Titel

Senior Portal Udvikler med fokus på Episerver


Virksomhed

Forca A/S


Frist

Lukket


Indhold

- Udvikling af markedets bedste pensionssystem med 500.000 brugere baseret på nyeste teknologier

 

Forca A/S er en pensionsadministrationsvirksomhed ejet af kunderne Lærernes Pension, PKA samt Pædagogernes Pensionskasse. Forca er specialiseret inden for medlemsservice, aktuarservice, fondsservice samt økonomi- og regnskabsservice, og servicerer omkring 500.000 medlemmer med betjening og rådgivning. Virksomheden tæller ca. 260 dygtige og engagerede medarbejdere, bl.a. forsikringsteknikere, pensionsrådgivere, It-udviklere og projektledere, der gennem partnerskab med kunderne arbejder målrettet på at identificere og udvikle nye forretningsmodeller, processer og ydelser tilpasset kundernes individuelle behov. Ambitionen er at skabe en af landets mest spændende arbejdspladser præget af talent, nyskabelse, entusiasme og faglig indsigt. Til gavn for Forca´s kunder og deres medlemmer.

IT-funktionen i Forca tæller ca. 70 ansatte, næsten ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder, der sammen sørger for drift og udvikling - alle med det til fælles at trives med udfordringer i et komplekst IT miljø, som bl.a. tæller over 600 servere og med Microsoft som dominerende teknologier. IT-funktionen er organiseret i 3 afdelinger – en udviklingsafdeling, en driftsafdeling og en afdeling for arkitektur og metode. Organiseringen af IT-området sætter de eksterne og interne kunder i centrum ved at etablere en klar kontaktflade mellem kunder og IT-organisationen.

IT-Udvikling leverer systemer til forretningsområderne hos Forcas kunder og til Forcas egne forretningsområder samt systemer, der vedrører medlemmerne direkte. På den måde har kunderne en entydig indgang til en IT-organisation, som samtidig kan være en konstruktiv sparringspartner og idégenerator i samarbejdet. I 2014 har man i Forca indført agil udvikling og er skiftet fra SharePoint til Episerver på portal området.

Forca er nu i gang med at udvikle markedets bedste pensionssystem til 500.000 brugere baseret på de nyeste og førende teknologier bl.a. med afsæt i Episerver til eksterne portalløsninger. Til IT-Udvikling søger Forca nu en stærk Episerver Udvikler, men har du erfaring indenfor fx SharePoint eller Sitecore baseret portaludvikling kan denne stilling også være en mulighed for at skifte udviklingsfokus til en ny teknologi på vej frem. IT-Medlem tæller ca. 25 dedikerede medarbejdere, alle Udviklere, så du bliver del af et stærkt fagligt miljø.

 

Ansvar og opgaver

Som Senior Portal Udvikler kommer du til at arbejde i det agile udviklingsteam dedikeret til udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger, hvor målet er, at alt kan igangsættes via medlemsportalen. Portaludviklingen foregår med afsæt i Episerver og i et landskab af teknologier som .NET 4.5, ASP.NET, JavaScript, HTML5, JQuery og AJAX. I det agile udviklingsteam for medlemsportalen bliver du kollega med både interne og eksterne Episerver Udviklere, UI Designere og Grafikere. Udover kollegerne i dit agile team er de vigtigste kontaktflader til Product Owner og Scrum Master. Din faglige udvikling ligger i trygge hænder hos IT-Udviklingschefen, som har mere end 15 års erfaring med udvikling i den finansielle verden. Primære opgaver vil være:

 

      Dialog med forretningen om krav og design af medlemsportalløsningen

      Arkitektur, design, udvikling og videreudbygning af portalløsningen med fokus på nye funktionaliteter samt forbedring af performance- og svartider

      Uni-test til objektorienteret kodning

      Tilpasning og videreudvikling af arbejdsgiver portal, som pt er i SharePoint

      Bidrage til at fremme agil udvikling i Forca

 

Dit arbejdssted bliver Forca´s domicil på Tuborg Boulevard 3 i Hellerup.

 

Din profil

Som den ideelle kandidat til stillingen som Senior Portal Udvikler har du:

 

      Formentlig en relevant IT-uddannelse; det kan fx være som Datamatiker eller Cand.IT, Ingeniør, Datalog, Cand.merc.dat – men det afgørende er din erfaring

      Har minimum 3-5 års erfaring – gerne mere – indenfor portaludvikling, ideelt baseret på Episerver, alternativt indenfor SharePoint, Sitecore eller lignende

      En faglig værktøjskasse, der udover erfaring med .NET udvikling bl.a. rummer ASP.NET, HTML5, JavaScript, og meget gerne AJAX, JQuery, MVC etc.

      Gerne erfaring med udvikling til pensions-, bank- eller forsikringsvirksomheder, hvilket vil være et plus

 

Som person er du målrettet og struktureret og trives i en projektorienteret arbejdsform. Du har et godt overblik, så du kan navigere effektivt i såvel et komplekst IT miljø som i Forcas organisation. Derfor er du også god til at kommunikere klart og præcist og skabe relationer både i og uden for IT-Udviklingscenteret. Endvidere er du nysgerrig, udforskende og idérig, tænker positivt og leverer ligesom dine kolleger enkle løsninger med høj faglig kvalitet – og forfølger aktivt dine mål. Endelig er du parat til forandring og udviklingsorienteret.

Forca tilbyder

Muligheden for at arbejde med state-of-the art portaludvikling på et medlemssystem, der understøtter mere end 500.000 medlemmers pensionsordninger. En høj grad af digitalisering og nye funktionaliteter til portalen er klare fokusområder i Forca, så projektet har stor bevågenhed. Er du ikke allerede i dag Episerver Udvikler giver stillingen en unikmulighed for at skifte spor til en ny portaludviklingsteknologi på vej frem – og med få specialister i Danmark indenfor denne. I stillingen vil du have en klart bedre work-life balance end i en konsulentvirksomhed, og har hér muligheden for at få ejerskab for portaludvikling i et mere langsigtet forløb.

 

Jobbet er i høj grad udviklings- og projektorienteret, hvilket giver dig masser af mulighed for at sætte dit præg på design af portalløsningen og dens funktionaliteter og en større bredde i portaludviklingsopgaverne. Kulturen i Forca er uformel og uhøjtidelig med en god faglighed, og der er gode udviklingsmuligheder. Lønpakken indeholder bl.a. en særdeles attraktiv pensionsordning, sundhedsforsikring, betalt frokost (arbejdstiden) og 7 ugers ferie. Derudover er der mange sociale arrangementer og kantineordning med 'take away'.

Spørgsmål eller interesse i stillingen

Focus Recruitment bistår Forca i forbindelse med denne proces. Hvis du har interesse i stillingen eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på sma@focus-recruitment.dk / 5051 9215.


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk