, herunder også i bagageanlægget, som indtager en stor plads i udbygningsprojekterne. De seneste 10 år har CPH investeret mere 9,5 mia. kr. i at udvide og udvikle lufthavnen.

Bagageafdelingen spiller en nøglerolle i at sikre en velfungerende og kundeorienteret lufthavn. Afdelingen, som er en væsentlig del af CPH´s ”produktionsapparat”, har ansvaret for at sikre en effektiv proces omkring håndteringen af bagage, og at målene for tid, kvalitet og øvrige KPI´er på dette område opnås gennem en effektiv drift. Bagagedriften kører døgnet rundt og afdelingens mere end 80 ansatte håndterer dagligt 20-40.000 stykker udgående bagage, og en tilsvarende mængde indgående, ud fra den fælles mission for afdelingen: ”Problemfri bagagehåndtering for airlines, ground handlere og passagerer”.

Brown field og Green field bagageprojekter med fokus på opførelse af ny ”bagagefabrik”
Som Afdelingsleder for Baggage Capacity Projects står du i spidsen for et mindre team heraf med to nyoprettede stillinger, som – ofte i tæt samarbejde med CPH´s Projektafdeling – varetager alle Bagageafdelingens udbygningsprojekter. Det største og vigtigste er, at der skal bygges en ny ”bagagefabrik”, således at kapaciteten af bagageproduktionen forøges til årligt at kunne håndtere 40-55 millioner passagerer mod de ca. 30 millioner passagerer, som passerer gennem CPH idag. Dette skal ske samtidig med, at det eksisterende bagageanlæg er i drift og fungerer problemfrit med et højt serviceniveau.


Udvidelserne består i at installere et bagagesorteringsanlæg i en ny bygning, opgradering af et antal større X-ray anlæg, etablering af et automatisk bagagelager som sikrer forbindelse til lufthavnens check-in område mv.. Populært sagt er det en projektfokuseret og tungt projektfaglig stilling, hvor der vil være et element af at ”asfaltere vejen, mens man kører på den”. Endemålet er en så gnidningsfri håndtering af bagage som muligt, hvilket er afgørende for rettidige flyafgange, høj kundetilfredshed og unikke passageroplevelser. Kapacitetsudvidelses-projekterne indkøbes typisk som samlede leverancer, hvorfor contract-, stakeholder-, risk- og change order management er en vigtig del af stillingen, så projekterne kommer i mål til rette tid, pris og kvalitet.

Du indgår i Bagageafdelingens ledergruppe, sammen med Afdelingsledere for bl.a. Teknisk Drift & Vedligehold, Kontrolrummet, Operatører, Systemer & Automation mm og refererer til Afdelingschefen, som refererer til COO i CPH. Din rolle indebærer kontakt med en bred vifte af interessenter som CPH afdelingerne Master Planning, Capacity Projects, Legal, Passenger, myndigheder, leverandører samt mange andre afdelinger i CPH og Bagageafdelingen. Vigtigste ansvarsområder og opgaver – varetaget af dig og dit team – vil være:

·       Sikre porteføljestyring, prioritering og afvikling af projekterne centreret omkring udbygning af bagagekapacitet i lufthavnen; fx opgradering af X-ray maskiner, Terminal 3 airside expansion, bagdrop expansion og mange øvrige optimeringsprojekter på det eksisterende bagageanlæg og ny bagagefabrik

·       Projektstyring af installation og idriftsættelse af ny bagagefabrik – design og udbud er gennemført – til ibrugtagning 2021. På dette meget store projekt vil du formentlig selv fungere som en drivende kraft

·       Contract management, økonomi- og leverandørstyring, hvor du sikrer at bagageprojekterne gennemføres og leveres i overensstemmelse med de indgåede aftaler og indenfor de økonomiske rammer

·       Risk management, hvor eventuelle risici belyses og vurderes i god tid, så der kan laves alternative planer

·       Stakeholder management med henblik på effektiv kommunikation og samarbejde med fx CPH´s ledelse, Masterplan og Capacity Projects afdelingerne, Drifts- og Vedligeholdsorganisationen samt ikke mindst andre interne afdelinger i Bagageafdelingen

·       Ledelse og sikre rette involvering af eksterne rådgivere og inddragelse af specialister fra øvrige afdelinger i CPH

·       Coache og sparre med afdelingens medarbejdere, hvor du arbejder med at løfte en projektledelseskultur, der gør, at projekter kan gennemføres i rette kvalitet til tiden og indenfor budget


Arbejdsstedet er Københavns Lufthavn, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup. Der kan være ca. 5-15 årlige rejsedage i forbindelse med fx projektarbejde, besøg og erfaringsudveksling med andre lufthavne.


Tung ledelses- / projektledelseserfaring i relation udbygning og drift af automatiske produktionsanlæg

Som den rette profil har du en uddannelse som El-, Maskin-, Produktions- ingeniør eller Maskinmester, men med den helt ideelle erfaring, skitseret nedenfor, og et højt analytisk niveau kan du evt. også have en anden lang eller mellemlang teknisk uddannelse. Vigtige kvalifikationer for kandidater til denne stilling omfatter:

·       Mindst 10 års erfaring – gerne mere – flere af disse fra stillinger som Fabrikschef, Produktionschef, Projektchef for automatiske produktionsanlæg. Alternativt meget tung Projektleder / Project Director erfaring fra leverandørsiden, hvor du har forestået leverance og idriftsættelse af turnkey anlæg

·       Solid erfaring med udbygning eller flytning af produktionsanlæg

·       Erfaring med projekter i relation til produktionsanlæg i 24/7 drift eller høj oppetid

·       Gerne erfaring med automation

·       Erfaring med contract- og stakeholder management vil være særdeles nyttigt

·       Eventuel projektledelsescertificering

·       Gode engelsk kundskaber i skrift og tale såvel indenfor dit tekniske felt som i almindeligt brug


Som person har du et analytisk og struktureret mindset, hvilket gør dig i stand til at sikre overblik, planlægge og fremme effektiv styring af de mange bagage kapacitetsudvidelsesprojekter. Du er drevet af at optimere og forbedre, men har hele tiden for øje, at målet er en stabil og effektiv drift. Med en pragmatisk og løsningsorienteret indstilling tager du hånd om de udfordringer, som opstår, ligesom du evner at håndtere en bred vifte af stakeholders, hvor du ”hører stemmen i rummet” og kan forene perspektiver. Din ledelsesstil er inspirerende og du formår at få det bedste ud af dit team og medvirker til at tage projektkulturen til det næste niveau. I et meget omskifteligt miljø med ”sense of urgency”, trives du med den dynamik det giver.

I forhold til sikkerhed i lufthavnen er ren straffeattest mm. nødvendig.

CPH tilbyder
En udfordrende stilling i en af Danmarks mest attraktive virksomheder, hvor du har en vigtig rolle at understøtte CPH´s vækststrategi ved at sikre, at bagagedriften følger med den løbende udbygning af lufthavnen og det stigende antal passagerer. Gennem en stabil bagagedrift og høj oppetid, som skal være med til at understøtte, har du derved mulighed for at påvirke millioner af menneskers oplevelse af lufthavnen og skabe unikke passageroplevelser.

Dagligt arbejder du med et spændende fuldautomatisk produktionsapparat med 24/7 drift, høj kompleksitet og state-of-the art teknologi, hvilket giver mange faglige udfordringer mens de mange udbygninger af bagageanlægget og opførelse af ny bagagefabrik vil skabe variation og spændende forandringer. Du bliver del af en kompetent, engageret ledergruppe og fagligt orienteret kultur. Med to nyoprettede stillinger i din afdeling, får du samtidig en unik mulighed for at sætte dit hold. Udover grundløn indeholder lønpakken bl.a. pensionsordning, bonus og sundhedsforsikring. Som virksomhed med fokus på et sundt arbejdsmiljø er CPH en totalt røgfri arbejdsplads.

Spørgsmål eller interesse i stillingen
Hvis du har spørgsmål til eller ønsker at være i spil til stillingen er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 /
sma@focus-recruitment.dk


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk