Titel

Sales Manager, Esbjerg


Virksomhed

Rambøll Oil & Gas


Frist

Lukket


Indhold

- Kommerciel og kundeorienteret profil til at realisere stort markedspotentiale

 

Rambøll er en førende videnvirksomhed indenfor engineering, design og rådgivning. Virksomheden beskæftiger mere end 8.000 dedikerede specialister, der medvirker i projekter over hele verden og havde i 2008 en omsætning på over 5,6 mia. DKK. Rambøll har forretningsenheder i Nordeuropa, Indien, Rusland og Mellemøsten. For yderligere information, se www.ramboll.com.

 

Rambøll Oil & Gas tæller samlet små 700 medarbejdere fordelt på kontorer i Danmark, Norge, England, Qatar, Abu Dhabi og Indien, og er en internationalt førende rådgiver inden for olie, gas og vind med danske og internationale olieselskaber og entreprenører som Mærsk, DONG Energy, HESS, StatoilHydro, Energinet og ConocoPhilips blandt kunderne. Se www.ramboll-oilgas.com for yderligere information.

 

Rambøll Oil & Gas løser en bred vifte af rådgivnings- og designopgaver og er førende i det danske olie og gas marked. Projekterne handler både om modifikationsopgaver på eksisterende olie- og gas-installationer og om design af nybygninger af offshore installationer og FPSO´er samt idriftsættelse og vedligehold. Derudover laver man også rådgivning indenfor vindenergi.

 

Kundefokus og salg er et nøgleområde i strategien for Rambøll Oil & Gas. Derfor søges en Sales Manager til en nyoprettet stilling, hvor du i et tæt tværorganisatorisk samarbejde på tværs af ingeniørdiscipliner skal positionere og sælge Rambølls rådgivningsløsninger. Målet er at systematisere, fokusere og prioritere salgsindsatsen og derigennem sikre fortsat profitabel vækst i et marked med et meget stort potentiale.

 

Rambøll har en decentraliseret værdibaseret ledelsesfilosofi, som betyder et stort uddelegeret råderum og frihed under ansvar. Ledelsesformen sætter holdninger og mål over regler og hierarki, og LEAN principper er bredt funderet i organisationen.

 

Ansvar og opgaver
Som Sales Manager får du ansvar for at drive tværorganisatoriske salgsprojekter igennem fra identificering af nye forretningsmuligheder og forhandling indtil ordren er sikret. Du vil få afgørende indflydelse på fremtidige salgsstrategier, som udarbejdes i tæt samarbejde med resten af Chef Gruppen for Rambøll Oil & Gas Esbjerg.

I jobbet refererer du til Regional Director for Esbjerg kontoret. Primære opgaver i jobbet vil være:

 

·         Salgsansvar for udvalgte geografiske områder, primært det danske og nordeuropæiske marked, samt branchens største kunder

·         Udvikle go-to-market strategi, salgskanaler og identificere forretningsmuligheder

·         Eksekvere salgsstrategien i et tæt tværorganisatorisk samarbejde med relevante ingeniørdiscipliner på Esbjerg kontoret samt andre Rambøll Oil & Gas selskaber i udlandet

·         Bistå i forbindelse med afgivelse af tilbud samt gennemføre forhandlinger og indgå kontrakter

·         Udbygge og vedligeholde kunderelationer

 

Arbejdsstedet er Rambølls Esbjerg kontor på Willemoesgade. Der vil være nogen rejseaktivitet i jobbet formentlig omkring 40-80 rejsedage om året til Rambølls øvrige lokationer eller nuværende og potentielle kunder world-wide.

 

Din profil

For at lykkes i jobbet har du:

 

·         En uddannelse som Ingeniør eller lignende med et godt kommercielt mindset eller en kommerciel uddannelse som fx HD eller cand.merc. med en god teknisk forståelse

·         6-10 års erfaring (gerne mere), heraf en del af disse indenfor salg af komplekse projekter eller løsningsbaserede ydelser, fra offshore, oil & gas, medicinal eller procesindustri

·         Demonstreret succesfuldt salgs- og tilbudsarbejde

·         Kan drive en salgsproces fra ende til anden og klart synliggøre værdi for kunden

·         Gode engelskkundskaber i skrift og tale så du kan begå dig i et internationalt miljø

 

Som person arbejder du systematisk og struktureret med salg, men formår alligevel at have en kreativ tilgang til salgsprocessen, hvilket hjælper dig til at se muligheder og løsninger. Det er naturligt for dig, at arbejde på tværs af faglige områder, dele viden og involvere relevante dele af organisationen for at skabe den bedst mulige løsning for kunden. At skabe gejst og være vedholdende i dit arbejde og samtidig demonstrere en høj troværdighed og integritet i dit arbejde er ligeledes afgørende.

 

Rambøll tilbyder

En Sales Manager stilling, hvor du selv er med til at skabe rammerne i et dynamisk, internationalt og innovativt miljø præget af et stort markedspotentiale, vækst og høj faglighed. Videndeling og samarbejde på tværs af fagområder og geografi i en uformel omgangstone er i fokus. Rambøll sætter mange ressourcer ind på at videreudvikle medarbejderne, i særdeleshed de ledelsesmæssige kompetencer. Lønpakken er attraktiv og indeholder bl.a. pensions- og bonusordning samt sundhedsforsikring.

 

Hvis du har spørgsmål omkring jobbet er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 / sma@focus-recruitment.dk .


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk