Titel

Back End .Net Udvikler med agilt mindset


Virksomhed

Forca A/S


Frist

Lukket


Indhold

- Udvikling af markedets bedste pensionssystem baseret på førende teknologier i agilt landskab

Forca A/S er en af de største partnere inden for pensionsbranchen i Danmark og den eneste rendyrkede pensionsservice-virksomhed – ligeligt ejet af kunderne Lærernes Pension, PKA samt Pædagogernes Pensionskasse og har også Norli som kunde. Forca håndterer medlemsservice og -administration, betalingsstrømme, fondsadministration, regnskabsprocesser, governance og ikke mindst vedligehold, drift og udvikling af IT-systemer for kunderne. Ca. 300 dygtige og engagerede medarbejdere servicerer og rådgiver over 595.000 medlemmer gennem et tæt partnerskab med kunderne. Læs mere på www.forca.dk

IT-funktionen i Forca tæller ca. 90 ansatte, næsten ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder, der sammen sørger for drift, udvikling og porteføljestyring – alle med det til fælles at trives med udfordringer i et komplekst IT-miljø og med Microsoft som dominerende teknologier, typisk de nyeste versioner. IT-landskabet er ”On-premise” og med pilotprojekter i forbindelse med Cloud. IT-funktionen er organiseret i 4 afdelinger – en udviklingsafdeling, en afdeling med ansvar for porteføljestyring og agile projekter, en driftsafdeling og en afdeling for arkitektur, data og sikkerhed. Organiseringen af IT-området sætter de eksterne og interne kunder i centrum ved at etablere en klar kontaktflade mellem kunder og IT-organisationen.

 

Tag ansvaret – arbejd agilt og mærk udviklingen

Afdelingen for IT-Udvikling består af ca. 30 IT-Udviklere fordelt på en række agile teams med fokus på samarbejde og loyalitet. Forca arbejder efter agile principper med daglige Scrum- og standup møder, konstante forbedringer, demoer, korte releases og sprints samt en Scrum-model, der fungerer! Den agile transformation er gået over al forventning og medarbejdertilfredsheden er meget høj netop på grund af det agile miljø, hvor Forca er blandt de datalogiske og agile frontløbere. Ambitionerne er store og Forca lykkes med at skabe intelligente løsninger, fordi man som medarbejder både er fagligt udfordret, har rig mulighed for at sætte sit præg, deler viden og har det sjovt, hvor man er et langt stykke ad vejen med ikke bare ”doing agile”, men ”being agile”.

 

Som Back End .Net Udvikler er du involveret i hele udviklingsprocessen og får – i tæt samarbejde med kompetente kollegaer – ansvar for at udvikle og vedligeholde de forretningsmæssige løsninger i Forcas medlemssystem, som bygger på Edlund Liv.Net-kernen. Det er et krav, at der skabes enkle, stabile og skalerbare løsninger med høj performance. Målet er hele tiden at skabe højere kvalitet og effektivitet gennem digitalisering, automatisering, robotics og forenkling af løsninger og systemer. I de agile teams udvikler du dine kompetencer ud over din oprindelige faglighed gennem et tæt samspil med teammedlemmer fra andre forretningsområder.

 

Forca har et unikt kompetencecenter og videndelingsforum for IT-Udviklere, hvor man tager relevante emner op, diskuterer nye værktøjer, teknologier, features, videndeler og laver øvelser. Forummet afholdes en gang om måneden og fire gange om året er der hackathon-dag med fokus på kompetenceudvikling. Derudover læsebogsgrupper om IT-udvikling. Disse tiltag prioriteres højt, da det er med til at sikre det høje IT-faglige niveau og sociale miljø. Ansvaret for din faglige udvikling ligger hos IT-Udviklingschefen, som har mere end 15 års erfaring med udvikling i den finansielle verden, og med sin ledelsesstil - i samspil med medarbejderne - har skabt en inspirerende kultur i afdelingen. Primære opgaver vil være:

 

·       Dialog med forretningen og analyse af deres krav og behov til pensionssystemet

·       Indgå i hele udviklingsprocessen fra A-Z, herunder arkitektur, design, udvikling og test af løsninger med afsæt i C# .Net med særlig fokus på at levere testbar og vedligeholdelsesvenlig kode af høj kvalitet

·       Videreudvikling, vedligehold og fejlretning

·       Bidrage til at fremme agil udvikling i Forca

 

Dit arbejdssted bliver Forca´s domicil på Tuborg Boulevard 3 i Hellerup.

 

Videndelende og samarbejdsorienteret .Net Udvikler

Som den ideelle kandidat til stillingen som Back End .Net Udvikler hos Forca kan / har du:

 

·       Formentlig en relevant IT-uddannelse; det kan fx være som Datamatiker eller Cand.IT, Ingeniør, Datalog, Cand.merc.dat – men det afgørende er din erfaring, indstilling og personlighed

·       Minimum 3-5 års erfaring – gerne mere – indenfor udvikling, hvor din værktøjskasse indeholder erfaring med C# .Net og flere af følgende: Visual Studio, MSSQL, TFS, Design Patterns, Solid og Clean Code, Unittest

·       Gerne erfaring med pensionsprodukter eller udvikling i en finansiel virksomhed, hvilket er et plus

·       Beherske dansk i skrift og tale

 

Som person er du både udforskende og struktureret, hvor du finder brugbare fremgangsmåder og forfølger dine mål så du når aftalte tidsplaner. Udover den høje IT-faglighed er du også en behagelig og hjælpsom kollega kendt for at være en god teamspiller, der også kan tale med andre fagligheder på tværs af organisationen. Med en pragmatisk stil nyder du at arbejde agilt og er parat til de forandringer, der dukker op.

 

Forca tilbyder

En stilling, hvor du kommer til at være involveret i hele udviklingsprocessen fra A-Z på markedets bedste pensionssystem med afsæt i de nyeste og førende teknologier. Den agile arbejdsform har været en stor succes i Forca og giver masser af mulighed for teamwork og for at sætte dit præg på løsningerne. Der er kort fra idé til handling, og det giver masser af indflydelse på eget arbejde. Stillingen giver en bedre work-life balance end fx i en IT-konsulentvirksomhed, og du har hér muligheden for at få ejerskab for udvikling af løsninger i et mere langsigtet forløb og perspektiv.

 

Kulturen i Forca er uformel og uhøjtidelig med høj medarbejdertilfredshed og trivsel, en stærk faglighed, og der er gode udviklingsmuligheder. Lønpakken indeholder bl.a. en særdeles attraktiv pensionsordning, sundhedsforsikring, betalt frokost (arbejdstiden) samt 6 uger og 3 dages ferie. Derudover er der mange sociale arrangementer, fredagsbar og kantineordning med 'take away'.

Spørgsmål eller interesse i stillingen

Focus Recruitment bistår Forca i forbindelse med denne proces. Hvis du har interesse i stillingen eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på sma@focus-recruitment.dk / 5051 9215.


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk