Titel

HR Manager


Virksomhed

Plesner


Frist

Lukket


Indhold

Plesner er  anerkendt som et af de førende full-service advokatfirmaer i Danmark. Med ca. 380 ansatte, hvoraf 250 er juridiske medarbejdere, kan Plesner løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Plesner blev grundlagt i 1918 og er løbende vokset i kraft af fusioner af førende advokatfirmaer. Målet er at skabe størst mulig værdi for klienternes forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af virksomhedens kompetencer og et højt serviceniveau. Plesnerdækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Virksomhedens specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. 

Plesner er et interessentskab, og den øverste myndighed er partnerforsamlingen, som udpeger bestyrelsen. Den daglige ledelse med fokus på forretningsudvikling og implementering af strategi varetages af direktionen, som udgøres af en Managing Partner, Nicolai Ørsted.
Kulturen i virksomheden er moderne og uformel med plads til forskellige personlige og faglige kvalifikationer og baggrunde. Det skaber en kultur præget af stærke personligheder, som alle er drevet af et højt fagligt ambitionsniveau og professionalisme. Stemningen er positiv, dynamisk og med kort fra idé til handling.

HR afdelingen består af 3 medarbejdere; HR Manager samt 2 medarbejdere, som har en kombineret rolle; dels som daglig sparringspartner for ledelsen i Plesner og dels som ansvarlige for hver sine HR specialist områder og HR Administration. Som HR Manager har man ud over ledelse af teamet selv en Business Partner lignende rolle. HR afdelingens fokus er på videreudvikling af forretningsorienteret HR support og i den forstand på indførelse af en højere grad af business partnering; på optimering af HR processer samt på performance management, rekruttering samt kontinuerligt at udvikle Plesner, som en attraktiv arbejdsplads.

Derudover arbejder man meget tæt sammen med en intern Udviklings- og Uddannelsesfunktion, som varetager faglig, ledelsesmæssig og personlig udvikling. Denne funktion understøtter desuden design, udvikling og implementering af nye HR indsatser. Der er naturligvis god mulighed for at trække på legal afdelingen ifm. personalejuridiske spørgsmål. På nogle områder har man i Plesner et højt HR niveau, men der er også en række områder, hvor nye tiltag, processer og systemer skal opgraderes eller implementeres de næste år; bl.a. performance management, people review, talent management og meget mere. På rekrutteringsområdet anvendes PI som testværktøj.


Ansvar & opgaver

HR er et nøgleområde i den fortsatte vækst og udvikling af Plesner. Med baggrund i HR strategien arbejder man i HR afdelingen professionelt og forretningsorienteret med klart definerede indsatsområder, strategiske tiltag samt eksekvering af tilbagevendende aktiviteter på HR årshjulet. Der er tale om en HR funktion, der er stærkt præget af at indgå i en videnintensiv virksomhed.

Til teamet søges en HR Manager, der udover rollen som HR sparringspartner for forretningen og med ansvar for den daglige HR drift, også får en rolle som teamleder for HR teamet - en rolle, der udøves i tæt samarbejde med teamet og COO, til hvem stillingen refererer .

Stillingen har en stor intern kontaktflade og spiller en afgørende rolle for at få sat HR på agendaen gennem implementering af HR-politikker, -værktøjer, -processer og en stærk faglig support af Plesners ledere.

 

Sammen med teamet, får du ansvar for det fortsatte arbejde med at optimere Plesners HR leverancer samtidig med, at du skal arbejde tæt sammen med et udsnit af de "interne kunder", hvor du proaktivt skal omsætte din viden til styrkelse af deres lederskab og gøre dem så effektive som muligt på HR området. Primære opgaver og ansvarsområder vil være:

·   Teamleder for HR teamet

o  Daglig faglig sparring og ledelse med udgangspunkt i et tæt samarbejde i teamet samt at styrke teamet i business partner rollen, som er ny

o  Koordinering og samarbejde på tværs af relevante administrative enheder

·   Levere kvalificeret HR ledelsessparring til afdelingsledere og partnere på områder som:

o  Performance management og comp og ben området

o  Medarbejder-, leder- og talentudvikling

o  Rekruttering og ansættelsesforhold

o  Attraktiv arbejdsplads og holdningsundersøgelser

      ·   Fortsat optimering  og effektivisering af HR processer og leverancer samt fastsætte og                     implementere aktiviteter på HR årshjulet

      ·   Udbygge Plesners  kommunikationsplatform for HR processer både i forhold til                                 medarbejdere og i forhold til partnere og ledere

Arbejdsstedet er Plesners domicil på Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Der forventes stort set ingen rejseaktivitet i jobbet, som således også rummer gode muligheder for work-life balance.

 

Din profil
Du har en relevant kandidatuddannelse med vægt på HR, fx cand.merc., cand.psych., Cand.mag, Cand.comm eller lignende.  For at lykkes i jobbet har du:

    ·     5-10 års HR erfaring (gerne mere) fra en rolle som fx HR Partner, HR Konsulent eller HR                 Manager i en videnintensiv virksomhed – erfaring fra en partnerdrevet virksomhed vil være             et plus

    ·     Erfaring med en bred vifte af HR leverancer indenfor rekruttering, performance management,          compensation & benenefits, HR juridiske og administrative processer etc.

    ·     Demonstreret solid indsigt i HR politikker, systemer, processer og værktøjer

    ·      Ekspertise i at rådgive og udfordre ledere samt formået at synliggøre værdi og resultater af            HR indsatsen

    ·     Gerne certificering i relevante testværktøjer

    ·     Gode formidlingsevner på dansk i skrift og tale

 

Det er vigtigt, at du har lysten til at indgå i en mindre HR funktion, hvor der endnu ikke er HR processer og værktøjer for alle områder, men derimod en stor mulighed for fremadrettet at præge mange af disse.

 

Som person trives du med den brede vifte af HR leverancer samt at implementere. I lederrollen formår du at  inspirere, coache og motivere dit team – og går også selv foran, når der skal leveres. Du er selvledende og stiller høje krav til egne præstationer og du spænder fra en strategisk indgangsvinkel til at være ”hands-on” leveranceorienteret – og har det godt med opgaver i begge kategorier.

At skabe relationer er blandt dine forcer ligesom du er tillidsvækkende og med en høj grad af integritet. Du evner balancen mellem at udfordre og have gennemslagskraft, men også at kunne agere politisk og pragmatisk så du får ”buy in”. Endelig er du stærk til at håndtere og drive forandringer, hvilket er understøttet af en robust personlighed og positivt sind. I forlængelse heraf formår du at prioritere egne arbejdsopgaver og skelne "nice to" fra "need to".


Plesner tilbyder
En HR Manager stilling i en af Danmarks førende Advokatvirksomheder, hvor man både fungerer som leder for et mindre HR team, men samtidig også selv leverer og dermed ikke mister kontakten til sin faglighed.  Du får et væsentligt selvstændigt HR ansvar og muligheden for yderligere at iværksætte, fremme og præge værdiskabende HR business partnering i organisationen, og tage det til næste niveau ved at videreudvikle teamet.


Samtidig arbejder du
forretningsorienteret med HR i en rolle, hvor du bliver central i at drive en fortsat udvikling af HR området med særlig fokus på ledelsessparring og understøttelse og optimering af HR processer. Man arbejder meget tæt op imod forretningen og der er kort fra idé til handling, og en væsentlig dynamik i virksomheden. Man er i høj grad ”med i det hele” – fra det strategiske til mere praktiske og operationelle, og med en endnu bedre mulighed for at få ”impact” end i en større virksomhed.


Lønpakken vil udover grundløn bestå af 6% virksomhedsbetalt pension samt 5 ugers ferie og 5 feriefridage.

 

Interesseret i stillingen?

Focus Recruitment bistår Plesner i forbindelse med denne proces. Hvis du har spørgsmål omkring jobbet eller ønsker at søge det, er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på sma@focus-recruitment.dk eller tlf. 5051 9215.


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk