Titel

HR Konsulent


Virksomhed

Plesner


Frist

Lukket


Indhold

HR generalist til senior rolle med fokus på videreudvikling af forretningsorienteret HR support


Plesner er anerkendt som  et af de førende full-service advokatfirmaer i Danmark. Med ca. 380 ansatte, hvoraf 250 er juridiske medarbejdere, kan Plesner løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Plesner blev grundlagt i 1918 og er løbende vokset i kraft af fusioner af førende advokatfirmaer. Målet er at skabe størst mulig værdi for klienternes forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af virksomhedens kompetencer og et højt serviceniveau. Plesnerdækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Virksomhedens specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. 

Plesner er et interessentskab, og den øverste myndighed er partnerforsamlingen, der udpeger bestyrelsen. Den daglige ledelse med fokus på forretningsudvikling og implementering af strategi varetages af direktionen, som udgøres af en Managing Partner. Kulturen i virksomheden er moderne, fagligt orienteret og med plads til forskellige personlige og faglige kvalifikationer og baggrunde. Det skaber en kultur præget af stærke personligheder drevet af et højt fagligt ambitionsniveau, professionalisme og resultater. Stemningen er positiv, dynamisk og med kort fra idé til handling. 

Plesners  HR afdeling består pt. af 6 medarbejdere; HR Manager, 2 HR Konsulenter, 2 HR administrative medarbejdere og en Eventkoordinator. 2 HR Konsulenter arbejder dedikeret med rollen som sparringspartner for ledelsen i Plesner og en bred vifte af HR opgaver bl.a. rekruttering, employer branding, ledersparring, understøtte diverse HR processer og HR drift.  De øvrige i teamet varetager pt. interne udviklings- og uddannelsesprogrammer samt at udvikle, drifte husets forskellige ledelsessystemer. En del af HRD- og uddannelsesarbejdet udføres i samarbejde med nogle af markedets dygtigste eksterne konsulenter og erhvervspsykologer. 

Fremadrettet vil opdelingen indenfor HR mindskes, og i rollen som HR Konsulent vil du derfor komme til at arbejde bredt; primært med den tætte ledersparring, rekruttering, eksekvering af HR processer og HR drift, men også få mulighed for at understøtte, levere på samt præge HRD og uddannelsesområdet.

HR afdelingens fokus er på videreudvikling af forretningsorienteret HR support og i den forstand på indførelse af business partnering over tid og optimering af HR processer samt på performance management, uddannelse og udvikling, rekruttering, employer branding mm.. P å nogle områder har man i Plesner et højt HR niveau, men også områder, hvor nye tiltag, processer og systemer skal opgraderes eller implementeres de næste år; fx HR systemer og -værktøjer, ”HR Partner rollen”, performance management, people review, talent management og meget mere. På rekrutteringsområdet anvendes PI som testværktøj.

Ansvar & opgaver

HR er et nøgleområde i den fortsatte vækst og udvikling af Plesner. Med baggrund i HR strategien arbejder man i HR afdelingen professionelt med veldefinerede indsatsområder, strategiske tiltag samt eksekvering af tilbagevendende aktiviteter på HR årshjulet – alt fra high level ledersparring til mere ”hands-on” HR.  Der er tale om en HR funktion stærkt præget af at indgå i en videnintensiv rådgivningsvirksomhed. Det vil sige at organisationen man supporter ofte har travlt med kundekontakt, og derfor også selv forventer en høj faglighed og professionalisme, samt at der bliver eksekveret i høj kvalitet og til tiden.


Til teamet søges en HR Konsulent, der ud over rollen som HR sparringspartner for forretningen arbejder med en bred vifte af HR områder og arbejder meget tæt op imod - og i samspil med - HR Manager, der har en baggrund som Cand.merc.HRM fra 2003 og bl.a 7½ års erfaring fra Plesner.  Stillingen har en stor intern kontaktflade og spiller en vigtig rolle for at få sat HR på agendaen gennem implementering af HR-politikker, -værktøjer, -processer og en stærk faglig HR support af Plesners ledere. Modsat mange store virksomheder, hvor ”alle HR tanker og processer er tænkt og udformet”, vil der hér være rig mulighed for – over tid – selv at sætte sit præg og hæve HR niveauet.


Sammen med teamet, får du ansvar for det fortsatte arbejde med at optimere Plesners HR leverancer samtidig med, at du skal arbejde tæt sammen med et udsnit af de "interne kunder", hvor du proaktivt skal omsætte din viden til styrkelse af deres lederskab og gøre dem så effektive som muligt på HR området – og ikke mindst deres hverdag nemmere. Primære opgaver og ansvarsområder vil være :

·   Levere kvalificeret HR sparring til ledelsen bl.a. på områder som: 

  o  Performance management og com & ben området

o  Rekruttering, employer branding og ansættelsesforhold

o  Medarbejder-, leder- og talentudvikling

o  MUS, Attraktiv arbejdsplads og holdningsundersøgelser


     ·   Bidrage til udvikling af HR Partner rollen og bringe HR tættere på forretningen over tid – med         respekt for forretningens tid og prioriteter
     ·   Varetage den løbende HR drift og håndtering af ansættelsesforhold i samarbejde med                    kollegerne i teamet
    ·   Bidrage til at udvikle, drifte og gennemføre uddannelse samt medarbejder- og lederudvikling,           dog vil HRD ikke være hovedfokus i stillingen
    ·   Fortsat optimering og effektivisering af HR processer og leverancer samt fastsætte og                     implementere aktiviteter på HR årshjulet
   ·    Udbygge Plesners kommunikationsplatform for HR processer

Arbejdsstedet er Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Der forventes stort set ingen rejseaktivitet i jobbet, men der vil fra tid til anden være peaks i arbejdet.

Din profil
Du har en relevant kandidatuddannelse ideelt med vægt på HR, fx cand.merc., cand.psych., Cand.mag, Cand.comm eller lignende.  For at lykkes i jobbet har du:  

For at lykkes i jobbet har du:

  ·   5-10 års HR erfaring (gerne mere) fra en rolle som fx HR Partner, HR Konsulent eller HR                 Manager i en videnintensiv virksomhed - erfaring fra partnerdrevet virksomhed er et plus

 ·    Erfaring med en bred vifte af HR leverancer indenfor rekruttering, performance management,         com & ben, HR juridiske og administrative processer etc. Evt. også HRD erfaring

 ·    Demonstreret solid indsigt i HR politikker, systemer, processer og værktøjer

 ·    Ekspertise i at rådgive og udfordre ledere samt formået at synliggøre værdi og resultater af HR       indsatsen

 ·   Gode formidlingsevner på dansk i skrift og tale


Samtidig er det også vigtigt, at du har lysten til at indgå i en mindre HR funktion, hvor der endnu ikke er HR processer og -værktøjer for alle områder, men derimod en stor mulighed for fremadrettet at opbygge og præge mange af disse over de næste år.

Som person trives du  med den brede vifte af HR leverancer samt at implementere. Du spænder fra  en fagligt ambitiøs til en ”hands-on” leveranceorienteret attitude - og har det godt med opgaver i begge kategorier ”uden fine fornemmelser”. Det falder dig naturligt at være  serviceminded, professionel og leveranceorienteret - du trives i en supportende rolle og gør ledelsens hverdag nemmere. I forlængelse heraf er du selvmotiverende og stiller høje krav til egne præstationer samt yder den ekstra indsats når der er brug for det for at sikre god HR support.

Du er stærk til  at skabe relationer, er tillidsvækkende og udviser empati og en høj grad af integritet, og har  fokus på teamets og ikke blot din egen HR leverance. Selvom du er fagligt ambitiøs har du tålmodighed og forståelse  for, at det vil tage tid løbende at løfte HR niveau, -værktøjer og -processer. I forhold til ledelsen evner du  balancen mellem at udfordre, men også kunne agere politisk og pragmatisk så du får ”buy in”. Du håndterer og driver forandringer med en robust personlighed og positivt sind og formår at prioritere egne arbejdsopgaver.

Plesner tilbyder
En HR Konsulent stilling i en af Danmarks førende Advokatvirksomheder, hvor du får et væsentligt selvstændigt HR ansvar og muligheden for over tid at være med til at udvikle en ”HR Partner tilgang” og dermed være med på en rejse, der tager HR supporten i Plesner til det næste niveau.  Samtidig skal du styrke arbejdet med at gøre HR mere forretningsorienteret i en rolle, hvor du bliver central i at drive en fortsat udvikling af HR området med særlig fokus på ledelsessparring og understøttelse og optimering af HR processer.


Det er også vigtigt at understrege, at stillingen er i en mindre HR afdeling, hvilket også betyder, at man vil være ”hands- on” på HR drift og processer så de daglige HR leverancer fungerer. Stillingen er således tung på løbende udvikling samt implementering.   I Plesner er der kort fra idé til handling samt en væsentlig dynamik i virksomheden. Man er i høj grad ”med i det hele” – fra ledersparringen til det praktiske og operationelle, og med en endnu bedre mulighed for at få ”impact” end i en større virksomhed.


Lønpakken vil udover grundløn bestå af 7% virksomhedsbetalt pension (dertil 4% egenbetalt pension) samt 5 ugers ferie og 5 feriefridage.

Interesseret i stillingen?
Focus Recruitment bist år Plesner i forbindelse med denne proces. Hvis du har spørgsmål omkring jobbet eller ønsker at søge det, er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på sma@focus-recruitment.dk  eller tlf. 5051 9215.


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk