Titel

Sourcing Project Manager


Virksomhed

Ferring Pharmaceuticals


Frist

Lukket


Indhold

- Udfordrende sourcing stilling med stor spændvidde i opgaverne hos førende pharma virksomhed


Ferring Pharmaceuticals er en forskningsbaseret biofarmaceutisk virksomhed, hvis primære fokus er frembringelse, udvikling og markedsføring af innovative medicinske præparater indenfor terapiområderne: infertilitet, obstetrik, urologi, gastroenterologi, endokrinologi og osteoartritis. Virksomheden har hovedsæde i Schweiz og tæller samlet mere end 4.000 medarbejdere. Virksomheden har vundet international anerkendelse gennem de sidste 20 år for den kontinuerlige frembringelse af banebrydende medikamenter som forbedrer livskvaliteten for såvel børn som voksne i hele verden. Denne ekspansion har givet Ferring mulighed for at opretholde to cifrede årlige vækst rater igennem to årtier. I 2011 var omsætningen ca. 1,3 milliarder Eur. Kontoret i Danmark tæller 450 ansatte, hovedparten indenfor forskning og udvikling, samt ca. 100 medarbejdere i supportfunktioner, bl.a. er Group IT placeret i København.

Indkøbsafdelingen på Ferrings danske site varetager indirekte indkøb til både Ferrings danske site og sites i udlandet. Afdelingen håndterer såvel strategisk som mere operationel sourcing, gennemførelse af udbud og kontraktforhandling og sikrer en værditilførende rådgivning og proces for forretningsområderne. Indkøbsfunktionen håndterer et stort trecifret antal aktive kontrakter og laver sourcing indenfor alt fra IT systemer og IT outsourcing i den store millionklasse til laboratorieudstyr, konsulent- og rådgivningsydelser.

 

Indkøbsafdelingen er ikke opdelt i kategoriansvar, hvorfor du som Sourcing Project Manager får en rolle med en stor spændvidde i typen af områder du sourcer til; det vil være fra meget komplekse til mere simple ydelser og produkter. Stort set al sourcing er projektbaseret, og da afdelingens ydelser er et tilbud til forretningen, er det vigtigt at synliggøre værdien af indkøbsekspertisen for dem. Da forretningsområderne selv køber ind ud fra de indgåede aftaler omfatter rollen som Sourcing Project Manager ikke at foretage indkøb. Fokus er i stedet på at source leverandører, gennemføre udbud og forhandle kontrakter.

 

Ansvar og opgaver

Som Sourcing Project Manager driver du dine egne sourcing projekter igennem hele vejen fra opstart til implementering af aftalen, hvorfor stillingen rummer et væsentligt selvstændigt ansvar. Da der er tale om en mindre indkøbsfunktion vil du ligeledes spille en væsentlig rolle i den fremadrettede professionalisering af indkøbsfunktionen og dens processer. Du får ansvar for at Ferring får mest muligt værdi af de gennemførte indkøb, således at du opnår den rette balance mellem kvalitet, leverancesikkerhed og pris uden at suboptimere på ét af parametrene. Du refererer til Purchasing Manager, som refererer til Finance Director. De vigtigste opgaver i stillingen vil være:

Arbejdsstedet er Ferrings markante domicil i Ørestaden. Jobbet vil kun rumme få årlige rejsedage.

Din profil

For at lykkes i jobbet har du:

 

Som person er det vigtigt, at du matcher Ferrings autonomi, entreprenørånd og uformelle stemning. Der er tale om et internationalt miljø præget af en markant energi, en venlig tone og håndtering af mange opgaver samtidig. For at komme tæt på forretningen er du stærk til at skabe relationer, men har også de fornødne analytiske evner til at udfordre deres behov og analysere leverandører. Du arbejder holistisk med fokus på at opnå gode sourcing løsninger til gavn for Ferring, men med den fornødne respekt og forståelse for leverandørerne, hvorfor du også har høj integritet. Du trives med hele paletten af indkøbsopgaver og er ikke bange for "at få jord under neglene" og ser det som en spændende opgave at drive processerne selv - også når det bliver svært. Endelig er du en profil med robusthed og pionerånd, der kan lide at forbedre processer, og har en struktureret tilgang til dit arbejde.

 

Ferring tilbyder

En sourcing stilling med en variation af bredde og dybde af indkøbsprojekterne, som sjældent ses. Da der er tale om en mindre Indkøbsafdeling har du stor mulighed for selv at præge indholdet af dit job, afdelingen og dens processer. Virksomheden er i stærk vækst og der er rig mulighed for i dette vækstscenarie at bringe indkøb endnu højere på agendaen. Lønpakken er attraktiv og indeholder bl.a. pensionsordning, sundhedsforsikring og bonus.

 

Hvis du har spørgsmål omkring jobbet er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 / sma@focus-recruitment.dk


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk