Titel

Gruppeleder for El, Esbjerg


Virksomhed

Rambøll Oil & Gas


Frist

Lukket


Indhold

- Profil med stærk faglighed som kan udvikle både marked og medarbejdere

 

Rambøll er en førende videnvirksomhed indenfor engineering, design og rådgivning. Virksomheden beskæftiger mere end 8.000 dedikerede specialister, der medvirker i projekter over hele verden og havde i 2008 en omsætning på over 5,6 mia. DKK. Rambøll har forretningsenheder i Nordeuropa, Indien, Rusland og Mellemøsten. For yderligere information, se www.ramboll.com.

 

Rambøll Oil & Gas tæller samlet 670 medarbejdere fordelt på kontorer i Danmark, Norge, England, Qatar, Abu Dhabi og Indien, og er en internationalt førende rådgiver inden for olie, gas og vind med danske og internationale olieselskaber og entreprenører som Mærsk, DONG Energy, HESS, StatoilHydro, Energinet og ConocoPhilips blandt kunderne. Se www.ramboll-oilgas.com for yderligere information.

 

Afdelingen for El & Automation på Rambøll’s Esbjerg kontor består af 30 højt kvalificerede og erfarne teknikere, som løser en bred vifte af rådgivnings- og designopgaver. Projekterne handler både om modifikationsopgaver på eksisterende olie- og gas-installationer og om design af nybygninger af offshore installationer og FPSO´er samt idriftsættelse og vedligehold. Derudover laver afdelingen også el-løsninger inden for vindenergi.

 

El & Automationsafdelingen er førende i det danske olie og gas marked og har travlt med krævende opgaver. Til en nyoprettet stilling som Gruppeleder for El søger Rambøll derfor en erfaren Stærkstrømsingeniør, som kan lede og udvikle gruppen på 8 medarbejdere, der har ansvar for at sikre kunderne de bedst mulige løsninger indenfor generator- og distributionsanlæg.

 

Rambøll har en decentraliseret værdibaseret ledelsesfilosofi, som betyder et stort uddelegeret råderum og frihed under ansvar. Ledelsesformen sætter holdninger og mål over regler og hierarki, og LEAN principper er bredt funderet i organisationen. Man arbejder i tværfaglige teams og samarbejder tæt med kolleger med ekspertise indenfor proces, struktur, rør, mekanisk udstyr, sikkerhed og miljø – ofte på tværs af landegrænser.

 

Ansvar og opgaver
Som Gruppeleder fungerer du som den spillende træner, der både har ansvar for planlægning, udvikling af medarbejdere og position i markedet, og også aktivt tager del i udførelsen af gruppens opgaver. Endvidere får du en rolle som faglig spydspids, hvor du skal udvikle gruppens kompetencer og sikre værdiskabende løsninger for kunderne. I jobbet refererer du til Department Director for El & Automation. Primære opgaver i jobbet vil være:

 

·         Ressourceplanlægning i forhold til igangværende og kommende el-opgaver herunder styring af gruppens projektøkonomi

·         Projektledelse af teknisk udfordrende el-opgaver indenfor både olie- og gas og vindenergi

·         Coache, motivere og udvikle El Gruppens medarbejdere gennem synlig værdibaseret ledelse

·         Løbende kundekontakt og derved synliggøre afdelingens ydelser

·         Gennemføre LEAN projekter i El Gruppen

 

Arbejdsstedet er Rambølls Esbjerg kontor på Willemoesgade. I forbindelse med projekterne kan der også være aktiviteter på Rambølls andre lokationer og offshore installationer og du skal forvente ca. 10-20 rejsedage om året.

 

Din profil

For at lykkes i jobbet har du:

 

·         En uddannelse som Stærkstrømsingeniør. Med den rette erfaring kan du alternativt have en uddannelse som Maskinmester eller El-installatør bag dig

·         Mindst 3-5 års succesfuld erfaring (gerne mere) inden for bl.a.: Generatoranlæg og power management, mellem/højspændingsanlæg (min 1-35 KV) ideelt set indenfor offshore platforme, vindenergi eller skibe

·         Kendskab til motor installationer, frekvensomformere, lys, heat tracing, beregningssoftware og målinger etc.

·         Gerne ledelses- eller projektledelseserfaring, hvilket ikke er et krav

·         Gode engelskkundskaber i skrift og tale så du kan begå dig i et internationalt miljø

 

Som person har du analytisk sans og en høj faglighed, som du anvender både i forhold til egne opgaver samt coaching og sparring med medarbejderne i gruppen. Det er naturligt for dig at samarbejde på tværs af fagområder og bygge gode relationer til såvel kunder som kolleger. Du arbejder struktureret, er løsnings- og resultatorienteret og evner at styre projekter i sikker havn i forhold til kvalitet, tid og økonomi.

 

Rambøll tilbyder

En udfordrende lederstilling i et dynamisk, internationalt og innovativt miljø præget af vækst og høj faglighed. Videndeling og samarbejde på tværs af fagområder og geografi i en uformel omgangstone er i fokus. Rambøll sætter mange ressourcer ind på at videreudvikle medarbejderne, i særdeleshed de ledelsesmæssige kompetencer. Lønpakken er attraktiv og indeholder bl.a. pensions- og bonusordning samt sundhedsforsikring.

 

Hvis du har spørgsmål omkring jobbet er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 / sma@focus-recruitment.dk .


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk