Titel

Director, Group Strategy


Virksomhed

TDC


Frist

Lukket


Indhold

TDC og koncernens små 9.000 ansatte leverer telefoni-, internet- og tv-ydelser gennem fast fiber og kobbernetværk i Danmark, og tilbyder desuden integrerede telekommunikationsydelser til erhvervssegmentet i Norge hvor TDC også ejer det største kabel-TV selskab GET. I 2016 var TDC’s omsætning ca. 21 mia. kr., mens resultatet før afskrivninger mv. (EBITDA) var ca. 8,5 mia. kr. TDC er blandt teleselskaberne med højest indtjeningsmargin i Europa, og er anset som et af de mest veldrevne teleselskaber.   Læs mere om TDC på  http://om.tdc.dk/ 

TDC Group har gennem årene succesfuldt forsvaret eller øget sin position som markedsleder i Danmark. Dette er opnået gennem en række stærke danske brands, der omfatter alle kundesegmenter, kanaler og produktkategorier på privat- og erhvervsmarkederne, og gennem TDC Groups ubestridte position som den førende udbyder af teknologiplatforme og infrastruktur inden for alle de store accessteknologier som kobber, koaksialkabler, fiber og mobilnet. 
Øgede investeringer gør at TDC´s CAPEX vokser og er på ca. 4,3 mia. kr. i 2016.  

Uden for Danmark har TDC Group en betydelig tilstedeværelse på det pan-nordiske erhvervsmarked. 
TDC blev købt af 5 kapitalfonde i 2005 og blev i 2010 genintroduceret på børsen i OMX-C20 indexet. I dag er fondene helt ude af bestyrelsen og ejerkredsen. TDC er ledet af et relativt ungt management team, og der igangsat flere større transformationsprogrammer med fokus på medarbejder- og kundetilfredshed samt innovation og indtjening. 

TDC består af 5 forretningsområder: YouSee, Business, Online Brands, Operations samt TDC Norway. I Online Brands divisionen 
ligger TDC’s B2C brands, TELMORE, Blockbuster, Fullrate og det delvist ejede Bet25. Brands knyttet til øvrige forretningsområder er TDC Erhverv, TDC Hosting, Dansk Kabel TV og NetDesign. 

TDC Group Strategy afdelingen skal sikre en stærk eksekvering af TDC Group´s ambitiøse 2018 plan om at vende tilbage til vækst i omsætningen. TDC Group Strategy fungerer som et ”in-house konsulenthus” , som både betjener direktion og bestyrelse samt udvikler og driver en række af TDC’s væsentlige strategiske projekter på Group niveau.

Teamet spiller således en afgørende rolle for TDC's fremadrettede udvikling ved både at udvikle forretningen og holde fokus på omkostninger. Projekterne er typisk sponseret af Executive Committee eller Group CEO / CFO – som teamet har daglig kontakt med.

Teamet med pt. 6 dedikerede medarbejdere arbejder i et åbent og meget dynamisk miljø med højt ambitionsniveau. Mange i teamet har baggrund fra større eller mindre konsulenthuse. Teamet arbejder hårdt og har ofte travlt, men et lavt antal rejsedage og en stor fleksibilitet i jobbet giver gode muligheder for også at have et liv ud over karrieren. Opgaverne er varierende og udfordrende, dog med bedre work-life balance end førende konsulenthuse. 


Ansvarsområde & arbejdsopgaver

For at imødekomme den store efterspørgsel på strategiarbejde og forretningsudvikling, søger TDC nu en Strategikonsulent på Director niveau, der er Projektleder på en række af de mest profilerede projekter.

Som Director i Group Strategy indtager du en senior rolle i teamet og fungerer som Projektleder og har ansvar for at planlægge og eksekvere afgørende projekter og sikre et velfungerende team på disse gennem coaching og sparring. 

 

Du refererer til Head of Group Strategy, VP, Lasse Pilgaard, der bl.a. selv har baggrund som tidligere top tier management konsulent. Dine ansvarsområder og opgaver vil blandt andet bestå af følgende:

 

·        Lede projekter af større strategisk betydning for TDC Group – herunder tracking af strategiprojekter og afrapportering til koncernledelse

·        Være med til at drive den årlige strategiproces, både på koncern- og forretningsenhedsniveau

·        Udarbejde analyser, anbefalinger og præsentationer til bl.a. direktions- og bestyrelsesmøder i TDC Group

·        Sikre overblik over konkurrent- og markedssituationen samt innovation i telecom- og online industrien

·        Samarbejde med Strategy & Business Development funktioner i TDC i forbindelse med nøgleprojekter

 

Stillingen som Director i Group Strategy er en karrierestilling, som giver dig et solidt fundament for en fremtidig karriere i TDC.  Du bliver eksponeret for en række spændende strategiske projekter i en dynamisk industri. Du vil få bred eksponering i TDC´s topledelse for hvem du skal agere sparringspartner og få et stærkt netværk til. Afdelingen har bl.a. daglig kontakt med Group CEO.

 

Du vil skulle lære hurtigt, og for den succesfulde kandidat er rollen en stærk indgang til en karriere i TDC Group, hvor man indenfor få år vil have en naturlig progressionsvej ud i linjen med et større P&L / ledelsesansvar eller ledelse af en Strategy & Business Development funktion i et forretningsområde.

Arbejdstedet er TDC’s hovedkontor på Teglholmsgade i København, og der vil kun være meget begrænset rejseaktivitet.

Resultatforventninger & value proposition

Teamets arbejde er i høj grad med til at påvirke den fremtidige retning for TDC og stillingen giver mulighed for at følge strategiprojekterne til dørs – ikke blot at aflevere konsulentrapporten. Med et Group Strategy team i vækst kan der på sigt være mulighed for ledelse. Samtidig er TDC en virksomhed, hvor strategikonsulenter generelt har gode muligheder for at nå ”til tops”.

 

Væsentlige resultatforventninger er, at strategiarbejdet bliver omsat til handling og resultater på tværs af forretningsenheder, samt at der er en høj tilfredshed blandt topledelsen med det strategiarbejde, som udføres - det gælder både kvaliteten af analyserne, anbefalingerne samt måden det præsenteres på. Arbejdet med strategi- og business development vil også have fokus på at identificere vækstområder.

 

Kulturen er præget af høj faglighed, dog stadig uformel, samt den dynamik, som et arbejde tæt på topledelsen i en markedsledende virksomhed i telebranchen giver.  Stillingen byder naturligt på høje faglige udfordringer og muligheder for personlig udvikling. Trods travlhed i teamet giver kun få rejsedage og god work life balance gode muligheder for også at have et liv ud over karrieren.

Kandidatprofil
Den rette kandidat har en relevant uddannelse på kandidatniveau, fx cand. merc., cand. polit./oecon., cand. scient. eller civilingeniør afsluttet med et højt gennemsnit.

Du har en dokumenteret historik af stærke resultater både uddannelses- og karrieremæssigt, samt har din strategi værktøjskasse i orden. Vigtige kvalifikationer for kandidater til denne stilling omfatter:

 

·      2½-5 års erfaring fra et top tier strategikonsulenthus, hvor du har nået  Projektleder niveau – evt. allerede skiftet til en strategy stilling i en virksomhed

·     Har arbejdet bredt med de typiske strategiområder

·     Erfaring med at håndtere og lede flere projekter på én gang

·     Erfaring med præsentationer på topleder niveau

·     Er typen, der går foran og er klar til en stilling med ledelse

Super bruger af Microsoft Office pakken, især stærk i Excel og PowerPoint


Nogle af de væsentligste personlige træk er: 
 

·      Du er analytisk skarp og arbejder med kvantitative data på højt niveau

·      Du er vant til at håndtere komplekse projekter og mange stakeholders

·      Du er selvstændig, proaktiv og vant til at løfte alene og i teams

·      Du er udadvendt, omgængelig og har evnen til at samarbejde med både direktører, kollegaer, ledere, fageksperter og eksterne forretningspartnere

·      Du formulerer dig klart og præcist, du leverer struktureret og rettidigt

·      Du er ambitiøs, resultatorienteret, vedholdende og kan lide at blive udfordret


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk