Titel

Chef for økonomirapportering & økonomi kommunikation


Virksomhed

Landbrug & Fødevarer


Frist

Lukket


Indhold

- Nyoprettet stilling med ansvar for økonomikommunikation og reference til Økonomidirektør

Landbrug & Fødevarer er Danmarks største erhvervsorganisation, som varetager politiske og faglige interesser og opgaver for danske landmænd, fødevarevirksomheder og agroindustrien Organisationen er skabt gennem en fusion i 2009 og har mere end 320 fødevare- og agroindustrielle virksomheder og 30.000 landmænd som medlemmer. De ca. 1.200 ansatte i Landbrug & Fødevarer laver politisk interesse-varetagelse nationalt (København og Skejby) og internationalt (Bruxelles, London, Moskva, Tokyo, Beijing), skaber ny viden med forskning og innovation og rådgiver medlemmerne. Det årlige udgiftsbudget er på ca. 1,5 mia. kr. og Landbrug & Fødevarer finansieres af bl.a. kontingenter, offentlige tilskud, salg af viden og rådgivning samt overskud på kommercielle aktiviteter. Til gavn for medlemmerne skal Landbrug & Fødevarer sikre størst muligt overskud, som kan omsættes til politisk interessevaretagelse, rådgivning og vidensopbygning. Læs mere på www.lf.dk samt http://www.lf.dk/Aktuelt/Den_nye_fortaelling.aspx


Koncernøkonomi & Forretningsanalyse på ca. 40 ansatte håndterer Regnskab, Løn & Systemer, Budget & Controlling, Fonde samt Forretningsanalyse & Compliance. Koncernøkonomifunktionen har høj anciennitet, men har de sidste år fået nye kræfter ombord, og er ved at undergå et generationsskift samt transformationsproces. Afdelingen har sin styrke indenfor regnskabs- og budgetprocesser, bogholderi, lønadministration og den løbende drift. Under CFO består Koncernøkonomifunktionen af en Økonomidirektør for Landbrug & Fødevarer, Axelborg, samt en Økonomidirektør for Videncenter for Landbrug i Skejby samt en Chef for Forretningsanalyse. Herunder findes Økonomi- & Regnskabschefer, Controllere og Bogholdere. På systemsiden anvendes bl.a. Microsoft Dynamics Navision og Targit som rapporteringsløsning.


Koncernøkonomifunktionen betjener en bred vifte af interne såvel som eksterne kunder; alt fra Sektorchefer, Områdedirektører og Direktionen i Landbrug & Fødevarer til de ca. 85 fonde og foreninger med egen bestyrelse under Landbrug & Fødevarer. For dem laver man regnskaber, budgetter, forecast mm. Indenfor den kommende tid skal Koncernøkonomifunktionen styrkes til i højere grad at levere forretningsorienteret sparring, fortolkning, kommunikation og præsentation af økonomiske nøgletal med henblik på at sikre endnu bedre overblik og styring af både interne afdelinger og forretningsområder samt fonde og foreninger.


Som led i den transformationsproces oprettes stillingen som Chef for Økonomirapportering & -kommunikation til at have særligt ansvar for analyse, kommunikation, præsentation, formidling og fortolkning – i både tekst og tale – af regnskaber, budgetter, forecasts mm. samt at udfordre kunderne på tallene. Stillingen refererer til Økonomidirektør for Landbrug & Fødevarer på Axelborg, som referer til CFO. Et hovedfokus i stillingen er at aflaste og overtage flere af CFO og Økonomidirektørens opgaver.


Ansvar og opgaver

Der er med stillingen som Chef for Økonomirapportering & -Kommunikation tale om en særdeles kommunikationsorienteret økonomistilling, som indenfor en kortere tidshorisont giver mulighed for endnu større ansvar. Stillingen rummer pt. ikke personaleledelse, men vil fungere som en naturlig ”højre hånd” for Økonomidirektøren, og man bliver en del af dennes ledergruppe sammen med en Økonomi- og Regnskabschef. Det er vigtigt, at understrege, at det er en type stilling, hvor man arbejder meget med at analysere, kommunikere og præsentere tallene, men ikke at udarbejde tallene, hvilket primært varetages af Bogholdere og de Controllere, som supporter stillingen med at opstille regnskaber og budgetter.

Du vil få en meget bred kontaktflade primært til CFO, Økonomidirektørerne, Chefer og Direktører for interne afdelinger og forretningsområder samt sekretærer og bestyrelser for de ca. 85 fonde og foreninger. Der vil være rig mulighed for at forme og præge stillingen og med et stort personligt råderum. Primære ansvarsområder og opgaver i stillingen vil være:


·       Ansvar for regnskaber, rapportering, budgetter og forecast mm. hvor dit særlige fokusområde er at analysere, fortolke, præsentere og forklare disse for de interne og eksterne kunder som du varetager – alt fra øverste niveau i organisationen til mindre fonde og foreninger

·       Fungere som økonomisk sparringspartner for CFO, Økonomidirektør, øvrig intern direktion og ledelse i Landbrug & Fødevarer samt Fonde & Foreninger, som ikke har egen økonomifunktion

·       Optimere processer for økonomirapportering og økonomikommunikation i Landbrug & Fødevarer

·       Bidrage til udarbejdelse af årsregnskab for Landbrug & Fødevarer med særlig fokus på tekst delen

·       Projektledelse på diverse projekter i Koncernøkonomifunktionen

·       Generelt ”aflaste” CFO og Økonomidirektør

 

Din profil
Der er flere indgangsvinkler til stillingen men helt afgørende er det, at man har en solid erfaring indenfor økonomi, god forståelse for regnskab samt især interesse og forcer indenfor at analyse, fortolke og i særdeleshed at kommunikere og præsentere økonomiske nøgletal og konsekvensen af disse.

Som den ideelle profil har du:

·       En kandidatuddannelse som cand.merc.aud, øvrig talorienteret cand.merc, Cand.polit / oecon, Cand.scient.pol eller lignende

·       Minimum 8-15 års relevant økonomierfaring (gerne mere), hvor du har en baggrund fra tunge controller stillinger i en privat eller halvoffentlig virksomhed eller en baggrund som fx Special-, Chefkonsulent eller Kontorchef fra interesseorganisation, ministerium, styrelse eller lignende. Som baggrund kan du muligvis også have været omkring revisions- eller konsulenthus

·       En solid og dokumenteret erfaring med ikke blot at udarbejde økonomirapportering og budgetter, men i særdeleshed også med at kommunikere, præsentere og forklare disse

·       God erfaring med regnskabs- og budgetprocesser samt rapportering

·       Gerne erfaring med optimering af processer for økonomirapportering og økonomikommunikation

·       Faglig styrke, drive og lyst til at opbygge og drive et nyt centralt område

 

Som person har du stærke analytiske evner, hvilket sætter dig i stand til meget hurtigt at forstå og fortolke tal i regnskaber, budgetter, forecasts og øvrig økonomirapportering. Du er udadvendt, opsøgende og stærk til at skabe relationer på alt fra øverste til mere operationelt niveau af en organisation. Din evne til at forklare, kommunikere og præsentere økonomi og rapportering på letforståelig vis skal være eminent. Du skal kunne udfordre på tallene, men tage dialogen på pragmatisk og løsningsorienteret vis. Du er ligeledes selvkørende, initiativrig og trives med at bygge et område op. Endelig er du både robust og fleksibel samt med lysten til en udfordrende og perspektivrig stilling som denne.


Landbrug & Fødevarer tilbyder
En tung nyoprettet karrierestilling som Chef for Økonomirapportering & - Kommunikation med stor synlighed og bevågenhed fra topledelsen i en kompleks organisation med mange markante karrieremuligheder, hvor muligheden for et større ansvar ligger lige for. Stillingen giver en unik indsigt i kernen af Danmarks største interesseorganisation og stillingen bygger så at sige bro mellem financial consulting, tung business controlling og en klassisk økonomichef stilling. Samtidig rummer en stilling i en interesseorganisation mange af de bedste aspekter, som kendetegnes fra offentlige organisationer og det private erhvervsliv.


Der forventes ikke den store rejseaktivitet i jobbet, formentlig 5-20 dage om året primært til Skejby, da møder med fonde og foreninger langt overvejende vil være på Axelborg i København.

Lønpakken indeholder udover grundløn på et attraktivt niveau, 11% arbejdsgiverbetalt pension, sundhedsforsikring og 6 ugers ferie.

Ansættelsen gennemføres i samarbejde med Focus Recruitment. Har du spørgsmål, eller ønsker at være i betragtning, til stillingen er du velkommen til at kontakte Partner, Steffen Marstrand på tlf. 50 51 92 15 / sma@focus-recruitment.dk.


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk