Titel

Senior Master Planner til strategisk planlægning af lufthavnens udbygning


Virksomhed

Copenhagen Airports A/S


Frist

Lukket


Indhold

- Vær med til at understøtte lufthavnens fortsatte kapacitetsmæssige og kommercielle vækst

 

Københavns Lufthavne A/S (CPH) ejer og driver lufthavnene i København og Roskilde. Målet er at udvikle positionen som Nordeuropas vigtigste trafikknudepunkt. I 2015 havde CPH 26,6 millioner passagerer og en omsætning på over 4 milliarder kroner. CPH er flere gange kåret som Europas mest effektive og Nordeuropas bedste lufthavn. Vi har en strategi om at blive en endnu mere attraktiv lufthavn for passagerer, flyselskaber, samarbejdspartnere, samfundet, ansatte og ejere, og over den kommende årrække vil vi investere mere end nogensinde før. Københavns Lufthavne er arbejdsplads for 22.000 ansatte fra flyselskaber, handlingselskaber, service, butikker og restauranter. De ca. 2.400 er ansat i CPH og arbejder med en stor bredde af opgaver, der spænder fra projektledelse, it og finansielle og analytiske kernefunktioner til driftsmæssige områder som håndværk, rengøring og security. Læs mere på www.cph.dk


Københavns Lufthavne A/S (CPH) er i fortsat vækst målt på både passagertal, omsætning samt kunders og passagerers oplevelse. CPH fortsætter over de kommende år rejsen mod at skabe en lufthavn med 40 mio. passagerer om året. Væksten i antallet af ruter og passagerer stiller store krav til en lufthavn som Københavns Lufthavn, og derfor udvides og forbedres lufthavnen løbende gennem investeringer. I 2015


Højt investeringsniveau skaber plads til mere vækst

CPH’s masterplan er grundlaget for vækstvisionen Expanding CPH om at vokse fra 25 til 40 mio. passagerer. Planlægning i verdensklasse er forudsætningen for at udbygge lufthavnen i takt med behovet.


I 2015 investerede CPH mere end 1 mia. kr. i at udvikle lufthavnen. Passagerområderne i Terminal 2 er bl.a. blevet ud- og ombygget med flere kvadratmeter, åbnet nye butikker og restauranter, som passagererne har taget rigtig godt imod samt udvidet den centrale sikkerhedskontrol. Finger C blev i 2015 udbygget med 6.000 kvadratmeter, ligesom den ene af hovedbanerne er blevet udbygget, bl.a. for at kunne håndtere det stigende antal langdistancefly, herunder verdens største passagerfly, Airbus 380.

CPH fortsætter med at investere kraftigt i årene frem for at understøtte CPH´s strategi, som handler om både at styrke lufthavnens position som den væsentligste nordeuropæiske lufthavn og om at skabe unikke passageroplevelser.


En strategisk funktion, der understøtter lufthavnens udbygning

Master Planning afdelingen er en strategisk funktion, der rapporterer direkte til Københavns Lufthavne A/S’ Adm. Direktør. Master Planning består i dag af en Afdelingschef og pt. 5 Master Planners med baggrund som Arkitekter og Ingeniører. Stillingen som Senior Master Planner refererer til Afdelingschefen for Master Planning.


Afdelingen har ansvar for lufthavnens langsigtede master- og investeringsplan. Master Planning har planlægningsansvaret for den samlede kapacitetsportefølje med den fysiske infrastruktur fra ankomst- og afgangsområder landside til airside terminaler, fingre, standpladser og baner.


Master Planning udarbejder analyser baseret på behov og løsningsscenarier, og laver beslutningsoplæg til ledelsen. Det betyder at Master Planning overordnet set definerer hvorfor, hvornår og hvad der skal bygges i lufthavnen og herefter laver overlevering til Projektafdelingen, som eksekverer byggeprojekterne.


Master Planning afdelingen arbejder tæt sammen med de øvrige forretningsområder, både driftsorganisationen, Market & Sales, Assets & Technology, External Relations og Finans. Der er ligeledes tæt kontakt med eksterne parter som flyselskaber og myndigheder.


Vær med til at skabe fremtidens lufthavn

Med afsæt i master- og investeringsplanens ramme, er det dit ansvar at strukturere og lede dele af både den kort- og langsigtede udbygningsplan for CPH. Med unikke passageroplevelser for øje indsamler du viden til behovsafdækning, trend- og benchmarking analyser for at sikre en optimal disponering af lufthavnens arealer og infrastruktur. Primære opgaver i stillingen vil bl.a. være:

·       Udarbejde lufthavnens udbygningsplaner og helhedsplaner, herunder udbygningsstrategier og -scenarier baseret på analyser, forretningsmæssige mål, trafik prognoser, kapacitetsanalyser og driftsmæssige behov

·       Varetage det masterplanmæssige ansvar for landside arealer og funktioner, herunder trafikale forhold, vejforpladser, parkering og udviklingsområder samt sikre at disse områder er afspejlet i lufthavnens udbygningsplan

·       Varetage det masterplanmæssige ansvar for support funktioner eksempelvis varelogistik, faciliteter til drift og teknisk vedligehold, herunder være strategisk ankerpunkt for analyser genhusningsplaner mv. i tæt samarbejde andre dele af CPH’s organisation

·       Eksekvere og drive store så vel som små planlægningsprojekter i forbindelse med udvikling af arealer, terminal- og bygningsfaciliteter

·       Håndtering af en bred vifte af interessenter internt og eksternt


Stillingen rummer en høj grad af projektledelse og har et udpræget holistisk fokus, hvor mange hensyn skal tages for at skabe den rette balance mellem forskellige kort- og langsigtede behov, modsatrettede interesser, fysiske muligheder samt kapacitetsmæssige- og kommercielle behov.


Ingeniør eller Arkitekt med evnen til at balancere forskellige hensyn i robuste langtidsholdbare løsninger
Indgangsvinkler til jobbet kan være flere, men som den rette profil har du:

·       En relevant akademisk uddannelse som fx arkitekt, ingeniør eller lignende bygningsteknisk baggrund

·       Mindst 6-8 års erfaring – gerne mere – med at planlægge, strukturere, organisere og gennemføre større og komplekse udviklings- planlægningsopgaver indenfor byggeri; fx fra stillinger som Bygherrerådgiver, Projektudvikler, Byplanlægger, Projektleder indenfor transport og logistik

·       Meget gerne erfaring som intern projektleder i en bygherreorganisation

·       Solid erfaring med planlægning og projektledelse – ideelt med erfaring med lufthavnsudbygninger – og gerne med en certificering i projektledelse

·       Stærke evner som rådgiver og sparringspartner – fra ledelsesniveau til operationelle roller

·       Erfaring med at håndtere interessenter, herunder myndigheder, samt at styre rådgivere og konsulenter

·       Kommunikative færdigheder mundtligt og skriftligt på meget højt niveau på både dansk og engelsk


Som person har du en eminent evne til at navigere og trives i et foranderligt miljø med mange interessenter, hvor du konstant søger at være på forkant med udviklingen og sikre velfunderede beslutningsgrundlag for lufthavnens fortsatte udbygning. Du trives i en stilling, hvor du både befinder dig bag skrivebordet, i mødelokaler og ude på lufthavnens arealer for at sikre planlægning, der også fungerer i praksis. Ligeledes er det vigtigt, at planlægningen er funderet i et stærkt analytisk mindset.

At skabe overblik, tænke helhedsorienteret, kreativt og kommercielt samt se muligheder er blandt dine forcer for at udnytte lufthavnens udendørs arealer maksimalt. Du er stærk til at skabe relationer og kan begå dig med alt fra operationelle medarbejdere til direktionsniveau, kunder og myndigheder. Derfor har du en udpræget situationsfornemmelse, evnen til at lytte og udfordre på en konstruktiv behagelig måde samt er en troværdig og nysgerrig person. Endelig er du proaktiv, selvkørende og med handlekraft uden at det er på bekostning af dine evner som en særdeles god teamplayer.

I forhold til sikkerhed i lufthavnen er ren straffeattest nødvendig.


CPH tilbyder

En udfordrende stilling i en af Danmarks mest attraktive virksomheder, hvor du har en vigtig rolle i CPH´s vækststrategi ved at være en nøglespiller i den løbende udvikling og udbygning af lufthavnen. Derved har du mulighed for at påvirke millioner af menneskers oplevelse af lufthavnen og skabe unikke passageroplevelser. Du bliver del af en kompetent, engageret afdeling i et arbejdsklima hvor medarbejdertilfredsheden er høj bl.a. gennem dygtige ledere som omsætter CPH´s overordnede mål og værdier til konkrete mål for den enkelte. Udover grundløn indeholder lønpakken bl.a. pensionsordning, bonus og sundhedsforsikring. Som en ansvarlig virksomhed med fokus på et sundt arbejdsmiljø er CPH en totalt røgfri arbejdsplads.


Spørgsmål eller interesse i stillingen

Hvis du har spørgsmål til eller ønsker at være i spil til stillingen er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 / sma@focus-recruitment.dk


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk