Titel

Afdelingsdirektør for Kapacitetsudbygning i NetCo


Virksomhed

TDC


Frist

Lukket


Indhold

TDC Group binder mennesker og verden sammen. Koncernens mere end 8.000 kompetente kolleger arbejder dagligt for at skabe produkter, oplevelser og infrastruktur i verdensklasse indenfor telefoni-, internet- og tv-ydelser gennem fast fiber og kobbernetværk i Danmark, og tilbyder desuden integrerede telekommunikationsydelser til erhvervssegmentet i Finland, Norge og Sverige. I 2018 var TDC’s omsætning 17,36 mia. kr., mens resultatet før afskrivninger mv. (EBITDA) var 6,69 mia. kr. TDC er blandt teleselskaberne med højest indtjeningsmargin i Europa, og er anset som et af de mest veldrevne teleselskaber.


I maj 2018 blev TDC overtaget af en ny ejerkreds, et konsortium bestående af pensionskasserne ATP, PFA og PKA samt den australske investeringsbank Macquarie & Real Assets Europe Limited.
Strategien for TDC Group har som aktuelle fokusområder Better Offerings og Better Customer Experience. A mbitionen er bl.a. at investere massivt i udbygningen af fibernetværket og være ledende i udrulningen af 5G-teknologien. Bl.a. derfor har TDC i de seneste år foretaget store CAPEX investeringer – ca. 3,5 mia. kr. i 2018 – for bl.a. at kunne tilbyde 1000 megabit bredbånd.

I forbindelse med overtagelsen af TDC satte koncernens nye ejerkreds en ny strategisk retning med etableringen af to nye forretningsenheder. En forretningsenhed, der skal udbygge den digitale infrastruktur i Danmark og understøtte en øget digitalisering, samt en kundevendt forretningsenhed, der skal fokusere på udviklingen af innovative, digitale services og stærke kundeoplevelser.
Læs mere om TDC på http://om.tdc.dk/

TDC Group består aktuelt af 2 enheder, der i juli 2019 vil blive til 2 selvstændige virksomheder: NetCo med ansvaret for udvikling og investering i infrastruktur og Nuuday (tidl. OpCo) med de kommercielle ansvar for koncernens brands. I Nuuday har man følgende forretningsenheder: YouSee, Business, Online Brands, Digital og Content. I Online Brands divisionen
ligger TDC’s B2C brands, TELMORE, Blockbuster, Fullrate, CubeIO og Hiper. Brands knyttet til øvrige forretningsområder i OpCo er TDC Erhverv, NetDesign, Cloudeon, CC Factory mv.


NetCo er i gang med en markant vækst, da udbygningen af netværk er en hjørnesten i de nye ejeres investering. Network divisionen i NetCo består af 3 overordnede områder; Design, Deliver og Drive, som står for henholdsvis at planlægge, designe, projektere, bygge og drifte netværk og infrastruktur. Deliver rummer de 5 business lines; Cable Production (Kapacitetsudbygning), Radio Build, Transmission & Core, Deliver Support og Deliver Excellence.


Cable Production er en anlægs business line, der har ansvaret for udbygning, produktion og vedligehold af TDC’s fiber-, kobber- og coax netværk. Cable Production business line, som denne stilling bliver leder for, har totalt ca. 100 ansatte fordelt på 5 underafdelinger: Drift, Enkeltordre, Build to Order, Cable Customer Handle samt Nybyg. K
underne er alt fra virksomheder og kommuner til private forbrugere. Selve gennemførelsen af bygge- og graveentrepriserne sker via eksterne leverandører.

Ansvarsområder & opgaver

I stillingen som Afdelingsdirektør for Kapacitetsudbygning har man ansvaret for udbygning og produktion af både fibernettet, coaxnettet (kabel TV) og kobber vedligeholdelse til både private-, offentlige- og erhvervskunder. Et velfungerende netværk med rette kapacitet er afgørende for at TDC kan levere kundeoplevelser på et højt niveau.

 

Som Afdelingsdirektør for Kapacitetsudbygning bliver man leder for Cable Production afdelingen; en stærk teknisk organisation på ca. 100 medarbejdere. Stillingen er så at sige placeret i ”hjertet” af TDC NetCo og med ansvar for en række af kerneteknologierne. Stillingen refererer til Vice President for Deliver området, der refererer til Senior Vice President for Networks, som også er Chief Technology Officer i NetCo.

 

Stillingen indgår i chefteamet for Deliver organisationen og har en meget bred vifte af kontaktflader til alt fra den øvrige tekniske organisation, salgsorganisationen, kunder og leverandører. I organisationen arbejder man Lean inspireret med bl.a. tavlemøder, klare mål og tæt opfølgning på dem; en resultatkultur, der skal videreføres og udbygges. De væsentligste ansvarsområder og opgaver i stillingen vil være:

 

·     Overordnet ansvar for at fiber-, kobber- coaxnettet udbygges og vedligeholdes indenfor rammerne af kvalitet, tid og pris samt leverer de lovede kundeoplevelser

 

·     Ansvar for styring af et væsentligt CAPEX budget og sikre at investeringskroner ”bruges rigtigt”

 

·     Intern og ekstern stakeholder management, så både interne og eksterne samarbejdspartnere håndteres optimalt

 

·     Fremme og videreudvikle en kundeorienteret performancekultur med klare KPI´er samt optimere processer og sikre synergier i relation til kapacitetsudbygning

 

·     Lede, motivere og inspirere medarbejderne, bl.a. ved at sikre sammenhæng mellem værdier, strategi, mål og udviklingsbehov samt synlighed i forhold til opgaver, leverancer, resultater og sammenhæng til resten af organisationen

 

·     I samarbejde med chefteamet i Deliver sikre, at mål og aktiviteter understøtter og forbedrer kundernes oplevelse af TDC og giver en høj arbejdsglæde blandt medarbejderne

 

TDC’s nye satsning på FTTH, Fiber to the home, udrulning er ikke en del af Cable Production, hvilket varetages i et separat organisatorisk setup.

 

Arbejdsstedet er TDC’s hovedkontor på Teglholmsgade i København. Rejseaktiviteten vil være begrænset – formentlig 5-10 dage pr. år – hvor der typisk vil være en årlig rejse til Indien og ellers til konferencer og lignende. Møder på TDC’s lokation i Århus – typisk ud og hjem samme dag – vil også forekomme.

TDC tilbyder

Stillingen som Afdelingsdirektør for Kapacitetsudbygning er en udfordrende lederstilling i en af landets største virksomheder i en særdeles dynamisk branche, hvor man arbejder med et teknologiområde i konstant forandring. Man spiller en meget væsentlig rolle for, at TDC´s infrastruktur og produktion fungerer på en optimal, men stadig omkostningseffektiv vis og med ca. 100 medarbejdere i afdelingen er der et stort span of control.

 

Man arbejder indenfor core teknologi, som skal virke for at TDC kan levere kundeoplevelser på et højt niveau. Derfor er der tale om en stilling med væsentlig betydning for TDC og i særdeleshed i det nye NetCo, hvor kernen i virksomheden netop er selve infrastrukturen. Derfor bliver man involveret i en markant investerings- og vækst case samt transformation med opbygning af den nye virksomhed, NetCo.

 

Ansvarsområdet rummer en markant bredde og mange facetter med alt fra at skabe den strategiske retning til at sikre at en produktion fungerer og at processer kontinuerligt optimeres. Dette indebærer et meget nært samarbejde med en stor vifte af interessenter både internt og eksternt.

 

Kulturen i organisationen er præget af høj faglighed og teknisk nysgerrighed, dog stadig uformel, samt den dynamik, som en markedsledende virksomhed i telebranchen giver. Lønpakken vil ud over fast løn bestå af virksomhedsbetalt pension, bonus, long term incentive (LTI), mulighed for firmabil eller grundlønstillæg, sundhedsforsikring etc..

Den rette kandidat

Den rette kandidat har formentlig en relevant videregående uddannelse indenfor enten teknik, økonomi eller jura, fx Ingeniør, cand.merc., cand.polit / oecon, cand.jur og evner samtidig at kombinere viden indenfor tekniske, økonomiske og juridiske områder.

Erfaringer og kritiske kvalifikationer for kandidater til stillingen som Afdelingsdirektør for Kapacitetsudbygning i TDC NetCo vil være:

 

·     Minimum 10-15 års erfaring, gerne mere, hvor en væsentlig del har været lederstillinger indenfor fx telecom-, forsynings-, ingeniør-, entreprenør- eller infrastruktur virksomheder. I dag er du formentlig på Director-, tung Afdelingschef eller Projektdirektør niveau. Alternativt Fabriks- eller Produktionschef.

 

·     Erfaring indenfor telecom netværks- og / eller anlægsarbejde

 

·     Økonomistyring i forbindelse med konstruktionsprojekter – herunder styring af CAPEX investeringer

 

·     Erfaring med styring af leverandører og contract management vil være en fordel, herunder en vis entreprise forståelse

 

·     Evner fortsat at drive og udvikle en synlig og nærværende resultatorienteret kultur på baggrund af tæt opfølgning på klare mål og KPI´er

 

·     Erfaring med at drive komplekse forandringsprojekter og beslutningsprocesser i større virksomheder

·      Kommunikative færdigheder mundtligt og skriftligt på et meget højt niveau på både dansk og engelsk


Nogle af de væsentligste personlige træk er:

 

·     En analytisk, struktureret og resultatorienteret arbejdsform med stærk kundefokus, økonomisk forståelse samt evnen til at håndtere kompleksitet

 

·     Formår på organisationens vegne at prioritere og fokusere på de rette opgaver

 

·     Trives både med at planlægge og organisere, men evner også at være pragmatisk og løsningsorienteret

 

·     Eksekveringsstærk på både produktion og procesforbedringer

 

·     Drive og vedholdenhed i arbejdet med at udvikle og transformere organisationen

 

·     En god gennemslagskraft eksternt såvel som internt, men samtidig tilsat diplomatisk og politisk flair


·      Evner som leder at gå foran samt inspirere fagligt kompetente medarbejdere


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk